NỘI DUNG MẪU VÀ SỔ TAY HAS

NỘI DUNG MẪU VÀ SỔ TAY HAS

Nội dung mẫu và sổ tay HAS này được phân phối miễn phí để mọi người sử dụng. Tuy nhiên, mỗi tài liệu cụ thể cho khu vực thích hợp của bạn. Việc thay đổi và sửa đổi phải được thực hiện để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của tổ chức kinh doanh của bạn. Đối với mục đích học thuật, Vui lòng trích dẫn tên tác giả như đã nêu dưới đây trong bài báo của bạn:

Ahmad Sahir Jais, Hệ thống đảm bảo Halal (HAS) cho Tổ chức dịch vụ ăn uống và nhà sản xuất thực phẩm, ấn bản đầu tiên. Merlimau Melaka: Politeknik Merlimau Melaka, 2016.

Cảm ơn.

Ahmad Sahir Jais

Head of Program

Foodservice (Halal practice)

DANH SÁCH NỘI DUNG

STTKHU VỰCNỘI DUNG VÀ TÀI LIỆUTRANG
1Kiểm soát tài liệu  Danh sách nội dung
Trang phê duyệt
Danh sách phân phối sổ tay
Danh sách sửa đổi
2
3
4
5
2Giới thiệuHồ sơ công ty
Mục tiêu thực hiện
Phạm vi triển khai
6
7
8
3Hệ thống đảm bảo HALALChính sách Halal
Nguyên tắc Halal
Ủy ban halal nội bộ
Hệ thống xem xét của lãnh đạo
Thủ tục hoạt động tiêu chuẩn SOP
Hướng dẫn làm việc
Điểm tới hạn Halal-HCP
Các biện pháp kiểm soát & hệ thống khắc phục
Hệ thống quản trị
Biên bản cuộc họp IHC
Huấn luyện Halal
Chương trình xã hội hóa Halal
Hệ thống đánh giá Halal nội bộ
Danh sách kiểm tra đánh giá Halal
Báo cáo Không tuân thủ (NCR)
9
10
12
14
15
17
18
22
23
24
25
26
27
28
29
4Phụ lụcTệp Halal
Danh sách phân phốiHAS/MAN/VC-01-2016 (01-20)
BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTưởng ban IHCPHIÊN BẢNHAS/MAN/VC-01-2016

SỔ TAY HỆ THỐNG ĐẢM BẢO HALAL (HAS) ĐƯỢC SOẠN BỞI BAN HALAL NỘI BỘ CÔNG TY XYZ

DANH SÁCH PHÂN PHỐI SỔ TAY HAS

STTPHÒNGTÊNCHỮ KÝNGÀYTÀI LIỆU #
1Văn phòng CEOAhmad Sahirsahir1/1/2016HAS/MAN/VC-01-2016 (01-20)
2Tổng giám đốcFaizalFaizal1/1/2016HAS/MAN/VC-01-2016 (02-20)
3Thu muaSallehSalleh1/1/2016HAS/MAN/VC-01-2016 (03-20)
4Ủy ban Halal nội bộHishamHisham1/1/2016HAS/MAN/VC-01-2016 (04-20)
5    
BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/AMMLIST/01-2016

DANH SÁCH SỬA ĐỔI

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/AMMLIST/01-2016

HỒ SƠ CÔNG TY

CÁC KHOẢNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng ban IHCTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/COMPROF/01-2016

MỤC TIÊU THỰC HIỆN

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/IMPOBJ/01-2016

Các mục tiêu của Hệ thống Quản lý Đảm bảo Halal XYZ của Công ty như sau:

 1. Để đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình xử lý Halal bằng cách giám sát liên tục và nhất quán về việc tuân thủ Shariah (Luật Hồi giáo).
 2. Để đảm bảo tuân thủ tất cả các hướng dẫn do cơ quan chức năng Malaysia ban hành như Hệ thống quản lý đảm bảo Halal của Malaysia Chứng nhận Halal do Cục Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM) sản xuất.
 3. Để đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn Malaysia MS 1500: 2009 Sản xuất, chuẩn bị, xử lý và bảo quản thực phẩm Halal – Hướng dẫn chung (Bản sửa đổi lần thứ hai) do SIRIM thực hiện.

