HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 CHO CÔNG TY SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 CHO CÔNG TY SẢN XUẤT

Mục tiêu an toàn thực phẩm là các mục tiêu mà doanh nghiệp thực phẩm của bạn đặt ra xung quanh việc sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp cho khách hàng của bạn. Chúng có thể được coi là những nguyên tắc hướng dẫn mà bạn có thể xây dựng kế hoạch thực hiện an toàn thực phẩm của mình xung quanh. Mọi chính sách mà bạn phát triển cho doanh nghiệp thực phẩm của mình phải có một bộ mục tiêu liên quan đến ATTP (và chất lượng).

Tổng quan về việc thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho công ty sản xuất?

ẢNH MINH HỌA

Giống như bất kỳ loại mục tiêu kinh doanh nào, mục tiêu ATTP cần được phát triển theo từ viết tắt SMART. Các mục tiêu SMART là Cụ thể, Có thể đo lường, Có thể đạt được, Thực tế và Đúng lúc. 

 • Cụ thể – Kế hoạch phải cụ thể cho việc kinh doanh thực phẩm của bạn. Thay vì cố gắng làm sai lệch một kế hoạch chung để phù hợp với nhu cầu của công ty, hãy phát triển kế hoạch của riêng bạn dựa trên dữ liệu của doanh nghiệp để nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Có thể đo lường – Đảm bảo bạn có thể định lượng sự khác biệt mà kế hoạch của bạn đang tạo ra. Bằng cách có một mục tiêu hoặc chỉ số bằng số chắc chắn, bạn sẽ có thể thấy rõ hơn những gì đang hoạt động và những gì không.
 • Có thể đạt được – Đặt mục tiêu ngắn hạn, có thể đạt được, chia nhỏ các bước để chinh phục mục tiêu lớn hơn.  
 • Thực tế – Hãy ghi nhớ các phần Cụ thể và Có thể đạt được của SMART, đưa ra mục tiêu thực tế mà công ty của bạn có thể hướng tới.
 • Đúng lúc – Để giúp thúc đẩy tiến độ, hãy đặt ra thời hạn để công ty của bạn đạt được một mục tiêu hoặc mục tiêu nhất định.
 • Bạn có thể phát triển các mục tiêu toàn công ty hoặc thu hẹp thành các bộ phận riêng lẻ trong doanh nghiệp thực phẩm của mình. Bất cứ khi nào bạn viết các mục tiêu an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm của mình, hãy luôn kiểm tra xem chúng có bao gồm năm khía cạnh này không.

Nội dung

Tại sao phải thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm?

 • Mục tiêu ATTP là “các mục tiêu… đặt ra xung quanh việc sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp cho khách hàng của bạn… các nguyên tắc xây dựng mà bạn có thể xây dựng các kế hoạch thực hiện an toàn thực phẩm của mình xung quanh.”
 • Bằng cách duy trì các thực hành giám sát tốt, các công ty thực phẩm có thể biết được những chiến thuật nào đang hoạt động và những kết quả không mong muốn đang xảy ra ở đâu. Điều này sẽ giúp kiểm soát các giới hạn tới hạn và biết trước những hành động phòng ngừa cần được thực hiện để không bị bất kỳ thảm họa ô nhiễm thực phẩm nào. Ngoài ra, việc theo dõi và lưu trữ hồ sơ chính xác và cẩn thận sẽ giúp bạn dễ dàng chứng minh rằng công ty của bạn đã tuân thủ ISO 22000
 • Những mục tiêu mà một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đặt ra và hướng tới là sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp với khách hàng. Chúng thường là nguyên tắc hướng dẫn của bất kỳ kế hoạch thực hiện an toàn thực phẩm nào và được sử dụng để hỗ trợ các tuyên bố về chính sách an toàn thực phẩm. Chính sách an toàn thực phẩm là một công cụ bắt buộc đối với bất kỳ cơ sở nào xử lý quá trình hoặc bán thực phẩm có nguy cơ gây hại, vì nó giúp duy trì các hoạt động xử lý thực phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các nội dung chính cần phải có trong thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm?

