EQM – DẤU CHẤT LƯỢNG EMIRATES

EQM – DẤU CHẤT LƯỢNG EMIRATES

EQM – DẤU CHẤT LƯỢNG EMIRATES

(EQM) là dấu hiệu về sự phù hợp được cấp cho các sản phẩm có thể chứng minh sự tuân thủ các Tiêu chuẩn Quốc gia UAE, Tiêu chuẩn Khu vực và / hoặc Quốc tế có liên quan và được sản xuất bởi một tổ chức thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng hiệu quả để đảm bảo tuân thủ liên tục.

Quá trình đạt được giấy phép sử dụng EQM liên quan đến việc đánh giá toàn diện sản phẩm cũng như hệ thống chất lượng được nhà sản xuất sử dụng trong sản xuất thông qua đánh giá, thử nghiệm và kiểm tra.

Cấp Giấy phép sử dụng EQM cho Sản phẩm và nhà máy Theo yêu cầu kỹ thuật của Ban giám đốc quyết định số. (2-2-3) cho năm 2013 liên quan đến Đề án Dấu chất lượng Emirates.

Chứng chỉ EQM có thể được sử dụng để thông quan các lô hàng từ các Cảng và Cơ quan Hải quan thay vì Chứng chỉ ECAS chỉ cho các sản phẩm được chứng nhận.

Dấu hiệu có thể được in trên sản phẩm được chứng nhận như một bằng chứng về sự tuân thủ và phê duyệt của Chính phủ Liên bang thông qua ESMA.

SẢN PHẨM YÊU CẦU THEO EQM

Nước trái cây và đồ uống Sữa và các sản phẩm từ sữa Nước uống

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về chứng nhận ECAS – EQM cho hàng hoá tại UAE.

You cannot copy content of this page