PHẠM VI TRIỂN KHAI

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/IMPSCOPE/01-2016

Hệ thống đảm bảo halal (HAS) được thiết kế đặc biệt cho công ty XYZ. Hệ thống HAS bao gồm tất cả, nhưng không giới hạn ở toàn bộ các lĩnh vực sản xuất. Phạm vi của hệ thống HAS bao gồm:

 • Quy trình phát triển sản phẩm
 • Quy trình mua hàng
 • Quy trình lưu trữ
 • Quy trình sản xuất
 • Quy trình vận chuyển
 • Quá trình hiển thị, phục vụ và bán hàng

Phạm vi của HAS này bị giới hạn trong phạm vi được liệt kê trong MS1500: 2009 – Thực phẩm Halal – Sản xuất, Chuẩn bị, Xử lý và Bảo quản – Hướng dẫn Chung (Bản sửa đổi lần thứ hai), “Hướng dẫn sử dụng Prosedur Pensijilan Halal Malaysia 2014 (Semakan Ketiga),” Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 2 Tahun 2014, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia và “Hướng dẫn Hệ thống Quản lý Đảm bảo Halal của Chứng nhận Halal Malaysia.” Bộ phận Halal Hub, Bộ Phát triển Hồi giáo Malaysia Hướng dẫn, Kuala Lumpur,

Việc triển khai được tiến hành trên diện rộng trong Công ty XYZ bao gồm các nhà cung cấp và bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

CÔNG TY XYZ CHÍNH SÁCH HALAL

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/HALPOLICY/01-2016

Công ty XYZ cam kết cung cấp chất lượng hàng đầu thông qua việc đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu chất lượng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm phân phối thực phẩm liên quan đến halal và an toàn thực phẩm với mục đích liên tục cải thiện hiệu suất dịch vụ của chúng tôi. Hiệu suất của chúng tôi thường xuyên được theo dõi và đo lường và kết quả được ban quản lý sử dụng để cung cấp các dịch vụ khách hàng được cải thiện.

Nhất quán với cách tiếp cận của chúng tôi để đạt được các kết quả bền vững, chúng tôi cam kết tuân thủ và vượt quá, nếu có thể thực hiện được, luật về an toàn thực phẩm và halal của Malaysia cũng như các yêu cầu liên quan khác do JAKIM đặt ra.

Công ty XYZ cam kết tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và đảm bảo halal của chúng tôi cũng như hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu và nhân viên của chúng tôi để liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống này.

Công ty XYZ cam kết đáp ứng các yêu cầu quy định về halal bằng cách đảm bảo rằng các thành phần mà chúng tôi sử dụng được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận halal có thẩm quyền và các cơ quan quản lý có liên quan khác, đồng thời các dụng cụ chế biến, thiết bị và dụng cụ của chúng tôi phải sạch và không chứa các thành phần không phải halal . Một ủy ban Halal, bao gồm các đại diện từ các bộ phận khác nhau, đã được thành lập với trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến các quy định của Halal.

Công ty XYZ sẽ làm việc để đảm bảo chính sách chất lượng của chúng tôi được truyền đạt và duy trì và phân phối cho khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu và nhân viên của chúng tôi và được xem xét định kỳ để đảm bảo tính phù hợp liên tục.

NGUYÊN TẮC HALAL

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/HALGUIDE/01-2016

A. Lời nói đầu

Trong phần này, nguyên tắc của halal và haram trong Al Qur’an và Fatwa từ JAKIM sẽ được mô tả.

