DẤU CE CHO ĐỒ CHƠI

DẤU CE CHO ĐỒ CHƠI

Dấu CE cho đồ chơi là dấu chứng nhận cho biết đồ chơi tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn (EHSR) được nêu trong Chỉ thị An toàn Đồ chơi của Liên minh Châu Âu (TSD) 2009/48/EC.

Dấu CE cho đồ chơi là gì?

Dấu CE cho đồ chơi là dấu chứng nhận cho biết đồ chơi tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn (EHSR) được nêu trong Chỉ thị An toàn Đồ chơi của Liên minh Châu Âu (TSD) 2009/48/EC. Dấu CE cho thấy rằng đồ chơi đã được thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu an toàn tối thiểu về thiết kế, cấu trúc và vật liệu, đồng thời chúng không gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Tất cả đồ chơi được bán ở Liên minh Châu Âu (EU) bắt buộc phải có dấu CE.

Làm thế nào để tiến hành các Yêu cầu về Sức khỏe và An toàn Thiết yếu (EHSR) đối với đồ chơi?

Để thực hiện các Yêu cầu An toàn và Sức khỏe Thiết yếu (EHSR) đối với đồ chơi, các nhà sản xuất nên tuân theo các yêu cầu được nêu trong Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC. EHSRs cho đồ chơi bao gồm các yêu cầu đối với:

1. Tính chất cơ lý

2. Tính dễ cháy

3. Tính chất hóa học

4. Tính chất điện

5. Vệ sinh và phóng xạ

6. Sử dụng các cảnh báo, hướng dẫn và thông tin an toàn

7. Bao bì đồ chơi và độ tuổi phù hợp

8. Công thái học và khả năng sử dụng

Các nhà sản xuất phải đảm bảo rằng đồ chơi của họ tuân thủ các yêu cầu này bằng cách thực hiện đánh giá rủi ro, tiến hành thử nghiệm và thực hiện các biện pháp an toàn khi cần thiết. Họ cũng phải chuẩn bị tài liệu kỹ thuật và Tuyên bố về sự phù hợp (DoC) để chứng minh việc tuân thủ Chỉ thị về an toàn đồ chơi.

Mẫu đánh giá rủi ro đối với đồ chơi?

Đây là mẫu để tiến hành đánh giá rủi ro đối với đồ chơi:

1. Xác định các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến đồ chơi.

2. Đánh giá khả năng xảy ra mối nguy.

3. Xác định mức độ nghiêm trọng của tác hại có thể xảy ra do mối nguy hiểm.

4. Đánh giá rủi ro bằng cách kết hợp khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tác hại.

5. Xác định xem rủi ro có thể chấp nhận được hay cần có hành động tiếp theo để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro đó.

6. Thực hiện các bước để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro, chẳng hạn như sửa đổi thiết kế đồ chơi hoặc thêm các cảnh báo và hướng dẫn.

7. Xem xét đánh giá rủi ro định kỳ để đảm bảo tuân thủ liên tục.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây là mẫu chung và các yêu cầu đánh giá rủi ro cụ thể đối với đồ chơi có thể khác nhau tùy thuộc vào các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Mẫu tài liệu kỹ thuật cho đồ chơi?

Đây là mẫu Tài liệu Kỹ thuật dành cho Đồ chơi bao gồm các yếu tố thiết yếu cần thiết để tuân thủ Chỉ thị An toàn Đồ chơi:

1. Thông tin chung

• Tên sản phẩm:

• Nhà chế tạo:

• Địa chỉ:

• Người liên hệ:

2. Mô tả sản phẩm

• Mô tả đồ chơi:

• Mục đích sử dụng và độ tuổi:

• Thiết kế và xây dựng:

• Vật liệu sử dụng:

• Quy trình sản xuất:

3. Tuân thủ Tiêu chuẩn

• Danh mục tiêu chuẩn áp dụng:

• Mô tả cách thức đồ chơi tuân thủ từng tiêu chuẩn:

4. Đánh giá an toàn

• Mô tả quy trình đánh giá rủi ro:

• Danh sách các mối nguy đã xác định:

• Mô tả về cách giải quyết hoặc loại bỏ các mối nguy hiểm:

5. Hướng dẫn sử dụng

• Hướng dẫn sử dụng và cảnh báo:

• Các ký hiệu sử dụng:

• Ngôn ngữ cung cấp hướng dẫn:

6. Thử nghiệm sản phẩm

• Mô tả quy trình kiểm thử:

• Kết quả kiểm tra:

• Đánh giá sự đồng nhất:

