DOANH NGHIỆP CÓ CẦN CHỨNG NHẬN FCC KHÔNG?

DOANH NGHIỆP CÓ CẦN CHỨNG NHẬN FCC KHÔNG?

Chứng nhận FCC là gì?

Chứng nhận FCC là một loại chứng nhận sản phẩm dành cho hàng hóa điện tử được sản xuất hoặc bán tại Hoa Kỳ. Nó chứng nhận rằng tần số vô tuyến phát ra từ một sản phẩm nằm trong giới hạn được Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) phê duyệt.

Ủy ban Truyền thông Liên bang đã đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm tra thiết bị điện và điện tử dựa trên loại tần số vô tuyến được phát ra. Các quy tắc và quy định của FCC được nêu trong Tiêu đề 47 của Bộ luật Quy định Liên bang (CFR) . Ở đó, thử nghiệm được chia theo loại thiết bị và được đặt tên như sau:

 • FCC Phần 11 “Hệ thống cảnh báo khẩn cấp”
 • FCC Phần 15 “Thiết bị tần số vô tuyến”
 • FCC Phần 18 “Thiết bị Công nghiệp, Khoa học và Y tế”
 • FCC Phần 22 “Dịch vụ Di động Công cộng”
 • FCC Phần 24 “Dịch vụ Thông tin Cá nhân”
 • FCC Phần 90 “Dịch vụ vô tuyến điện thoại di động trên đất tư nhân”
 • FCC Phần 95 “Dịch vụ Radio Cá nhân”.

Nói chung, chứng nhận FCC là bắt buộc đối với bất kỳ thiết bị điện tử nào có thể dao động trên 9 kHz. Các nhà sản xuất phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ sẽ không gây ảnh hưởng đến các sản phẩm khác cũng như không gây rủi ro và tổn hại cho công chúng. Tất cả các thiết bị điện phải được kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu về khí thải để nhận được Chứng nhận FCC. Nếu nhà sản xuất bán sản phẩm mà không có sự chấp thuận thích hợp, họ sẽ bị phạt tiền và sản phẩm của họ sẽ bị thu hồi.

Chứng chỉ FCC bắt buộc phải có ở đâu?

Bất kỳ thiết bị tần số vô tuyến nào được sản xuất, bán hoặc phân phối tại Hoa Kỳ đều phải có chứng nhận FCC. Nhãn thường được tìm thấy trên các sản phẩm được bán bên ngoài Hoa Kỳ vì những sản phẩm đó hoặc được sản xuất tại Hoa Kỳ và sau đó xuất khẩu hoặc cũng được bán ở Hoa Kỳ. Điều này làm cho nhãn hiệu chứng nhận FCC được nhận biết không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn cầu.

Những sản phẩm nào nên có chứng nhận FCC?

Ủy ban Truyền thông Liên bang yêu cầu các mặt hàng điện có tần số vô tuyến phải trải qua thử nghiệm để tuân thủ chỉ thị EMC. Các loại sản phẩm sau đây thường cần chứng nhận FCC:

 • Sản phẩm điện tử,
 • Sản phẩm tương thích điện từ,
 • Bộ đổi nguồn,
 • Thiết bị CNTT,
 • Thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông,
 • Thiết bị Bluetooth,
 • Thiết bị mạng cục bộ không dây,
 • Máy phát đo từ xa y tế không dây,
 • Cửa ra vào và thiết bị mở của nhà để xe,
 • Máy phát điều khiển từ xa,
 • Máy phát vô tuyến di động mặt đất,
 • Thiết bị và hệ thống bảo vệ được sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.

Nhìn chung, các sản phẩm yêu cầu chứng nhận FCC được chia thành hai nhóm:

 • Bộ tản nhiệt có chủ đích của năng lượng tần số vô tuyến (ví dụ: điện thoại thông minh) – các sản phẩm như vậy phải phát năng lượng tần số vô tuyến như một phần hoạt động của chúng.
 • Bộ tản nhiệt không chủ ý của năng lượng tần số vô tuyến (ví dụ: máy ảnh kỹ thuật số) – các sản phẩm này có thể tạo và phát tín hiệu vô tuyến do hoạt động tình cờ của chúng.

Yêu cầu kiểm tra FCC đối với sản phẩm

FCC có ba lựa chọn để phê duyệt thiết bị theo chỉ thị EMC: xác minh, chứng nhận và Tuyên bố về sự phù hợp. Mỗi quy trình đều có những thách thức riêng. Tùy chọn để được phê duyệt phụ thuộc vào loại sản phẩm và công suất phát tần số vô tuyến.

