HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001

Mục đích của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (EMS) là phát triển một cách tiếp cận quản lý có hệ thống đối với các mối quan tâm về môi trường của tổ chức. Điều này liên quan đến việc thiết lập một chính sách môi trường, giải quyết các mối quan tâm về môi trường (Các khía cạnh và Tác động) và xác định những gì sẽ được thực hiện để kiểm soát chúng. Sau đó, thông qua việc thiết lập cơ cấu tổ chức, trách nhiệm nhân sự, năng lực và đào tạo, các tài liệu kiểm soát và thủ tục, kiểm soát hoạt động và sự sẵn sàng ứng phó khẩn cấp để hoàn thành các Mục tiêu và Chỉ tiêu đã đề ra ở trên.

Chính sách môi trường là gì?

Chính sách môi trường là một tuyên bố bằng văn bản, thường được ký bởi quản lý cấp cao, trong đó nêu ra các mục tiêu và nguyên tắc của doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý các tác động môi trường và các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù việc áp dụng một quy trình là tự nguyện, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm như vậy.

Có một chính sách môi trường là điều cần thiết nếu bạn muốn thực hiện tiêu chuẩn quản lý môi trường theo ISO 14001. Nó cũng rất quan trọng nếu bạn hiện đang làm việc hoặc có ý định làm việc với các khách hàng lớn, hoặc nếu bạn cần chứng minh cho khách hàng và các bên liên quan khác rằng bạn đã cam kết để quản lý các tác động môi trường của bạn một cách có trách nhiệm.

Hướng dẫn này đưa ra những lợi ích của việc có một chính sách môi trường. Nó đưa ra các đề xuất để chọn định dạng và nội dung phù hợp. Nó cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách giữ cho chính sách được cập nhật và cách mở rộng phạm vi của nó để bao gồm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững

Tại sao phải thiết lập chính sách môi trường.

Chính sách môi trường hình thành nền tảng của những cải thiện môi trường được thực hiện cho doanh nghiệp của bạn, như được xác định bởi quản lý cấp cao. Nó đưa ra các mục tiêu và nguyên tắc chính.

Có một chính sách môi trường có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp của bạn . Bao gồm các:

· Giúp bạn tuân thủ luật pháp

· Cải thiện thông tin cho nhân viên về vai trò và trách nhiệm môi trường của họ

· Cải thiện kiểm soát chi phí

· Giảm các sự cố môi trường dẫn đến trách nhiệm pháp lý

· Bảo tồn nguyên liệu thô và năng lượng

· Cải thiện việc giám sát các tác động môi trường của bạn

· Cải thiện hiệu quả của các quy trình của bạn

Tuy nhiên, lợi ích không chỉ giới hạn trong các hoạt động nội bộ. Bằng cách thể hiện cam kết quản lý môi trường, bạn có thể phát triển mối quan hệ tích cực với các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, khách hàng, nhà

cung cấp, cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương. Điều này có thể dẫn đến cải thiện hình ảnh công ty và các lợi ích tài chính, chẳng hạn như tăng đầu tư, doanh số bán hàng của khách hàng và thị phần.

Điều quan trọng cần lưu ý là những lợi ích này khó có thể đạt được nếu bạn chỉ có một chính sách môi trường. Nếu bạn thiết lập hệ thống quản lý môi trường (EMS), điều này đòi hỏi bạn phải thực hiện một chương trình để đưa ra chính sách của mình một cách chiến lược một cách có hệ thống.

Chứng nhận bên ngoài về EMS của bạn sẽ giúp bạn chứng minh với khách hàng, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác rằng các tuyên bố về môi trường mà bạn đưa ra trong chính sách của mình là đáng tin cậy, đáng tin cậy và đã được kiểm tra độc lập.

Nếu bạn không chọn thiết lập EMS chính thức, thì ít nhất bạn nên áp dụng một số bước trong số các bước để đảm bảo chính sách của bạn có hiệu lực. Điều này có thể bao gồm đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp của bạn, phát triển các chỉ số hoạt động chính thích hợp, thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu và xem xét các chỉ số này thường xuyên

Các nội dung cần phải có trong thiết lập chính sách môi trường

Hãy nhớ rằng chính sách của bạn phải mang tính riêng biệt đối với doanh nghiệp của bạn và như vậy phản ánh các hoạt động, ưu tiên và mối quan tâm liên quan nhất đến chính sách đó.

