Áp dụng điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ theo ISO 45001: 2018 vào tổ chức của bạn như thế nào?

Áp dụng điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ theo ISO 45001: 2018 vào tổ chức của bạn như thế nào?

9.2 Đánh giá nội bộ theo ISO 45001: 2018

Điều 9.2 của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đưa ra các yêu cầu đối với đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Mục đích của đánh giá nội bộ là để xác định xem hệ thống quản lý OH&S có phù hợp với các yêu cầu riêng của tổ chức đối với việc quản lý OH&S, cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 hay không.

Đánh giá nội bộ là một công cụ quan trọng để theo dõi hiệu quả của hệ thống quản lý OH&S và để xác định các lĩnh vực có thể thực hiện cải tiến. Quá trình đánh giá nội bộ liên quan đến việc xem xét hệ thống quản lý OH&S một cách có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản, bao gồm các chính sách, thủ tục và hiệu quả hoạt động của hệ thống so với các sắp xếp đã hoạch định.

Tổ chức cần thiết lập và duy trì chương trình đánh giá nội bộ do nhân sự có năng lực lập kế hoạch, thực hiện và duy trì. Chương trình đánh giá cần xem xét tầm quan trọng của các quá trình liên quan, kết quả của các cuộc đánh giá trước đó, tình trạng và tầm quan trọng của các khu vực được đánh giá. Chương trình đánh giá cần được xem xét và điều chỉnh khi cần thiết, có tính đến những thay đổi trong hệ thống quản lý OH&S và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó.

Các cuộc đánh giá nội bộ nên được tiến hành theo các khoảng thời gian đã lên kế hoạch, đồng thời xác định phạm vi và tiêu chí đánh giá. Các tiêu chí đánh giá phải dựa trên các yêu cầu riêng của tổ chức đối với việc quản lý OH&S, cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001. Việc đánh giá phải được thực hiện bởi những người đã được đào tạo và có năng lực, những người độc lập với hoạt động được đánh giá.

Quy trình đánh giá nội bộ bao gồm lập kế hoạch, tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả và theo dõi các hành động khắc phục. Báo cáo đánh giá phải bao gồm các phát hiện, kết luận và khuyến nghị cải tiến. Tổ chức cần thực hiện các hành động khắc phục kịp thời để giải quyết những điểm không phù hợp được xác định trong quá trình đánh giá và để ngăn ngừa sự tái diễn.

Tóm lại, đánh giá nội bộ là một phần quan trọng của hệ thống quản lý OH&S và giúp đảm bảo rằng nó có hiệu lực, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Quá trình đánh giá nội bộ phải được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo và có năng lực, và phải đưa ra các khuyến nghị khả thi để cải tiến.

21
Created on By Nguyen Thi Thu Thuy

Quiz 9.2 Đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Quiz 9.2 Đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

1 / 3

9.2 Mục đích của đánh giá nội bộ trong ISO 45001:2018 là gì?

2 / 3

9.2 Ai nên tiến hành đánh giá nội bộ trong một tổ chức?

3 / 3

9.2 Cần cân nhắc điều gì khi thiết lập chương trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018?

Your score is

The average score is 57%

0%

Ví dụ minh hoạ về điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ theo ISO 45001: 2018

Đây là mẫu cho điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ của ISO 45001:2018:

9.2 Đánh giá nội bộ

9.2.1 Tổng quát

Tổ chức phải tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) theo các khoảng thời gian đã hoạch định để xác định xem hệ thống quản lý OH&S có:

a) phù hợp với:

các yêu cầu riêng của tổ chức đối với việc quản lý OH&S; Và
các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này;
b) đã được thực hiện và duy trì hiệu quả.

Các cuộc đánh giá nội bộ phải được tiến hành một cách có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản.

9.2.2 Chương trình đánh giá nội bộ

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) chương trình đánh giá nội bộ bao gồm:

a) tần suất, phương pháp, trách nhiệm, yêu cầu lập kế hoạch và thủ tục báo cáo; Và

b) việc xác định chuẩn mực, phạm vi, tần suất và phương pháp đánh giá.

Chương trình đánh giá phải xem xét tầm quan trọng của các quá trình liên quan, những thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó.

9.2.3 Quy trình đánh giá nội bộ

Tổ chức sẽ:

a) hoạch định, thiết lập, thực hiện và duy trì (các) chương trình đánh giá tối thiểu bao gồm:

tần suất, phương pháp, trách nhiệm, yêu cầu lập kế hoạch và thủ tục báo cáo;
việc xác định tiêu chí, phạm vi, tần suất và phương pháp đánh giá.
b) lựa chọn chuyên gia đánh giá và tiến hành đánh giá để đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình đánh giá;

c) đảm bảo rằng các chuyên gia đánh giá:

có thẩm quyền trong quá trình đánh giá;
không đánh giá công việc của chính họ.
d) đảm bảo rằng các chuyên gia đánh giá:

báo cáo kết quả và kết luận đánh giá một cách khách quan;
duy trì tính bảo mật của thông tin thu được trong quá trình đánh giá.
e) thiết lập và duy trì các thủ tục để:

xác định trách nhiệm và yêu cầu đối với việc lập kế hoạch và tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả và lưu giữ các hồ sơ liên quan;
đảm bảo rằng kết quả đánh giá được báo cáo cho ban quản lý có liên quan;
lưu giữ hồ sơ làm bằng chứng về chương trình đánh giá, việc thực hiện và kết quả của nó.
f) đảm bảo rằng quá trình đánh giá không ảnh hưởng đến tính bảo mật của người khiếu nại hoặc bị đơn.

9.2.4 Chuẩn mực đánh giá

Tổ chức phải thiết lập các tiêu chí đánh giá, dựa vào đó hệ thống quản lý OH&S sẽ được đánh giá, bao gồm tối thiểu:

a) sự phù hợp với các yêu cầu riêng của tổ chức đối với việc quản lý OH&S; Và

b) các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

9.2.5 Tiến hành đánh giá

Quá trình đánh giá phải bao gồm những điều sau đây:

a) bắt đầu cuộc đánh giá;

b) tiến hành đánh giá;

c) chuẩn bị các phát hiện đánh giá;

d) báo cáo các phát hiện đánh giá;

e) lưu giữ hồ sơ đánh giá.

9.2.6 Kết quả đánh giá

Các phát hiện đánh giá phải được lập thành văn bản, báo cáo cho ban quản lý có liên quan và được xem xét để có hành động khắc phục.

9.2.7 Hành động khắc phục

Tổ chức phải thực hiện hành động khắc phục kịp thời đối với sự không phù hợp được xác định trong quá trình đánh giá để loại bỏ nguyên nhân và ngăn ngừa sự tái diễn.

Lưu ý: Hành động khắc phục có thể bao gồm hành động để kiểm soát và khắc phục tình hình, giải quyết hậu quả và tìm cách cải thiện.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

You cannot copy content of this page