Áp dụng điều khoản 10 Cải tiến theo ISO 45001: 2018 vào tổ chức của bạn như thế nào?

Áp dụng điều khoản 10 Cải tiến theo ISO 45001: 2018 vào tổ chức của bạn như thế nào?

10 Cải tiến theo ISO 45001: 2018

Cải tiến là phần cuối cùng của tiêu chuẩn ISO 45001:2018, trong đó đưa ra các yêu cầu đối với các tổ chức nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của họ. Mục đích của phần này là để đảm bảo rằng các tổ chức có sẵn một quy trình để xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động thích hợp để giải quyết chúng.
Phần Cải tiến được chia thành hai phần: 10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục và 10.2 Cải tiến liên tục.
10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục: Phần này yêu cầu các tổ chức thiết lập một quy trình để xác định và giải quyết các sự không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn chặn chúng tái diễn. Quy trình phải bao gồm:
• Xác định và ghi lại sự không phù hợp
• Xác định (các) nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp
• Đánh giá sự cần thiết của hành động khắc phục
• Thực hiện hành động khắc phục
• Giám sát hiệu quả của hành động khắc phục
• Xem xét hiệu quả của hành động khắc phục để đảm bảo rằng nó đã ngăn chặn sự không phù hợp tái diễn
10.2 Cải tiến liên tục: Phần này yêu cầu các tổ chức thiết lập một quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S. Quy trình phải bao gồm:
• Xác định các cơ hội cải tiến
• Đánh giá các lợi ích và rủi ro tiềm năng của các cơ hội cải tiến
• Thực hiện các cải tiến
• Giám sát hiệu quả của các cải tiến
• Xem xét hiệu quả của các cải tiến để đảm bảo rằng chúng đã đạt được kết quả mong muốn
Phần Cải tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cách tiếp cận chủ động để xác định các mối nguy tiềm ẩn và giải quyết chúng trước khi chúng gây hại. Bằng cách liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S, các tổ chức có thể giảm nguy cơ tai nạn nghề nghiệp và bệnh tật, nâng cao sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, và cuối cùng là đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu OH&S của mình.

3
Created on By Nguyen Thi Thu Thuy

Quiz 10 cải tiến ISO 45001:2018

Quiz 10 cải tiến ISO 45001:2018

1 / 3

10 Mục đích của yêu cầu Hành động khắc phục trong ISO 45001:2018 là gì?

2 / 3

10 Bước đầu tiên trong quy trình hành động khắc phục là gì?

3 / 3

10 Mục đích của việc giám sát tính hiệu quả của hành động khắc phục là gì?

Your score is

The average score is 100%

0%

Ví dụ minh hoạ về điều khoản 10 Cải tiến theo ISO 45001: 2018

Mẫu cho điều khoản 10 Cải tiến ISO 45001:2018:
10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.1.1 Nhận dạng và lập tài liệu về sự không phù hợp
• Quy trình xác định và lập hồ sơ sự không phù hợp
• Các phương pháp được sử dụng để ghi lại sự không phù hợp
• Trách nhiệm ghi nhận sự không phù hợp
10.1.2 Phân tích sự không phù hợp và hành động khắc phục
• Quy trình xác định (các) nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp
• Các phương pháp được sử dụng để đánh giá sự cần thiết của hành động khắc phục
• Trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục
10.1.3 Việc thực hiện và hiệu lực của hành động khắc phục
• Quy trình thực hiện hành động khắc phục
• Các phương pháp được sử dụng để theo dõi hiệu quả của hành động khắc phục
• Trách nhiệm xem xét hiệu lực của hành động khắc phục
10.2 Cải tiến liên tục
10.2.1 Nhận dạng cải tiến
• Quy trình xác định cơ hội cải tiến
• Các phương pháp được sử dụng để đánh giá lợi ích và rủi ro tiềm năng của các cơ hội cải tiến
• Trách nhiệm xác định các cơ hội cải tiến
10.2.2 Hiệu quả và việc thực hiện cải tiến
• Quy trình thực hiện cải tiến
• Các phương pháp được sử dụng để theo dõi hiệu quả của các cải tiến
• Trách nhiệm xem xét hiệu quả của các cải tiến
10.2.3 Cập nhật hệ thống quản lý OH&S
• Quy trình sửa đổi hệ thống quản lý OH&S dựa trên kết quả của quá trình cải tiến liên tục
• Trách nhiệm cập nhật hệ thống quản lý OH&S.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

You cannot copy content of this page