Trước khi viết chính sách, bạn nên đánh giá những khía cạnh nào của doanh nghiệp bạn ảnh hưởng đến môi trường và những tác động tiềm ẩn là gì. Có một số kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng khi thực hiện đánh giá.

Nội dung chính sách của bạn phải dựa trên kết quả đánh giá của bạn, kết quả này phải xác định được các vấn đề chính áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Chính sách của bạn phải chứa các tuyên bố ngắn gọn về các tiêu chí sau:

· Các nhiệm vụ kinh doanh và thông tin về hoạt động của mình. Lưu ý rằng nếu các hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh của bạn thay đổi đáng kể, chính sách có thể cần được sửa đổi.

· Cam kết liên tục cải thiện hoạt động môi trường của bạn.

· Cam kết quản lý hiệu quả các tác động môi trường đáng kể của bạn.

· Những kỳ vọng mà doanh nghiệp của bạn có trong mối quan hệ với các bên bên ngoài như nhà cung cấp và nhà thầu.

· Công nhận rằng bạn sẽ tuân thủ luật môi trường liên quan như một mức hiệu suất tối thiểu.

· Giáo dục và đào tạo nhân viên về các vấn đề môi trường và các tác động đến môi trường của các hoạt động của họ.

· Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả hoạt động môi trường so với các mục tiêu và mục tiêu một cách thường xuyên (thường là hàng năm hoặc ban đầu trong sáu tháng đầu tiên). Xem trang trong hướng dẫn này để biết cách cập nhật chính sách môi trường của bạn.

· Cam kết truyền đạt các mục tiêu và mục tiêu về môi trường của doanh nghiệp bạn cho tất cả nhân viên, cũng như với khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan bên ngoài khác.

Các vấn đề bổ sung liên quan đến doanh nghiệp của bạn và bạn có thể muốn giải quyết trong chính sách môi trường của mình, có thể bao gồm:

· Tái chế vật liệu đóng gói

· Giảm thiểu chất thải

· Sử dụng nước và năng lượng hiệu quả

· Sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường

· Giảm thiểu sử dụng dung môi và sơn có chì

· Sử dụng gỗ hoặc sản phẩm gỗ từ rừng bền vững (được quản lý)

· Các thủ tục để giảm thiểu tiếng ồn làm phiền hàng xóm

· Loại bỏ dần chlorofluorocarbon (CFC) và các chất làm suy giảm tầng ôzôn khác

Nếu doanh nghiệp của bạn được liên kết chặt chẽ với các khách hàng chính thông qua chuỗi cung ứng, hãy lấy một bản sao chính sách môi trường của họ, để các tuyên bố của bạn có thể phản ánh các yêu cầu và nhu cầu của họ.

Chính sách của bạn phải thể hiện cam kết của quản lý cấp cao và thường được ký bởi chủ tịch hoặc giám đốc điều hành.

Bạn có thể muốn tích hợp chính sách môi trường của mình với các chính sách khác về sức khỏe và an toàn, quản lý chất lượng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoặc tính bền vững

Làm thế nào để thiết lập chính sách môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Bạn có thể tự do chọn định dạng chính sách của mình, vì không có quy tắc hoặc tiêu chuẩn nào được thiết lập rõ ràng. Hãy suy nghĩ về nó và đưa ra một chính sách có lợi cho công ty của bạn mà không có bất kỳ rủi ro tài chính đáng kể nào. Để đảm bảo từ ngữ và mục tiêu của bạn có ý nghĩa, hãy ghi nhớ những nguyên tắc này nếu phù hợp với hoạt động của bạn hoặc điều chỉnh chúng nếu phù hợp và phù hợp với hoạt động của công ty bạn:

· Các hoạt động của công ty bạn có đang thay đổi không? Đủ đáng kể để có hậu quả đối với các khía cạnh môi trường ? Có thể đã đến lúc thực hiện một chính sách môi trường mới.

