HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Chính sách chất lượng là tài liệu đầu tiên mà nhiều đánh giá viên sẽ yêu cầu khi thực hiện thành công cuộc đánh giá IATF 16949.

Mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể được xác định bằng cách xem xét chính sách chất lượng của công ty từ đội ngũ lãnh đạo. Chính sách chất lượng giúp phù hợp với mục đích và động cơ của tổ chức, giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn kinh doanh.

Tổng quan về thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016?

ẢNH MINH HỌA

Có Chính sách Chất lượng được lập thành văn bản là một trong những yêu cầu chính thức đối với tài liệu bắt buộc trong tiêu chuẩn IATF 16949. Tiêu chuẩn không thêm bất kỳ yêu cầu bổ sung nào vào  ISO 9001 yêu cầu lãnh đạo cao nhất xác định chính sách chất lượng cho tổ chức. Chính sách này là gì? Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng nó là đầy đủ? Bạn cần bao gồm những gì? Mặc dù câu trả lời cho những câu hỏi này là khác nhau giữa các công ty, nhưng đây là một số hướng dẫn để giúp bạn xác định chúng trong tổ chức của mình.

Chính sách Chất lượng nhấn mạnh các ý định tổng thể và định hướng về cách thức công ty sẽ liên quan đến quản lý chất lượng. Tuyên bố này cần được đưa ra từ lãnh đạo cao nhất, vì nó là chỉ thị chính về cách mọi cá nhân trong công ty sẽ thực hiện công việc của họ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. Đây là nơi bạn hiển thị những cam kết mà công ty của bạn sẽ thực hiện đối với việc kiểm soát và cải tiến quản lý chất lượng.

Nội dung

Tại sao phải thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô?

Việc thực hiện IATF 16949 đảm bảo rằng khách hàng nhận được các sản phẩm và dịch vụ nhất quán, chất lượng tốt, do đó có thể mang lại nhiều lợi ích kinh doanh. IATF 16949 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức muốn:

 • Thể hiện khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng khách hàng và các yêu cầu về luật định, quy định và an toàn sản phẩm hiện hành
 • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống
 • Thực hiện các quy trình cải tiến hệ thống
 • Xác định bối cảnh tổng thể, ai bị ảnh hưởng và những gì họ mong đợi
 • Nêu rõ các mục tiêu và xác định các cơ hội kinh doanh mới
 • Đặt khách hàng lên hàng đầu, đảm bảo nhu cầu của họ được đáp ứng một cách nhất quán và nâng cao sự hài lòng của họ
 • Có khách hàng lặp lại, tăng lòng trung thành của khách hàng, thêm khách hàng mới và tăng công việc kinh doanh
 • Mở rộng sang các thị trường mới, vì một số lĩnh vực và khách hàng yêu cầu IATF 16949 trước khi kinh doanh
 • Xác định và giải quyết các rủi ro liên quan đến tổ chức của bạn
 • Làm việc theo cách hiệu quả hơn để tăng năng suất và hiệu quả, giảm chi phí nội bộ
 • Trở nên có trách nhiệm hơn với xã hội thông qua việc lập hồ sơ và thực hiện các chính sách trách nhiệm của công ty

Các nội dung chính cần phải thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô?

Phù hợp với bối cảnh của tổ chức và định hướng chiến lược

Thay vì là một số tài liệu chung chung đưa ra các cam kết và tuyên bố trống rỗng, chính sách cần phản ánh những gì công ty làm và nơi công ty tự thấy. Để biết thêm thông tin về bối cảnh

Khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu

Chính sách là hiến pháp của công ty và tất cả các hành động khác đều bắt nguồn từ tài liệu này. Ví dụ: nếu chính sách tuyên bố rằng công ty cam kết tăng mức độ hài lòng của khách hàng, thì mục tiêu rút ra từ tuyên bố này là tăng mức độ hài lòng của khách hàng lên 10% so với năm trước. Những gì các công ty nên tránh là đưa một cái gì đó vào chính sách mà không thể được thực hiện.

Cam kết đáp ứng các yêu cầu hiện hành 

Cân nhắc mức độ chi tiết và nghiêm ngặt của các yêu cầu của khách hàng trong ngành công nghiệp ô tô và hậu quả của việc không đáp ứng được các yêu cầu đó, ban lãnh đạo cao nhất phải luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đối với cả khách hàng và các yêu cầu quy định.

Cam kết cải tiến liên tục

Một trong những lý do chính để thực hiện bất kỳ hệ thống quản lý nào là xác định các quá trình để cải thiện chúng. Chính sách chất lượng dự kiến ​​sẽ bao gồm cam kết về khái niệm cải tiến liên tục. Tổ chức không cần phải nói rõ họ sẽ thực hiện điều này như thế nào, chỉ cần họ cam kết thực hiện

Cùng với các yêu cầu trên về những gì cần có trong chính sách, còn có các yêu cầu bổ sung về cách tạo ra chính sách và những gì cần phải thực hiện với nó.

