Chứng nhận AS 9100 là gì?

Chứng nhận AS9100 là gì ?” Bạn đang tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này?

Vâng, bạn không cô đơn. Hướng dẫn tổng quan này có thể giúp bạn tìm hiểu chứng nhận AS9100 là gì ? và chứng nhận này tạo ra các lợi ích trong tổ chức của bạn, khám phá các yêu cầu của chứng nhận AS9100 là gì nhé và tìm hiểu các bước thiết thực bạn cần thực hiện để được chứng nhận.

Giới thiệu cơ bản về AS9100

Cả AS9100 và ISO 9001 đều là các tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu để triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) trong tổ chức của bạn. AS9100 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001, do đó, dễ dàng nhất để nói về tiêu chuẩn này trước tiên. ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Các yêu cầu được công nhận trên khắp thế giới là cơ sở chấp nhận được để thực hiện QMS, và nó được cập nhật lần cuối vào năm 2015, vì vậy nó được gọi là ISO 9001: 2015.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 9001 được chấp nhận bởi bất kỳ ngành công nghiệp nào trên thế giới, AS9100 được sửa đổi cụ thể cho các công ty hàng không, vũ trụ. Điều mà Tập đoàn Chất lượng Không gian Vũ trụ Quốc tế (IAQG) đã thực hiện là mang toàn bộ các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó bổ sung vào các yêu cầu cụ thể về Hệ thống Quản lý Chất lượng hàng không vũ trụ mà không cần xoá bỏ bất kỳ yêu cầu hiện có của ISO 9001, do đó tạo ra tiêu chuẩn AS9100 lần soát xét D; những bổ sung này xuất hiện bằng chữ in đậm và in nghiêng trong tài liệu. Có hơn 17.000 công ty chứng nhận AS9100 trên toàn thế giới tính đến tháng 3 năm 2017.

Ngoài AS9100, còn có hai bộ yêu cầu khác cho các loại công ty hàng không: AS9110 cho QMS của các tổ chức bảo trì hàng không và AS9120 cho QMS của các nhà phân phối phụ tùng hàng không vũ trụ. Ngoài ra, có các tài liệu hỗ trợ trong họ AS 9100: AS9101 là một danh mục đánh giá kiểm tra và tài liệu đánh giá, AS 9102 là tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra bài viết hàng không hàng đầu, AS9103 đưa ra hướng dẫn để quản lý các đặc tính chính và nhiều hệ thống khác để giúp thực hiện các yêu cầu QMS.

You cannot copy content of this page