Nguồn luật Hồi giáo:

 1. Al Qur’an. Đó là Cuốn sách kinh thánh của Hồi giáo. Nó chứa đựng triết học, nguyên tắc và lý thuyết về luật Hồi giáo, là tác phẩm của Allah để hướng dẫn nhân loại. Nó chủ yếu quy định các giá trị vĩnh viễn, tuyệt đối, các giá trị và các nguyên tắc cơ bản của luật Hồi giáo.
 2. Al-Hadis. Đó là thực hành đích thực của Nhà tiên tri Muhammad (câu nói, hành động, thói quen và sự chấp thuận) giải thích chi tiết việc áp dụng các nguyên tắc Qur’an.
 3. Ijma Sahabat. Đó là sự đồng thuận về quan điểm của sahabat (bạn đồng hành của nhà tiên tri Muhammad dựa trên sự hiểu biết của họ về The Al Qur’an và Al Hadis).
 4. Qiyas. Đó là một phương pháp xây dựng luật bằng cách so sánh sự việc với các trường hợp đã được giải thích trong Al Qur’an và Al Hadis.
 5. Fatwa. Đó là quan điểm pháp lý Hồi giáo về tình trạng pháp luật của một trường hợp nhất định được đưa ra bởi Ulama (Các học giả Hồi giáo).

B. Ý nghĩa của Halal Haram

 1. Halal có nghĩa là hợp pháp. Trong trường hợp thực phẩm, hầu hết là halal ngoại trừ một số được đề cập rõ ràng trong Al Qur’an hoặc Hadiths.
 2. Haram là thứ bị cấm bởi Chúa toàn năng. Những người cố tình phớt lờ những gì không được phép sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trong cuộc sống sau này. Một số thậm chí phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của luật Hồi giáo trong cuộc sống.

C. Nguyên tắc về trạng thái Halal và Haram

 1. Mọi thứ đều là halal trừ khi bị cấm một cách rõ ràng
 2. Chỉ Allah mới có quyền lập pháp cho con người
 3. Cấm halal và cho phép haram là trái pháp luật
 4. Haram luôn gắn liền với những gì xấu và có hại
 5. Luôn có một chất thay thế tốt hơn trong halal cho đó là haram
 6. Bất cứ thứ gì dẫn đến haram đều được coi là haram
 7. Là haram khi tuyên bố một cái gì đó halal khi nó rõ ràng là haram
 8. Ý định tốt không biện minh cho việc cam kết haram
 9. Người ta nên bảo vệ bản thân trước những vấn đề nằm ở ranh giới giữa halal và haram
 10. Trong những trường hợp khắc nghiệt, haram được cho phép trong một số giới hạn nhất định.

BAN HALAL NỘI BỘ CÔNG TY XYZ

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/IHC/01-2016

BAN HALAL NỘI BỘ

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/IHC (2)/01-2016

HỆ THỐNG XEM XÉT QUẢN LÝ

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTRƯỞNG BANTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/MGMTREV/01-2016
 • Đánh giá của Ban Giám đốc đối với hệ thống HAS phải được thực hiện hàng năm, tương ứng với Đánh giá halal nội bộ.
 • Chi tiết của việc xem xét phải được lập thành văn bản và lưu trong Sổ tay HAS
 • Mỗi bên ký kết phải ký vào các tài liệu xác nhận rằng việc xem xét đã được tiến hành.

THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN -SOP

CÁC KHOẢNPhòng thu mua và thu mua.NGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHQuản lý thu muaPHIÊN BẢNHAS/MANUAL/SOP-PP/01-2016
SỰ MÔ TẢNHIỆM VỤ
Vật liệu mua phải phù hợp với danh sách đã được JAKIM phê duyệtGiám đốc mua hàng & Cán bộ tiếp nhận
Vật liệu được mua phải phù hợp với dữ liệu được đề cập trong các tài liệu chứng nhận halal.Kiểm tra:Hóa đơn vật liệuTờ thông số kỹ thuật sản phẩmMã sản phẩm và SKU  #Tiếp nhận Thư ký & Giám đốc Sản xuất
Kiểm tra phương tiện vận chuyển (Độ sạch của phương tiện, Không sử dụng phương tiện giao thông đã được sử dụng để chở các sản phẩm haram.Giám đốc mua hàng & Cán bộ tiếp nhận
Các chứng từ mua hàng phải được ghi chép đầy đủ (Lệnh giao hàng, Yêu cầu mua hàng, Hóa đơn, v.v.)Thư ký mua hàng & Phòng tài chính
BỘ PHẬNSản xuấtNGÀY THỰ  HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHQuản lý sản xuấtPHIÊN BẢNHAS/MANUAL/SOP-PROD/01-2016
SỰ MÔ TẢNHIỆM VỤ
Bảng công việc sản xuất nên tham khảo công thức và ma trận vật liệu đã được JAKIM phê duyệtQuản lý dây chuyền, Giám sát dây chuyền, Giám đốc mua hàng
Nguyên liệu có thể được sử dụng trong sản xuất halal nên tham khảo danh sách nguyên liệu thô được JAKIM phê duyệt và đã được cấp Chứng chỉ halal.Quản lý dây chuyền, Giám sát dây chuyền, Giám đốc mua hàng
Dây chuyền sản xuất chỉ được sử dụng cho vật liệu halal.Quản lý tuyến & Giám sát tuyến
Vật liệu phải không bị ô nhiễm bởi bất cứ thứ gì là najis và haram. 
Nếu dây chuyền sản xuất được sử dụng cho các vật liệu chưa được cấp chứng chỉ halal thì quy trình làm sạch phải được thực hiện đúng cách để ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo. 
Nếu các sản phẩm không được chứng nhận có chứa các dẫn xuất từ thịt lợn, thiết bị và dây chuyền sản xuất phải được tách biệt. 
Nguyên vật liệu không được sử dụng trong sản xuất bị nghiêm cấm đưa vào sản xuất.

HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC

BỘ PHẬNSản xuấtNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHGiám sát chuyềnPHIÊN BẢNHAS/MANUAL/WINST-PROD/01-2016
SỰ MÔ TẢNHIỆM VỤ
Tại trạm trộn, vui lòng kiểm tra những điều sau trước khi bắt đầu quy trình:Tên vật liệu trên bao bì, ngày hết hạn, tình trạng của mặt hàng. Ghi lại số theo dõi mặt hàng cho các thành phần như số lô và số lô của chúngGiám sát dây chuyền & Nhân viên sản xuất
Bắt đầu với việc thêm mục ít quan trọng nhất trước theo trình tự này.NướcMuốiDầu cọNấm menNgười làm bánh mìBột mìGiám sát dây chuyền & Nhân viên sản xuất
Bắt đầu trộn theo thời gian và điều kiện quy định. Không được mở bình trộn để tránh nhiễm bẩn từ vật liệu lạGiám sát dây chuyền & Nhân viên sản xuất
Lấy mẫu và kết thúc quá trình. Ghi lại và lưu ý trước khi gửi đến QC / QAGiám sát dây chuyền & Nhân viên sản xuất

LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH & ĐIỂM KIỂM SOÁT HALAL

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/HCP -01/01-2016

LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH & ĐIỂM KIỂM SOÁT HALAL

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/HCP -01/01-2016
BỘ PHẬNMua hàng & Mua sắmNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHQuản lý P & PTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/HCP –PP/01-2016

Kiểm soát Biện pháp & Hành động Khắc phục

BỘ PHẬNSản xuấtNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHQuản lý đường dâyPHIÊN BẢNHAS/HCP-CAM/PROD-01-2016
STT.TÊN VẬT LIỆUHCPBiện pháp kiểm soátHÀNH ĐỘNG CHỈNH SỬAXÁC MINHTÀI LIỆU
 Làm bánhChứa lecithin_Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phải rõ ràng về loại và điểm xuất xứ của vật liệu
_Chứng chỉ halal đã được chứng minh
_Thương hiệu có uy tín và được biết đến
_Kiểm tra lại bao bì vật liệu với BOM
_Từ chối nếu thông tin trên bao bì không tương ứng với chứng nhận halal
_Kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì, không có mặt hàng đóng gói lại nào được chấp nhận
_Từ chối tất cả các lô nếu đã bị nhiễm bẩn
_Đã bắt đầu tắt dòng
_Kiểm tra trong quá trình nhận bằng nhân viên tiếp nhận
_Kiểm tra bởi người giám sát dây chuyền tại trạm trộn
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Nhận SOP
 Mỡ Pan / Oleo ResinChứa hơi nước, từ sản phẩm động vật_Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phải rõ ràng về loại và điểm xuất xứ của vật liệu
_Chứng chỉ halal đã được chứng minh
_Thương hiệu có uy tín và được biết đến
_Từ chối nếu thông tin trên bao bì không tương ứng với Chứng nhận halal
_ Kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì, không có mặt hàng đóng gói lại nào được chấp nhận
_Từ chối tất cả các lô nếu đã bị nhiễm bẩn
_Đã bắt đầu tắt dòng
_Kiểm tra trong quá trình nhận bằng nhân viên tiếp nhận
_Kiểm tra bởi người giám sát tuyến tại trạm ký gửi
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Nhận SOP

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banDOCUMENT REFERENCESHAS/MANUAL/ADMIN/01-2016
STTBỘ PHẬNCHỨC NĂNG
1Thu muaTất cả các tài liệu cho mua sắm phải được lập thành văn bản và ký tên phù hợp. Việc mua hàng phải đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều phù hợp với bộ thông số kỹ thuật.Bất kỳ thay đổi nào trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phải được thông báo cho người đứng đầu IHC ngay lập tức thông qua trao đổi bằng lời nói và văn bản.
2QA/QCTiến hành kiểm tra định kỳ về chất lượng và sự đảm bảo của Halal đối với nguyên liệu và thành phẩm trước khi rời khỏi khu vực sản xuất. Đã sử dụng bộ phát hiện nhanh cho lợn trên mẫu ngẫu nhiên trước khi rời khỏi cơ sở nhà máy.
3Sản xuất 
4Bán hàng & Tiếp thị 
5Hậu cần

CÔNG TY XYZ BAN NỘI BỘ HALAL – BIÊN BẢN HỌP

NGÀY1/1/2016THỜI GIAN12.45 pm
Được soạn bởiTên và chữ ký HỘI HỌPPhòng CEO
Xác nhận quaTên và chữ ký THAM DỰDanh sách đính kèm
  TÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/MINUTES (01) /01-2016
STTTHẢO LUẬNRA ĐẾN(ĐẶT NGÀY & MỤC TIÊU)HOẠT ĐỘNG
1Giám đốc điều hành chào mừng tất cả các thành viên ủy ban và chúc họ may mắn được bổ nhiệm làm IHC. Giám đốc điều hành bàn giao cuộc họp cho Trưởng phòng IHC, ông Faizal NCNC
2Ông Faizal thông báo rằng Sổ tay HAS phải được phân phối cho tất cả các cấp ngay lập tức. 06/1/2016Trưởng PHÒNG
      
     

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO HALAL – CÔNG TY XYZ

Lịch trình và thực hiện chương trình đào tạo Halal hàng năm

CÁC KHOẢNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/TRAIN/01-2016
STT.TIME / DATE / PLACENHỮNG NGƯỜI THAM GIAĐỀ TÀI
1Ngày 12 tháng 1 năm 201610:30 PM / PHÒNG HỌP 1Bộ phận sản xuất. Danh sách Tên đính kèm. Đào tạo do IHC cung cấpNhận thức về Halal. Điểm kiểm soát tới hạn Halal.
2Ngày 7 tháng 3 năm 2016.8h30 sáng. Loading bayBộ phận mua hàng. Danh sách Tên đính kèm. Đào tạo do IHC cung cấpGiới thiệu tóm tắt và đào tạo về các thành phần mới
3Ngày 5 tháng 5 năm 2016QA / QC. Danh sách Tên đính kèm. Đào tạo do IHC cung cấpThực hiện trên bộ kit phát hiện lợn tại chỗ mới.
4   
    
    

CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA HALAL

BỘ PHẬNIHCNGÀY THỰC HIỆN01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banTÀI LIỆU THAM KHẢOHAS/MANUAL/HALSOC/01-2016

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HALAL NỘI BỘ

BỘ PHẬNIHCNGÀY HOÀN THÀNH01/01/2016
CHỦ QUY TRÌNHTrưởng banDOCUMENT REFERENCESHAS/MANUAL/IHA-SYSTEM /01-2016

DANH SÁCH KIỂM TRA NỘI BỘ HALAL

BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP (NCR)

Báo cáo này cần được đính kèm với Danh sách kiểm tra Đánh giá Halal nội bộ nếu có bất kỳ sự cố NCR nào xảy ra. Một (1) bản sao cho mỗi sự không phù hợp.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com