ASTM C114-18: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN ĐỂ PHÂN TÍCH HÓA HỌC XI MĂNG THỦY LỰC

  1. Sơ lược

Các phương pháp thử nghiệm này bao gồm các phân tích hóa học của xi măng thủy lực. Các phương pháp thử nghiệm hóa học cụ thể được phân nhóm thành các phương pháp thử nghiệm tham chiếu và các phương pháp thử nghiệm thay thế. Các phương pháp thử nghiệm tham chiếu là các phương pháp thử nghiệm hóa học cổ điển được chấp nhận từ lâu, cung cấp một sơ đồ phân tích cơ bản được tích hợp hợp lý cho xi măng thủy lực và cũng được yêu cầu để phân tích trọng tài trong những trường hợp có nghi vấn về sự phù hợp với các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hóa học. Dụng cụ và vật liệu cho phương pháp thử bao gồm cân, quả cân, dụng cụ thủy tinh và đồ đựng trong phòng thí nghiệm, bình hút ẩm, giấy lọc, chén nung và lò nung. Thuốc thử tiêu chuẩn cho phương pháp thử phải được sử dụng trong giới hạn của yêu cầu kỹ thuật. Các thuốc thử này phải bao gồm chất làm tinh khiết, nước, thuốc thử đóng gói lại, axit đậm đặc và amoni hydroxit, dung dịch không tiêu chuẩn và dung dịch chỉ thị. Các quy trình chuẩn bị mẫu và thử nghiệm chung phải được tuân thủ theo đặc điểm kỹ thuật. Các quy trình chung bao gồm cân mẫu, tráng các chén nung, cân cặn bắt cháy, làm bay hơi bạch kim, phân tích hóa học và tính toán. Việc báo cáo các phép phân tích phải theo thứ tự sau: thành phần chính, thành phần phụ và các phép xác định riêng biệt. Các phương pháp và quy trình thử nghiệm tham khảo bao gồm xác định cặn không hòa tan, silicon dioxide, nhóm amoni hydroxit, oxit sắt, photpho pentoxit, titan đioxit, oxit kẽm, oxit nhôm, oxit canxi, oxit magiê, lưu huỳnh, mất mát khi bắt lửa, oxit natri và kali, oxit manganic, clorua, các chất hữu cơ tan trong cloroform. Các phương pháp và quy trình thử nghiệm thay thế bao gồm xác định canxi oxit, canxi đioxit, magie oxit, mất mát khi bắt lửa, titan đioxit, photpho pentoxit, oxit manganic và canxi oxit tự do. Tiêu chuẩn hóa được sử dụng để đánh giá chất lượng và để phân tích từng thành phần phải được xác định bằng các quy trình phù hợp đường cong hợp lệ

2. Phạm vi

2.1 Các phương pháp thử này bao gồm các phân tích hóa học của xi măng thủy lực. Bất kỳ phương pháp thử nghiệm nào về độ chụm và độ chệch chấp nhận được đã được chứng minh có thể được sử dụng để phân tích xi măng thủy lực, bao gồm cả phân tích cho mục đích trọng tài và chứng nhận, như được giải thích trong Phần 4. Các phương pháp thử nghiệm hóa học cụ thể được cung cấp để dễ tham khảo cho những người muốn sử dụng chúng. Chúng được phân nhóm thành Phương pháp thử tham chiếu và Phương pháp thử thay thế. Các phương pháp thử nghiệm tham chiếu là các phương pháp thử nghiệm hóa học cổ điển được chấp nhận từ lâu, cung cấp một sơ đồ phân tích cơ bản được tích hợp hợp lý cho xi măng thủy lực. Các phương pháp thử thay thế thường cung cấp phép xác định riêng lẻ các chất phân tích cụ thể và có thể được sử dụng một mình hoặc thay thế và các phép xác định trong sơ đồ cơ bản theo lựa chọn của nhà phân tích và như được chỉ ra trong phương pháp riêng

2.2. Nội dung

PhầnMôn học
2Tài liệu tham khảo
4Mô tả phân tích trọng tài
4.1Phân tích trọng tài
5Đủ điều kiện cho các phân tích khác nhau
5.1Tài liệu tham khảo được chứng nhận
5.2Yêu cầu đối với kiểm tra năng lực
5.3Phân tích thay thế
5.4Yêu cầu về hiệu suất đối với các phương pháp kiểm tra nhanh
6Tổng quát
6.1Sự can thiệp và hạn chế
6.2Thiết bị và vật liệu
6.3Thuốc thử
6.4Chuẩn bị mẫu
6.5Thủ tục chung
6.6Thứ tự để xuất cho phân tích báo cáo
  
 Phương pháp kiểm tra tham chiếu
7Dư lượng không hòa tan
8Silicon Dioxit
8.2Xi măng có dư luwọng không hòa tan dưới 1%
8.3Xi măng có dư luwọng không hòa tan lớn hơn1%
9Nhóm Amoni Hydroxit
10Oxit sắt
11Phốt pho Pentoxit
12Titanium Dioxide
13Oxit Kẽm
14Oxit Nhôm
15Canxi Oxit
16Oxit Magiê
17Lưu huỳnh
17.1Lưu huỳnh Trioxit
17.2Sunfua
18Mất khi đánh lửa
18.1Xi măng Portland
18.2Xi măng xỉ lò cao, Portland và xi măng xỉ
19Oxit natri và kali
19.1Tổng số kiềm
19.2Kiềm hòa tan trong nước
20Manganic Oxit
21Clorua
22Các chất hữu cơ hòa tan trong cloroform
  
 Phương pháp thử nghiệm thay thế
23Canxi Oxit
24Carbon Dioxit
25Oxit Magiê
26Mất khả năng đánh lửa
26.1Xi măng xỉ lò cao, Portland và xi măng xỉ
27Titanium Dioxide
28Phốt pho Pentoxit
29Manganic Oxide
30Oxit Canxi tự do
  
 Phụ lục
Phụ lục X1Ví dụ về xác định điểm tương đương để xác định clorua
Phụ lục X2Xác định CO2 trong xi măng thủy lực

2.3 Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

2.4 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2.5 Tiêu chuẩn quốc tế này được phát triển phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page