Học chứng chỉ ISO 50001:2011 dành cho cá nhân

Học chứng chỉ ISO 50001:2011 dành cho cá nhân

HỌC CHỨNG CHỈ ISO 50001 – DÀNH CHO CÁ NHÂN

Các khóa đào tạo về các khái niệm về ISO 50001:2011 có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân để lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi muốn học chứng chỉ ISO 50001. Những người muốn trở thành đánh giá viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này, ngoài ra những người sử dụng những kỹ năng này trong công ty riêng của họ cũng rất hữu ích:

chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Các bước để được cấp chứng chỉ iso 50001

các bước cuối cùng để hoàn thành chứng nhận iso 50001

học chứng chỉ iso 50001 dành cho cá nhân

các loại hình đánh giá đối với hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

chứng chỉ iso 50001 là gì?

quá trình đánh giá chứng nhận iso 50001

iso 50001 là gì?

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 50001 – Đây là khóa đào tạo kéo dài từ 4 đến 5 ngày tập trung vào việc hiểu được tiêu chuẩn ISO 50001 và có thể sử dụng nó để đánh giá các hệ thống quản lý đối với những yêu cầu này. Khi học chứng chỉ ISO 50001 về đánh giá viên trưởng gồm một bài kiểm tra cuối khóa để xác minh kiến thức và năng lực, và chỉ với khóa học được công nhận mà một cá nhân có thể được chấp thuận để đánh giá chứng nhận ISO 50001 cho một cơ quan chứng nhận.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 50001 – Đây thường là một khóa học hai hoặc ba ngày dựa trên khóa học đánh giá viên trưởng ở trên, nhưng không bao gồm bài kiểm tra năng lực, vì vậy điều này hữu ích nhất cho người bắt đầu đánh giá nội bộ trong một Công ty. Đánh giá viên nội bộ phải có đủ năng lực, điều này là một yêu cầu khi chứng nhận do đó công ty phải cho nhân viên học chứng chỉ ISO 50001 về đánh giá nội bộ.

Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện ISO 50001 – khóa học cung cấp kiến thức về ISO 50001 và cách thực hiện. Đây có thể là các khoá học một hoặc hai ngày và thậm chí có thể bao gồm các buổi học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy các tài liệu. Học chứng chỉ ISO 50001 này là cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn ISO 50001, hoặc những người sẽ tham gia vào việc thực hiện dự án chứng nhận ISO 50001 trong một công ty, và tiết kiệm hơn so với đầu tư vào khóa học đánh giá viên trưởng cho những người tham gia ở cấp độ này.

Như vậy bạn phải xác định mình đanh ở giai đoạn nào về hiểu biết tiêu chuẩn để tham gia các lớp học chứng chỉ ISO 50001 và chọn cho đúng.

Tổ chức chứng nhận TNV- SIGMA CERT là tổ chức thưc hiện chứng nhận ISO 50001:2011, sẽ cấp chứng chỉ ISO 50001:2011. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đào tạo và chứng nhận ISO 50001:2011.

You cannot copy content of this page