HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ THIẾT BỊ THEO ISO 14001:2015

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ THIẾT BỊ THEO ISO 14001:2015

Quản lý thiết bị-Các yêu cầu của ISO 14001 đối với thiết bị giám sát và đo lường là rất ngắn, nhưng yếu tố quan trọng này thường bị đánh giá thấp. Điều khoản 4.5.1 của ISO 14001 thảo luận về cách một tổ chức cần thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ tục để theo dõi và đo lường các đặc điểm chính có thể có tác động môi trường đáng kể. Phần cuối cùng của yêu cầu này xác định rằng thiết bị giám sát và đo lường đã được hiệu chuẩn hoặc xác nhận sẽ được sử dụng cho các phép đo này.

Tổng quan thực hiện quản lý thiết bị theo ISO 14001:2015?

ẢNH MINH HỌA

Để bắt đầu, bạn cần theo dõi và đo lường những gì theo các yêu cầu của ISO 14001 đối với hệ thống quản lý môi trường (EMS) của bạn? Mọi thứ được liên kết trở lại với việc xác định và phân loại các khía cạnh môi trường  trong điều khoản 4.3.1 của ISO 14001, đây là những cách mà các quy trình của tổ chức của bạn tương tác với môi trường. Sau khi trải qua tất cả các quy trình của bạn và thấy những tương tác nào tồn tại với môi trường, bạn cần xác định những tương tác nào có tác động đáng kể. Tóm lại, điều này là tùy thuộc vào nhận định của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có một tủ hút để sử dụng hóa chất có lỗ thông hơi bên ngoài tòa nhà của bạn, bạn sẽ xác định rằng bạn có khía cạnh môi trường của khí thải, nhưng điều này không có nghĩa là nó là đáng kể. Nếu bạn rất hiếm khi sử dụng tủ hút và chỉ để làm sạch với một lượng nhỏ cồn isopropyl, thì lượng hóa chất rất lành tính này thải ra là rất ít. Điều này sẽ không đáng kể. Mặt khác, nếu bạn sử dụng tủ hút hàng ngày để thoát khí thải từ quá trình tạo ra khí xyanua, thì lượng khí thải này bạn cho là đáng kể và cần phải kiểm soát.

Nội dung

Tại sao phải thực hiện quản lý thiết bị?

 • Loại bỏ tình trạng sơ suất và chậm trễ nhờ vào bảng điều khiển và nhắc nhở tự động.
 • Đảm bảo rằng việc bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn luôn được thực hiện đúng thời hạn.
 • Đảm bảo rằng thiết bị đo của bạn luôn đạt tiêu chuẩn và loại bỏ sự không phù hợp.
 • Giảm nguy cơ sử dụng thiết bị bị lỗi và các hậu quả có thể xảy ra.
 • Phát hiện thiết bị đo không ổn định trước khi quá muộn.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp, phân quyền và trách nhiệm.
 • Loại bỏ các sai số tính toán.
 • Cung cấp hỗ trợ nhanh chóng trong trường hợp có vấn đề.
 • Tiết kiệm thời gian ở mọi cấp độ (giao tiếp nhiệm vụ, theo dõi, nhắc nhở, sản xuất báo cáo, phân tích thống kê, v.v.).
 • Cung cấp thông tin chất lượng, chính xác, thời gian thực, tập trung và có thể truy cập trong tầm tay bạn.
 • Nâng cao chất lượng, khả năng truy cập và chia sẻ thông tin và loại bỏ sự chậm trễ và người trung gian.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu giữ và bảo vệ dữ liệu trong quá khứ và cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc một cách dễ dàng.

Các nội dung chính cần phải có trong việc thực hiện quản lý thiết bị?

 • Bảo dưỡng dự phòng
  • Hoàn thành bảo trì và dịch vụ được khuyến nghị trong sổ tay vận hành và bảo trì của bạn.
 • Phân tích
  • Phân tích dầu, chất làm mát và chất lỏng thủy lực để tìm các chỉ số mài mòn. 
 • Kiểm tra
  • Thường xuyên tìm kiếm các dấu hiệu — khói, rò rỉ, hiệu suất chậm. Xác định nguyên nhân và bảo dưỡng hoặc sửa chữa
 • Quản lý sửa chữa
  • Lập kế hoạch và lựa chọn các phương án sửa chữa, lên lịch sửa chữa lớn và kiểm soát chi phí.
 • Đào tạo vận hành
  • Đào tạo các nhà điều hành của bạn. Thực hành vận hành ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất và độ mài mòn của các bộ phận. Hướng dẫn người điều hành của bạn để giúp giảm chi phí vận hành.
 • Bảo dưỡng có lịch trình
  • Lập lịch trình tốt giúp bạn đảm bảo việc bảo trì quan trọng được hoàn thành và duy trì hoạt động của bạn hiệu quả nhất có thể.
 • Ghi lưu giữ
  • Lưu trữ hồ sơ bao gồm tài liệu đầy đủ về lịch sử máy
  • Tuổi thọ của linh kiện và thông tin chi phí. 
  • Nó giúp bạn xác định các khu vực có chi phí cao hoặc có vấn đề
  • Theo dõi quy trình làm việc, kiểm soát chi phí và tăng giá trị bán lại máy