Được lập thành văn bản, thực hiện và duy trì

Chính sách chất lượng là một trong những mục trong hệ thống quản lý cần phải được lập thành văn bản. Điều này có thể ở dạng bản cứng hoặc bản mềm, nhưng nó không thể được truyền miệng. Nó cũng cần được thực hiện, nghĩa là các kế hoạch đã được lập và các nguồn lực được giao để thực hiện các cam kết trong chính sách. Theo thời gian, chính sách cũng sẽ cần được xem xét và cập nhật khi bối cảnh thay đổi. Tất cả những điều này được coi là duy trì chính sách.

Được truyền đạt, hiểu và áp dụng

Nhân viên cần hiểu chính sách của công ty là gì và các hành động công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến QMS. Chính sách này không cần phải được ghi nhớ, nhưng nhân viên phải có thể hiểu ý nghĩa của nó và cách họ tham gia vào việc đạt được mục tiêu.

Có sẵn cho các bên quan tâm có liên quan

Cũng như nhiều hệ thống quản lý khác, chính sách chất lượng dự kiến ​​sẽ được chia sẻ với các bên quan tâm có liên quan. Điều này có thể được đăng trên trang web bên ngoài hoặc được cung cấp bằng

Làm thế nào để thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô?

 • Để xác định phạm vi của Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS)
 • Có 3 cân nhắc quan trọng để xác định Chính sách Kinh doanh Chất lượng :

Các loại vấn đề: 

 • Các vấn đề mà công ty phải đối mặt hàng ngày
 • Bao gồm các vấn đề bên trong, bên ngoài liên quan đến các mục tiêu.

Các chức năng hỗ trợ: 

 • IATF 16949 yêu cầu các chức năng hỗ trợ
 • Có thể là hỗ trợ tại chỗ hoặc hỗ trợ từ xa được bao gồm trong phạm vi của QMS. 
 • Các chức năng hỗ trợ có thể bao gồm trụ sở chính, ô phân phối và trung tâm thiết kế.

Các loại trừ trong QMS: 

 • IATF 16949 có yêu cầu quan trọng bao gồm Sổ tay chất lượng có phạm vi
 • Tổ chức có nghĩa vụ cung cấp giải thích bằng văn bản cho tất cả các loại trừ.
 • Yêu cầu lấy người tiêu dùng làm trung tâm: 
  • Tất cả các yêu cầu cụ thể của người tiêu dùng
  • Được làm nổi bật dưới dạng phản hồi hoặc giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng phải
  • Là một phần của QMS.
 • Chính xác và đơn giản: 
  • Chính sách chất lượng phải đơn giản, rõ ràng
  • Và chính xác và có thể dễ dàng ghi nhớ. 
  • Nó nên được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu để giao tiếp và đào tạo.

Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô?

 • Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của đội ngũ lãnh đạo cao nhất
 • Là thiết lập, xây dựng, giao tiếp, phân phối, đào tạo, duy trì, triển khai
 • Và giám sát QMS cùng với các đồng nghiệp.
 • Rất ít tổ chức thành công trong việc lập thành văn bản chính sách chất lượng
 • Nhưng không thể thực hiện một cách thực tế dựa trên cơ sở hoạt động. 
 • Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện hiệu quả QMS. 
 • Phương pháp tiếp cận bằng chứng dựa trên quy trình
 • Và tư duy dựa trên rủi ro nên được đưa vào QMS.
 • Hơn nữa, nhóm lãnh đạo cần đảm bảo QMS mang lại kết quả mong muốn trong thời hạn xác định
 • Nên thu hút tất cả các thành viên trong nhóm một cách tích cực
 • Để đảm bảo sự tham gia tích cực và có giá trị.

Thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Các tổ chức quyết định phát triển và thực hiện bất kỳ hệ thống quản lý chất lượng mới
 • Hoặc cải tiến nào là một quyết định chiến lược. 
 • Tất cả các nỗ lực cần được tập trung vào việc xác định
 • Và giảm thiểu rủi ro đồng thời đáp ứng vượt quá các yêu cầu khách hàng, tổ chức

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thiết lập chính sách an toàn chất lượng ngành ô tô?

 • Bạn muốn đánh giá mức độ nghiêm túc chất lượng sản phẩm, dịch vụ bất kỳ công ty nào? 
 • Kiểm tra sổ tay chất lượng của họ trước tiên. 
 • Sổ tay chất lượng nói lên rất nhiều điều về tầm nhìn và sứ mệnh của một công ty.
 • Trong khi xây dựng các chính sách kinh doanh chất lượng
 • Hãy xem xét khách hàng của bạn, những gì họ muốn thấy trong chính sách kinh doanh của bạn. 
 • Cũng nên xem xét những mong đợi của các nhà cung cấp
 • Chính sách kinh doanh phải là một tài liệu sống động mà bạn
 • Và nhóm của bạn thực hiện trong thời gian thực trên các tầng cửa hàng
 • Khiến nó trở thành 1 phần của các phương pháp hay nhất đang được tuân thủ
 • Một QMS thành công là điều gì đó có thể dễ dàng hiểu được
 • và có thể đáp ứng cho mọi người đánh giá nó theo IATF 16949 
 • Điều này cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường và nơi làm việc.  
You cannot copy content of this page