· Bạn và nhân viên của bạn cam kết không ngừng cải thiện hoạt động môi trường của bạn.

· Tương tự, cam kết tập thể này của bạn và nhân viên của bạn được mong đợi để đánh giá các tác động môi trường của hoạt động của bạn .

· Áp dụng các kỳ vọng của công ty vào các dịch vụ thuê ngoài như nhà cung cấp và nhà thầu của bạn hoặc đặt ra các dịch vụ mới.

· Hãy coi luật pháp là điểm xuất phát: đảm bảo với nhân viên và đối tác của bạn rằng kỳ vọng của luật là mức kết quả tối thiểu chứ không phải mục tiêu cuối cùng.

· Để có hiệu quả cao hơn, hãy chuẩn bị chính sách của bạn trước thời hạn, đồng thời nâng cao nhận thức của nhân viên về các vấn đề môi trường và tác động của các hành động của họ đối với môi trường .

· Thường xuyên đánh giá tiến độ của công ty so với các mục tiêu mà công ty muốn đạt được (mỗi năm một lần hoặc trong sáu tháng đầu tiên bắt đầu).

· Bằng cách tạo ra chính sách môi trường này, bạn sẽ chia sẻ kết quả hoạt động mục tiêu của công ty với tất cả các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt chính sách môi trường

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập một chính sách môi trường phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức và quan trọng nhất, chính sách này phải hỗ trợ cho định hướng chiến lược của tổ chức.

Nó cũng phải cung cấp một khuôn khổ cho việc thiết lập và xem xét các chính sách, bao gồm các cam kết để đáp ứng mọi yêu cầu hiện hành và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm thực hiện và duy trì chính sách kiểm soát sự thay đổi

Chính sách môi trường được áp dụng như thế nào

Chính sách môi trường của bạn không nhất thiết phải tồn tại riêng lẻ. Trên thực tế, có thể hữu ích khi mở rộng phạm vi chính sách của bạn để bao gồm trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bạn có thể chọn phát triển điều này trong một chính sách duy nhất hoặc tạo các chính sách liên kết, riêng biệt. Chính sách mở rộng thừa nhận thực tế là các nhóm người khác nhau dựa vào doanh nghiệp của bạn và vạch ra cách bạn giảm thiểu tác động của mình lên môi trường.

Bằng cách phát triển chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) , bạn đang cho thấy rằng bạn đang:

Đối phó với các nhà cung cấp và nhân viên một cách có trách nhiệm – ví dụ như bằng cách cởi mở và trung thực về sản phẩm và dịch vụ của bạn và tránh áp lực bán hàng. Nó cũng có nghĩa là vượt ra ngoài mức tối thiểu của pháp luật khi giao dịch với nhân viên và thúc đẩy thực hành tốt nhất.

Xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương – ví dụ bằng cách hỗ trợ một tổ chức từ thiện địa phương hoặc tài trợ cho một sự kiện địa phương.

Giảm thiểu tác động của bạn đến môi trường và cắt giảm ô nhiễm và chất thải – bằng cách sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, ví dụ như tắt đèn, giảm sử dụng nước. Bạn cũng có thể xem xét giảm thiểu chất thải và giảm tác động môi trường của doanh nghiệp của bạn nói chung, ví dụ như mua tại địa phương để cắt giảm chi phí nhiên liệu.

Mẫu chính sách môi trường tham khảo

mẫu chính sách môi trường

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của thiết lập chính sách môi trường

Chính sách Môi trường mô tả ngắn gọn cam kết của tổ chức của bạn để chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đối với môi trường rộng lớn hơn và bất kỳ yêu cầu pháp

lý nào. Chính sách này sẽ bao gồm cam kết rõ ràng để ngăn ngừa ô nhiễm và liên tục cải tiến cách doanh nghiệp của bạn tìm cách thực hiện các mục tiêu môi trường của mình

Tại sao nên chọn thiết lập chính sách môi trường tại SISCERT cho tổ chức, doanh nghiệp bạn?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu về tiêu chuẩn ISO 14001 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý. Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về tiêu chuẩn ISO 14001 Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page