IEC 61051-1: 2018 Các biến thể để sử dụng trong thiết bị điện tử

Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2018-10-28
Phiên bản3.0
Ngôn ngữ có sẵnTiếng Anh tiếng Pháp
TC / SCTC 40 – Tụ điện và điện trở cho thiết bị điện tửrss
ICS31.040.99 – Điện trở khác
Ngày ổn định  2028

You cannot copy content of this page