Làm thế nào để có quy trình thực hiện quản lý thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

 • Nếu đây là những gì bạn đang làm để ngăn chặn khía cạnh quan trọng trở thành rò rỉ độc hại với môi trường, thì bạn sẽ muốn đảm bảo rằng thiết bị đo lường của mình đang hoạt động bình thường. Nói cách khác, nó được hiệu chuẩn và xác minh.
 • Hiệu chuẩn là gì? Hiệu chuẩn là một quá trình trong đó bạn so sánh các phép đo giữa các phép đo được thực hiện bởi một thiết bị đang được xem xét và một phép đo tốt đã biết. Phép đo tốt đã biết là tiêu chuẩn. Khi bạn hiệu chuẩn một đơn vị, bạn thực hiện so sánh với phép đo tốt đã biết, và nếu thiết bị phù hợp với phép đo chính xác, thì thiết bị đó được coi là hiệu chuẩn. Sau đó, thiết bị này có thể được sử dụng và bảo vệ để tránh hư hỏng, điều chỉnh hoặc giả mạo để thiết bị vẫn chính xác và sau đó bạn có thể sử dụng thiết bị cho đến ngày đến hạn hiệu chuẩn được yêu cầu tiếp theo.
 • Một số thiết bị sẽ thay đổi thường xuyên nên không thể hiệu chuẩn. 
 • Các thiết bị này cần được xác minh trước khi sử dụng. 
 • Trong trường hợp đo lường hóa học
 • Bạn có thể có một máy đo được thử nghiệm với khí có chứa nồng độ xyanua.
 • Nếu đồng hồ đọc kết quả đo chính xác, thì bạn có thể sử dụng nó, nhưng nếu không, nó cần được điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh trước khi sử dụng. 

Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt thực hiện quản lý thiết bị?

 • Ban ISO
 • Nhân viên chịu trách nhiệm thiết bị
 • Nhân viên bảo trì, sửa chữa có trách nhiệm soạn thảo, bổ sung các thiết bị cần thiết
 • Và bảo đảm các thiết bị vận hành trong quá trình sản xuất
 • Lập các tài liệu liên quan chờ giám đốc phê duyệt

Thực hiện thực hiện quản lý thiết bị được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Áp dụng cho việc bảo trì, sửa chữa thiết bị
 • Để phục vụ cho toàn bộ các quá trình sản xuẩt của công ty
 • Mặc dù bạn không cần tài liệu cho mọi quy trình và thủ tục mà bạn có
 • Nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng mọi yêu cầu giám sát
 • Và đo lường đều được lập thành văn bản, bao gồm thông tin cần thiết để thực hiện phép đo
 • Chẳng hạn như giá trị dự kiến ​​và thiết bị sẽ sử dụng.
 • Bằng cách này, đảm bảo rằng các phép đo thực hiện nhất quán giữa các nhân viên
 • Đảm bảo rằng các khía cạnh môi trường quan trọng của bạn không trở thành sự cố môi trường.
 • Như thường lệ, hồ sơ về hiệu chuẩn hoặc xác minh là cần thiết để chứng minh rằng:
  • Bạn đã thực hiện hoạt động quan trọng này
  • Và chúng có thể là công cụ vô giá để điều tra nếu có vấn đề xảy ra. 
  • Thật tốt khi nhắc nhở bản thân rằng bạn không cần phải theo dõi và đo lường mọi thứ
  • Chỉ những điều quan trọng. 
  • Bằng cách tiếp cận yêu cầu này một cách chu đáo và cân nhắc
  • Bạn có thể đảm bảo rằng bạn không quá lạm dụng việc theo dõi và đo lường
  • Điều này có thể tốn đáng kể thời gian và nguồn lực để duy trì. 
  • Sử dụng tài nguyên của bạn một cách khôn ngoan

Mẫu thực hiện quản lý thiết bị tham khảo?

Mẫu sổ theo dõi bảo trì thiết bị tham khảo

MẪU VÍ DỤ

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện quản lý thiết bị theo ISO 14001:2015?

 • Thiết bị không được bảo dưỡng đầy đủ có nhiều khả năng dễ bị hỏng hóc và hỏng hóc hơn. 
 • Điều này có nghĩa là
  • Thời gian ngừng hoạt động không mong muốn
  • Có thể góp phần vào sự chậm trễ của dự án và chi phí vượt mức. 
 • Phần mềm bảo trì thiết bị giúp các công ty xây dựng lên lịch bảo trì dễ dàng hơn
 • Và đảm bảo tuân thủ đúng tiến độ đã nêu. 
 • Điều này giúp giảm thiểu rủi ro về thời gian ngừng hoạt động đột xuất
 • Và xác định bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra với thiết bị trước khi chúng phát triển thành sự cố nghiêm trọng
 • Để sau đó có thể giải quyết các vấn đề này.

You cannot copy content of this page