7. Kiểm soát sản xuất

• Mô tả quy trình kiểm soát chất lượng:

• Quy trình xác định và giải quyết các điểm không phù hợp:

8. Tuyên bố về sự phù hợp

• Tuyên bố tuân thủ Chỉ thị An toàn Đồ chơi:

• Tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền:

9. Phụ lục

• Bản vẽ kỹ thuật và thông số kỹ thuật:

• Báo cáo thử nghiệm:

• Ghi nhãn sản phẩm:

Lưu ý: Đây là mẫu cơ bản và tài liệu kỹ thuật thực tế cần thiết cho đồ chơi có thể khác nhau tùy thuộc vào đồ chơi cụ thể và các quy định hiện hành.

Mẫu tuyên bố về sự phù hợp (DoC) cho đồ chơi

Đây là mẫu Tuyên bố về sự phù hợp (DoC) cho đồ chơi:

Tuyên bố về sự phù hợp

Nhà sản xuất: Địa chỉ: Đại diện được ủy quyền: Địa chỉ:

Chúng tôi tuyên bố dưới trách nhiệm duy nhất của mình rằng (các) sản phẩm sau:

(Các) Tên Sản phẩm: (Các) Số Kiểu/Loại Sản phẩm: Tham chiếu Dấu CE: (Các) Tiêu chuẩn được áp dụng: Ngày sản xuất: (Các) Số Sê-ri:

Tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC và bất kỳ luật thực thi hiện hành nào ở Liên minh Châu Âu.

Tài liệu kỹ thuật và thiết kế của (các) sản phẩm tuân thủ các yêu cầu an toàn thiết yếu có liên quan của Chỉ thị An toàn Đồ chơi và bất kỳ luật thực thi hiện hành nào ở Liên minh Châu Âu.

Tuyên bố về sự phù hợp này được ban hành dưới trách nhiệm duy nhất của nhà sản xuất.

Địa điểm: Ngày: Tên và chữ ký của người được ủy quyền ký thay mặt cho nhà sản xuất

Đưa câu hỏi và câu trả lời cho dấu CE đồ chơi?

Câu hỏi:

1. Dấu CE cho đồ chơi là gì?

2. Làm thế nào để tiến hành các Yêu cầu An toàn và Sức khỏe Thiết yếu (EHSR) đối với đồ chơi?

3. Một số mối nguy hiểm phổ biến liên quan đến đồ chơi là gì?

4. Mục đích của tài liệu kỹ thuật đồ chơi là gì?

5. Thông tin nào nên được đưa vào Tuyên bố về sự phù hợp (DoC) đối với đồ chơi?

câu trả lời:

1. Dấu CE cho đồ chơi là dấu tuân thủ bắt buộc đối với đồ chơi được bán ở Liên minh Châu Âu (EU) cho biết đồ chơi tuân thủ các yêu cầu an toàn thiết yếu của Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC.

2. EHSR đối với đồ chơi liên quan đến việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến thiết kế, vật liệu và cách sử dụng đồ chơi. Điều này bao gồm việc xác định và giải quyết các mối nguy tiềm ẩn, chẳng hạn như nguy cơ nghẹt thở hoặc nghẹt thở, các mối nguy cơ và hóa chất cũng như các rủi ro tiềm ẩn từ các bộ phận hoặc dây điện.

3. Một số mối nguy hiểm phổ biến liên quan đến đồ chơi bao gồm nguy cơ mắc nghẹn hoặc ngạt thở, các cạnh hoặc mũi nhọn, các bộ phận nhỏ hoặc nam châm có thể nuốt phải và các hóa chất hoặc vật liệu có thể độc hại hoặc gây kích ứng da hoặc phản ứng dị ứng.

4. Tài liệu kỹ thuật cho đồ chơi phải bao gồm mô tả chi tiết về đồ chơi, thiết kế và mục đích sử dụng của đồ chơi. Nó cũng phải bao gồm thông tin về các vật liệu được sử dụng để sản xuất đồ chơi, bất kỳ tiêu chuẩn chất lượng hoặc an toàn nào mà đồ chơi đáp ứng và bất kỳ kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận nào mà đồ chơi đã đạt được.

5. DoC dành cho đồ chơi phải bao gồm tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, nhận dạng và mô tả đồ chơi, tuyên bố cho biết đồ chơi tuân thủ các yêu cầu an toàn thiết yếu của Chỉ thị An toàn Đồ chơi và bất kỳ thông tin liên quan nào khác về đồ chơi thiết kế, sản xuất hoặc thử nghiệm.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page