1
Bạn cần hỗ trợ?

CE MARKING

Bài viết này được dịch từ: https://smartairfilters.com/en/blog/comparison-mask-standards-rating-effectiveness/ Để giúp quý độc giả quan tâm đến khẩu trang, sản xuất và chứng nhận khẩu trang hiệu rõ về các loại khẩu trang theo các tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ. Tiêu chuẩn khẩu trang có thể gây nhầm lẫn: N95, KN95, FFP1, P2, hoặc khẩu trang […]

Các nhà sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm được đặt trên thị trường chung mở rộng của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) là an toàn. Họ có trách nhiệm kiểm tra xem các sản phẩm của họ có đáp ứng các yêu cầu […]

Các chữ CE xuất hiện trên nhiều sản phẩm được giao dịch trên thị trường đơn lẻ mở rộng trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Chúng biểu thị rằng các sản phẩm được bán trong EEA đã được đánh giá đáp ứng các yêu cầu an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi […]

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon