ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN 8.5.1.5 THEO IATF 16949:2016 VÀO TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN 8.5.1.5 THEO IATF 16949:2016 VÀO TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

IATF 16949 được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp có liên quan, bao gồm các nhà sản xuất và nhà cung cấp các bộ phận, linh kiện và thiết bị cho ngành ô tô. Việc đáp ứng tiêu chuẩn này có thể giúp các tổ chức tăng cường hiệu suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự tin tưởng của khách hàng.

Hệ thống bảo trì năng suất toàn diện tuân theo 8.5.1.5 IATF 16949:2016 là gì?

Bảo trì năng suất toàn diện (TPM) là một hệ thống nhằm tối đa hóa năng suất và hiệu quả của thiết bị, máy móc và quy trình bằng cách thu hút tất cả nhân viên vào việc xác định và loại bỏ tổn thất và lãng phí. Mục tiêu của TPM là đạt được mục tiêu không hỏng hóc, không khuyết tật và không tai nạn, và mục tiêu này đạt được bằng cách thực hiện phương pháp tiếp cận có hệ thống để bảo trì và cải tiến thiết bị.

Theo điều khoản 8.5.1.5 của tiêu chuẩn IATF 16949, các tổ chức được yêu cầu triển khai hệ thống Bảo trì Năng suất Toàn diện để đảm bảo rằng thiết bị có khả năng tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với thời gian ngừng hoạt động, lỗi hoặc các vấn đề an toàn ở mức tối thiểu. Điều này bao gồm một quy trình được lập thành văn bản để xác định và giải quyết các vấn đề về thiết bị, tiến hành bảo trì thường xuyên, đào tạo nhân viên về các nguyên tắc TPM và đo lường hiệu quả của các hoạt động TPM.

Làm thế nào để xây dựng Hệ thống bảo trì năng suất tổng thể theo 8.5.1.5?

Việc xây dựng hệ thống Bảo trì Năng suất Toàn diện (TPM) yêu cầu một cách tiếp cận có cấu trúc bao gồm một số bước. Dưới đây là một phác thảo chung của quá trình:

Xác định các quy trình cần đưa vào hệ thống TPM: Xác định quy trình nào là quan trọng đối với quy trình sản xuất và cần đưa vào hệ thống TPM.

Phát triển các quy trình bảo trì: Phát triển các quy trình cho từng quy trình quan trọng, phác thảo các nhiệm vụ bảo trì cần được thực hiện để giữ cho quy trình hoạt động trơn tru. Điều này nên bao gồm các nhiệm vụ bảo trì phòng ngừa thường xuyên cũng như các nhiệm vụ bảo trì khắc phục.

Xây dựng lịch trình TPM: Xây dựng lịch trình thực hiện các nhiệm vụ bảo trì dựa trên tần suất của các nhiệm vụ và mức độ quan trọng của quy trình.

Đào tạo nhân viên: Cung cấp đào tạo cho nhân viên về quy trình và lịch trình thực hiện các nhiệm vụ bảo trì.

Phân công trách nhiệm: Chỉ định nhân viên cụ thể chịu trách nhiệm thực hiện các công việc bảo trì và giám sát hiệu suất của các quy trình.

Triển khai hệ thống TPM: Triển khai hệ thống TPM, bao gồm các quy trình bảo trì, lịch trình, đào tạo và trách nhiệm của nhân viên.

Theo dõi và đánh giá: Liên tục theo dõi và đánh giá hệ thống TPM để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc xây dựng hệ thống TPM là một quá trình liên tục và đòi hỏi phải cải tiến liên tục để đạt được kết quả mong muốn.

Mẫu Hệ thống bảo trì năng suất tổng thể theo 8.5.1.5 IATF 16949:2016?

Đây là một mẫu có thể có cho tài liệu Hệ thống bảo trì năng suất toàn diện tuân thủ 8.5.1.5 của IATF 16949:2016:

Mục đích:

Tài liệu này mô tả Hệ thống Bảo trì Năng suất Toàn diện do tổ chức triển khai để đảm bảo độ tin cậy, tính khả dụng, khả năng bảo trì và hiệu quả chi phí của thiết bị.

Phạm vi:

Hệ thống này áp dụng cho tất cả các thiết bị, công cụ và máy móc được sử dụng trong quy trình sản xuất của tổ chức.

Trách nhiệm:

Bộ phận Bảo trì chịu trách nhiệm phát triển và triển khai hệ thống TPM và bảo trì thiết bị.

Bộ phận Sản xuất chịu trách nhiệm tuân thủ các quy trình TPM và báo cáo các vấn đề về thiết bị.

Phòng Chất lượng chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả của các hoạt động TPM.

Thủ tục TPM:

Quy trình Đánh giá và Lựa chọn Thiết bị: Quy trình này vạch ra quy trình đánh giá và lựa chọn thiết bị dựa trên các nguyên tắc và hướng dẫn của TPM.

Quy trình lắp đặt và vận hành thiết bị: Quy trình này phác thảo quy trình lắp đặt và vận hành thiết bị tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn của TPM.

Quy trình bảo trì thiết bị: Quy trình này phác thảo quy trình bảo trì thiết bị bằng cách sử dụng các nguyên tắc và hướng dẫn của TPM.

Quy trình sửa chữa thiết bị: Quy trình này phác thảo quy trình sửa chữa thiết bị bằng cách sử dụng các nguyên tắc và hướng dẫn của TPM.

Quy trình cải tiến thiết bị: Quy trình này phác thảo quy trình cải thiện hiệu suất thiết bị bằng cách sử dụng các nguyên tắc và hướng dẫn TPM.

Quy trình giám sát hiệu suất TPM: Quy trình này phác thảo quy trình giám sát hiệu quả của các hoạt động TPM.

Bản ghi TPM:

Hồ sơ Đánh giá và Lựa chọn Thiết bị: Hồ sơ này ghi lại quá trình đánh giá và lựa chọn thiết bị, bao gồm cả kết quả đánh giá TPM của thiết bị.

Hồ sơ lắp đặt và vận hành thiết bị: Hồ sơ này ghi lại quá trình lắp đặt và vận hành thiết bị, bao gồm các danh sách kiểm tra tuân thủ TPM.

Hồ sơ bảo trì thiết bị: Hồ sơ này ghi lại các hoạt động bảo trì thiết bị, bao gồm lịch bảo trì, danh sách kiểm tra và nhật ký.

Hồ sơ sửa chữa thiết bị: Hồ sơ này ghi lại các hoạt động sửa chữa thiết bị, bao gồm nhật ký sửa chữa và hồ sơ thay thế bộ phận.

Hồ sơ cải tiến thiết bị: Hồ sơ này ghi lại các hoạt động cải tiến thiết bị, bao gồm các đề xuất cải tiến và kế hoạch thực hiện.

Bản ghi giám sát hiệu suất TPM: Bản ghi này ghi lại các kết quả giám sát hiệu suất TPM, bao gồm các số liệu về thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, độ tin cậy và hiệu quả chi phí.

Đào tạo TPM:

Tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt động TPM đều phải trải qua khóa đào tạo về TPM để đảm bảo họ hiểu các nguyên tắc và hướng dẫn của TPM và có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Kiểm toán TPM:

Hệ thống TPM được kiểm toán thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các thủ tục TPM và hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu của TPM. Kết quả kiểm toán được ghi lại và sử dụng để liên tục cải thiện hệ thống TPM.

Lịch sử sửa đổi:

Phần này liệt kê lịch sử sửa đổi của tài liệu này, bao gồm ngày sửa đổi, lý do sửa đổi và người chịu trách nhiệm sửa đổi.

Liệt kê tài liệu của Hệ thống bảo trì năng suất tổng thể theo 8.5.1.5 IATF 16949:2016?

Các tài liệu sau đây thường được liên kết với hệ thống Bảo trì Năng suất Toàn diện (TPM) theo 8.5.1.5 của IATF 16949:2016:

Chính sách TPM: Một tài liệu xác định cách tiếp cận và cam kết của công ty đối với TPM.

Kế hoạch thực hiện TPM: Một tài liệu phác thảo lộ trình thực hiện TPM, bao gồm các mốc thời gian, trách nhiệm và nguồn lực cần thiết.

Tiêu chí đánh giá và lựa chọn thiết bị: Một tài liệu phác thảo các tiêu chí lựa chọn thiết bị để thực hiện TPM.

Danh sách tổng thể thiết bị: Một tài liệu cung cấp danh sách toàn diện về tất cả các thiết bị được sử dụng trong quy trình sản xuất, bao gồm các chi tiết như tên thiết bị, số nhận dạng, vị trí và các yêu cầu bảo trì.

Hồ sơ Lịch sử Thiết bị: Một tài liệu ghi lại lịch sử các hoạt động bảo trì thiết bị, bao gồm bảo trì phòng ngừa, sửa chữa và nâng cấp.

Chỉ số hiệu suất thiết bị: Một tài liệu phác thảo các chỉ số hiệu suất chính (KPI) được sử dụng để đo hiệu suất thiết bị, chẳng hạn như thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) và thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR).

Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP): Tài liệu phác thảo các bước cần thiết để thực hiện các hoạt động bảo trì cụ thể, chẳng hạn như làm sạch, bôi trơn và kiểm tra.

Danh sách kiểm tra bảo trì: Một tài liệu cung cấp danh sách kiểm tra các mục cần kiểm tra trong các hoạt động bảo trì định kỳ.

Hồ sơ đào tạo: Một tài liệu ghi lại quá trình đào tạo được cung cấp cho nhân viên về các nguyên tắc và thực hành TPM.

Báo cáo kiểm tra: Một tài liệu ghi lại kết quả kiểm tra TPM, bao gồm các phát hiện, hành động khắc phục và các hoạt động tiếp theo.

Kế hoạch cải tiến: Một tài liệu phác thảo các kế hoạch cải tiến dựa trên kết quả kiểm toán TPM và KPI.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

You cannot copy content of this page