Xác minh

Thử nghiệm xác minh được sử dụng cho các thiết bị Phần 15 hoặc các sản phẩm điện như nguồn điện bên ngoài loại B và thiết bị kỹ thuật số loại A hoặc B không liên quan đến PC. Thiết bị loại A được sử dụng chủ yếu trong các cơ sở công nghiệp, kỹ thuật và thương mại. Sản phẩm loại B dành cho mục đích tiêu dùng. Các nhà sản xuất có thể thực hiện các bài kiểm tra tại một trung tâm kiểm tra không được công nhận. Quy trình này giúp xác định lượng năng lượng tần số vô tuyến được phát ra bởi một sản phẩm. Nếu một sản phẩm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của FCC, thì sản phẩm đó có thể được xuất xưởng để bán mà không cần sự chấp thuận của FCC. Các nhà sản xuất phải duy trì một tệp chứa các báo cáo và tài liệu kiểm tra sản phẩm của họ.

Tuyên bố về sự phù hợp

Quy trình này nghiêm ngặt hơn so với kiểm tra xác minh. Nó thường được yêu cầu đối với các thiết bị hoặc sản phẩm điện Phần 18 như máy tính cá nhân hoặc thiết bị ngoại vi PC. Các nhà sản xuất phải thực hiện các thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệm được ISO Guide 17025 công nhận. Thử nghiệm giúp xác định năng lượng tần số vô tuyến được loại bỏ khỏi sản phẩm và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan của FCC. Bất kỳ sản phẩm tuân thủ nào đều phải được dán nhãn FCC. Các nhà sản xuất phải duy trì một tệp chứa các báo cáo và tài liệu kiểm tra sản phẩm của họ, cũng như tạo Tuyên bố về sự Phù hợp. Trong Tuyên bố Hợp chuẩn phải được nêu rõ rằng tất cả các thông tin trong hồ sơ tài liệu là chính xác và cập nhật.

Chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm FCC là thủ tục nghiêm ngặt, chi tiết và chính thức nhất. Nó dành cho các sản phẩm điện có nhiều khả năng gây nhiễu cho các sản phẩm, tín hiệu và thông tin khẩn cấp khác. Ví dụ: thiết bị Bluetooth, WLAN, bộ tản nhiệt có chủ đích, v.v. Các nhà sản xuất có nghĩa vụ kiểm tra sản phẩm của họ trong một viện kiểm nghiệm được công nhận. Nếu một sản phẩm được coi là tuân thủ tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan của FCC, thì sản phẩm đó phải có ID FCC trên nhãn của sản phẩm đó.

Các bước trong quy trình chứng nhận FCC

Quy trình chứng nhận FCC bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn tần số vô tuyến

Các nhà sản xuất sản phẩm điện phải đảm bảo rằng tần số vô tuyến điện nằm trong giới hạn luật định. Họ có thể sử dụng các hướng dẫn của FCC về phân bổ phổ tần vô tuyến làm tài liệu tham khảo. Các yếu tố cần xem xét: phạm vi vô tuyến, công suất tiêu thụ, sự lan truyền của sóng vô tuyến và tối ưu hóa.

Bước 2: Kiểm tra trước sự tuân thủ trong quá trình phát triển sản phẩm

Các nhà sản xuất cần thực hiện càng nhiều thử nghiệm trước khi tuân thủ nội bộ càng tốt để đảm bảo rằng sản phẩm của họ sẽ được phát triển phù hợp với khuôn khổ pháp lý . Việc thực hiện kiểm tra trước khi tuân thủ sẽ giúp họ tránh được bất kỳ sự ngạc nhiên đắt giá nào sau này.

Bước 3: Đăng ký với FCC

Để được cấp phép chứng nhận, các sản phẩm điện sử dụng phổ vô tuyến phải có số Đăng ký FCC (FRN). Các nhà sản xuất có thể lấy FRN tại FCC’s CORES . Họ cần cung cấp địa chỉ doanh nghiệp và thông tin liên hệ để lấy số FCC.

Bước 4: Kiểm tra sự tuân thủ tại một trung tâm kiểm tra được công nhận

Các nhà sản xuất cần liên hệ với cơ sở thử nghiệm đã đăng ký FCC để thực hiện tất cả các thử nghiệm bên ngoài được yêu cầu. Sau đó, họ cần gửi một mẫu sản phẩm đến trung tâm kiểm tra. Tùy thuộc vào độ phức tạp của sản phẩm, quá trình thử nghiệm có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Bước 5: Chứng nhận & Nộp hồ sơ

Khi các thử nghiệm của sản phẩm được hoàn thành thành công, TCB (Tổ chức Chứng nhận Viễn thông) sẽ xem xét các báo cáo thử nghiệm của sản phẩm và thay mặt FCC đưa ra phê duyệt FCC. TCB sẽ tải thông tin của sản phẩm lên cơ sở dữ liệu FCC và gửi cho nhà sản xuất Giấy phép Cấp phép Thiết bị (GEA). GEA cho phép một sản phẩm được tiếp thị và bán hợp pháp tại Hoa Kỳ.

VI. Làm thế nào bạn có thể đạt được chứng chỉ FCC?

Đạt được chứng chỉ FCC có thể là một thách thức. Nhưng nếu bạn muốn bán hoặc phân phối các sản phẩm sử dụng phổ vô tuyến ở Hoa Kỳ, SIS CERT có thể giúp bạn tiếp cận thị trường.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page