ASTM G5 – 14E1: PHƯƠNG PHÁP THỬ THAM CHIẾU TIÊU CHUẨN ĐỂ THỰC HIỆN PHÉP ĐO PHÂN CỰC ANỐT ĐIỆN ÁP

Ý nghĩa và sử dụng

3.1 Sự sẵn có của quy trình tiêu chuẩn, vật liệu tiêu chuẩn và ô tiêu chuẩn sẽ giúp điều tra viên dễ dàng kiểm tra các kỹ thuật của mình. Điều này sẽ dẫn đến các đường cong phân cực trong tài liệu có thể được so sánh với độ tin cậy.

3.2 Các mẫu thép không gỉ Ferit loại 430 tiêu chuẩn (UNS S43000) được sử dụng để lấy đồ thị tham chiếu tiêu chuẩn có sẵn cho những người muốn kiểm tra quy trình và thiết bị thử nghiệm của riêng họ.

3.3 Biểu đồ phân cực điện thế chuẩn được hiển thị cho nhiều vật liệu được mua ban đầu vào năm 1992. Phương pháp thử này không áp dụng cho vật liệu tiêu chuẩn được mua trước năm 1992. Các dữ liệu tham chiếu này dựa trên kết quả từ các phòng thí nghiệm khác nhau đã tuân theo quy trình tiêu chuẩn, sử dụng vật liệu đó trong dd H2SO4 1,0 N. Bốn dải xác suất sigma cho các giá trị mật độ dòng điện được hiển thị tại mỗi tiềm năng để chỉ ra dải giá trị có thể chấp nhận được.

3.4 Phương pháp thử nghiệm này có thể không thích hợp để thử nghiệm phân cực của tất cả các vật liệu hoặc trong mọi môi trường.

3.5 Phương pháp thử nghiệm này nhằm mục đích sử dụng để đánh giá độ chính xác của thiết bị thử nghiệm điện hóa nhất định, không sử dụng để đánh giá tính năng của vật liệu. Do đó, không nên sử dụng các ô trong Hình 1 để đánh giá các hợp kim khác với Loại 430, hoặc các lô thuộc Loại 430 khác với các hợp kim có sẵn thông qua Mẫu kim loại. Việc sử dụng dữ liệu trong phương pháp thử này theo cách này nằm ngoài phạm vi và mục đích sử dụng của phương pháp thử này. Người sử dụng phương pháp thử này nên đánh giá kết quả thử nghiệm liên quan đến các dải phân tán tương ứng với lô thép không gỉ Loại 430 cụ thể đã được thử nghiệm.

Phạm vi

1. Phương pháp thử nghiệm này bao gồm một quy trình thực nghiệm để kiểm tra kỹ thuật thí nghiệm và thiết bị đo đạc. Nếu tuân theo, phương pháp thử nghiệm này sẽ cung cấp các phép đo phân cực anốt điện áp lặp lại sẽ tái tạo dữ liệu được xác định bởi những người khác vào thời điểm khác và trong các phòng thí nghiệm khác với điều kiện tất cả các phòng thí nghiệm đang thử nghiệm các mẫu đối chứng từ cùng một lô thép không gỉ Loại 430.

2. Đơn vị — Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

3. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

4. Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page