HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2015 CHO CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2015 CHO CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT

Tổng quát về thực hiện đánh giá rủi ro môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015, nói về sự phụ thuộc nhiều hơn vào việc quản lý và đánh giá rủi ro, sẽ thay thế quy trình “hành động phòng ngừa” theo phiên bản ISO 14001:2004. Do đó, sự thay đổi này được thiết kế để thúc đẩy và cung cấp một môi trường cải tiến liên tục, là trọng tâm của các tiêu chuẩn ISO, vậy việc thực hiện đánh giá rủi ro môi trường có ý nghĩa gì đối với bạn và tổ chức của bạn?

Rõ ràng rằng ISO 14001: 2015 không yêu cầu quy trình đánh giá rủi ro chính thức, tổ chức tùy thuộc vào bạn để quyết định phương pháp đánh giá rủi ro nào phù hợp với bạn và doanh nghiệp của bạn. Vậy chúng ta cùng với SIS CERT nghiên cứu nhé.

Làm thế nào để thực hiện đánh giá rủi ro môi trường theo ISO 14001:2015

1. Tại sao phải thực hiện đánh giá rủi ro môi trường?

Nhiều “khía cạnh” về môi trường, mà theo thời gian trở thành “sự cố”, gây tốn kém không chỉ cho môi trường mà còn cho doanh nghiệp của bạn. Việc xem xét, điều chỉnh liên tục và cải tiến liên tục sẽ đảm bảo rằng chu kỳ này tiếp tục. Việc phòng ngừa và đánh giá rủi ro và lập kế hoạch, tốt hơn nhiều so với chữa bệnh.

Tóm lại, sự thay đổi ngày càng tăng đối với quản lý rủi ro chiến lược sẽ mang lại lợi ích cho cả hành tinh và hiệu quả tài chính của tổ chức của bạn

Mục đích của đánh giá rủi ro là tập trung lãnh đạo cao nhất và nhóm của tổ chức để dành nhiều thời gian hơn để đánh giá, nghiên cứu và hiểu các khía cạnh có thể gây rủi ro cho môi trường và thực hiện các hành động này trước khi có bất kỳ tác động môi trường nào. trong hoặc sau đó.

2. Các nội dung chính cần phải có trong quá trình thực hiện đánh giá rủi ro môi trường

Các yêu cầu của ISO 14001: 2015 về rủi ro và cơ hội không yêu cầu phải có hệ thống quản lý rủi ro chính thức. Tuy nhiên, nó yêu cầu bạn xác định chúng là gì và chúng sẽ được giải quyết như thế nào. Khi đánh giá rủi ro, sẽ hữu ích khi sử dụng hai số liệu hoặc thông số:

 1. Mức độ nghiêm trọng (Nếu rủi ro xảy ra, mức độ nghiêm trọng như thế nào?)
 2. Xác suất (Xác suất rủi ro xảy ra là bao nhiêu?)

Khi giải quyết rủi ro và cơ hội, hãy cân nhắc đặt những câu hỏi chính sau:

 • Tổ chức sẽ xác định các mối đe dọa tiềm ẩn như thế nào?
 • Họ là những cách nào để ngăn ngừa, hoặc giảm bớt những tác động không mong muốn?
 • Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng nó có thể đạt được các kết quả dự kiến?
 • Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quy trình này hoạt động chính xác?
 • Các hành động quản lý rủi ro sẽ được thực hiện khi nào và như thế nào?
 • Các ưu tiên và tác động chi phí của mỗi mối đe dọa là gì?
 • Những mối đe dọa này có thể đến từ đâu?
 • Tất cả những người chơi tiềm năng có thể giúp xác định và đối phó với những rủi ro này là ai?
 • Làm thế nào để một hệ thống đối phó với những rủi ro này có thể được đánh giá, kiểm tra và cập nhật để đảm bảo nó sẽ hoạt động khi cần thiết?

3. Làm thế nào để soạn thảo bảng đánh giá rủi ro môi trường phù hợp theo ISO 14001:2015

Khi đã xác định được mức độ ưu tiên hoặc rủi ro trọng yếu và cơ hội – tức là những rủi ro cần được giải quyết – thì bạn cần phải giải quyết kế hoạch ở cấp độ cao và tập trung vào việc thực hiện những thay đổi cần thiết.

Hành động có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể bao gồm việc thiết lập các mục tiêu môi trường hoặc được kết hợp vào các quá trình EMS khác, riêng lẻ hoặc kết hợp, ví dụ như các thủ tục kiểm soát hoạt động. Một số hành động có thể được giải quyết thông qua các hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như những hành động liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hoặc tính liên tục của hoạt động kinh doanh, hoặc thông qua các quy trình kinh doanh khác, chẳng hạn như đánh giá nhà cung cấp hoặc quy trình năng lực hoặc đào tạo.

Với phạm vi xác định các rủi ro và cơ hội về môi trường ngày càng mở rộng đến nay đã bao gồm các ảnh hưởng đến tổ chức và hệ thống quản lý của tổ chức, ISO 14001 mang lại tiềm năng tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Lấy tiền đề nêu ở đây, các công ty có thể xác định một cách hiệu quả và hiệu quả các cơ hội và giảm thiểu rủi ro để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trong lĩnh vực môi trường, giúp tổ chức rộng lớn hơn gặt hái những lợi ích và cuối cùng là giảm tác động xấu đến môi trường.

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt đánh giá rủi ro môi trường

Trách nhiệm soạn thảo tài liệu, quy trình đánh giá rủi ro môi trường sẽ do thư ký ISO soạn, trưởng ban ISO sẽ kiểm tra. Lãnh đạo cao nhất sẽ là người phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

5. Đánh giá rủi ro môi trường được phổ biến áp dụng như thế nào?

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 quy định rằng các tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản về rủi ro và cơ hội để đảm bảo sự tự tin thiết yếu rằng các vấn đề đã được giải quyết đúng cách.

Tương tự như vậy, một tổ chức phải lưu giữ bằng chứng được lập thành văn bản về các rủi ro và cơ hội phải được giải quyết.

Hơn nữa, thông tin cụ thể cần được lập thành văn bản về bản chất chính xác của các rủi ro và cơ hội, cũng như các hành động được thực hiện để giải quyết chúng.

6. Mẫu đánh giá rủi ro môi trường tham khảo

Mẫu đánh giá rủi ro môi trường tham khảo

Mẫu đánh giá rủi ro tham khảo

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện đánh giá rủi ro môi trường

Xác định rủi ro và cơ hội liên quan với các khía cạnh môi trường quan trọng và sự tuân thủ nghĩa vụ nhằm đảm bảo rằng tổ chức có thể đạt được các kết quả dự kiến về môi trường của nó hệ thống quản lý và cũng ngăn ngừa hoặc giảm bớt các tác động không mong muốn. Một khía cạnh quan trọng hơn nữa là nhu cầu cải tiến liên tục.

Không có yêu cầu đối với quản lý rủi ro chính thức hệ thống hoặc quy trình quản lý rủi ro được lập thành văn bản. Nó là tùy thuộc vào bản thân tổ chức để chọn phương pháp mà tổ chức đó sẽ sử dụng để xác định rủi ro và cơ hội.

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 14001:2015 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14001:2015
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…