 • Các mục tiêu chung về tiêu chuẩn ISO 22000 HTQL ATTP
  • Để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn và được xử lý một cách an toàn
  • Cũng như đảm bảo chất lượng liên quan đến sức khỏe của thực phẩm
  • Và chất lượng của nó ở các khía cạnh khác phù hợp với các quy định về thực phẩm.
  • Đảm bảo thông tin cung cấp về thực phẩm là trung thực, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.
  • Để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các nguy cơ về sức khỏe
  • Và thiệt hại về tài chính do thực phẩm vi phạm các quy định về thực phẩm gây ra.
  • Để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc của thực phẩm.
  • Để đảm bảo một hệ thống kiểm soát thực phẩm chất lượng cao.
  • Để giúp cải thiện điều kiện hoạt động cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm.
 • Các mục tiêu cụ thể về tiêu chuẩn ISO 22000 HTQL ATTP
  • Mục tiêu của luật thực phẩm là cung cấp thực phẩm an toàn, tinh khiết, lành mạnh và bổ dưỡng cho công chúng.
  • Hành động này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng.
  • Nó bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng bằng cách cấm quảng cáo gây hiểu lầm và xử phạt hành vi gian lận
  • Hoạt động như một cửa sổ duy nhất để cung cấp hướng dẫn và đưa ra các giải thích / tư vấn cho tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm

Làm thế nào để soạn thảo bảng thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2018?

 • Mục 6.2 trong tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018
  • Yêu cầu Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  • Và hoạch định để đạt được mục tiêu

6.2.1 Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu HTQL ATTP ở các chức năng và cấp có liên quan.

Các mục tiêu của HTQL ATTP phải:

a) nhất quán với chính sách an toàn thực phẩm;

b) có thể đo được (nếu có thể);

c) xem xét đến các yêu cầu về ATTP áp dụng gồm cả các yêu cầu của khách hàng;

d) được giám sát và thẩm tra;

e) được truyền thông;

f) được duy trì và cập nhật thích hợp.

Tổ chức phải lưu thông tin được lập thành văn bản về các mục tiêu HTQL ATTP.

6.2.2 Khi hoạch định cách để đạt được các mục tiêu HTQL ATTP, tổ chức phải xác định:

a) những gì sẽ được thực hiện;

b) những nguồn lực nào sẽ được yêu cầu;

c) người sẽ chịu trách nhiệm;

d) khi nào sẽ được hoàn thành;

e) làm thế nào để đánh giá được kết quả.

Trách nhiệm soạn thảo và phê duyệt mục tiêu an toàn thực phẩm?

 • Các mục tiêu cụ thể với điều kiện sản xuất kinh doanh của tổ chức
 • Mà không phải là mục tiêu “mượn” hoặc được viết bởi một người bên ngoài.
 • Người sử dụng lao động phân quyền việc chuẩn bị tuyên bố mục tiêu cho một nhân viên.
 • Tuy nhiên, tuyên bố mục tiêu bằng văn bản
 • Là một lời cam kết với các nhân viên trong tổ chức
 • Nên người sử dụng lao động cần chịu trách nhiệm chính về nội dung.
 • Mục tiêu an toàn nên thể hiện ngày phê duyệt bởi lãnh đạo cao nhất trong tổ chức

Thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Mục tiêu quan trọng của hệ thống là:
  • Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng
  • Bằng cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến thực phẩm
  • Giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt về thực phẩm
  • Bằng cách đảm bảo rằng họ có thông tin họ cần và không bị đánh lừa
  • Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng bằng cách thúc đẩy lựa chọn thực phẩm lành mạnh
   • Duy trì và nâng cao chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm
   • Và đáp ứng các mối quan tâm cụ thể về sức khỏe cộng đồng
  • Hỗ trợ một ngành công nghiệp thực phẩm bền vững, mạnh mẽ
  • Vung cấp nguồn cung cấp thực phẩm cho Việt Nam và các nước nhập khẩu

Mẫu mục tiêu an toàn thực phẩm tham khảo?

Mẫu ví dụ về các mục tiêu ATTP trong chương trình mục tiêu y tế tham khảo:

Mục tiêu dự án An toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020:

 • Mục tiêu chung:
  • Kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập
  • Phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng;
 • Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020:
  • 90% sản phẩm đạt yêu cầu
  • Đảm bảo thành phẩm trước khi xuất đạt yêu cầu về chất lượng, ATTP 100% trên tổng sản lượng.      
  • Đảm bảo số lần khiếu nại của khách hàng về ATTP không lớn hơn 5 lần/năm.
  • Đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đào tạo về lĩnh vực chất lượng và ATTP.

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm?

 • Điều quan trọng là phải thực hiện thiết lập mục tiêu ATTP trong doanh nghiệp của bạn
 • Để bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý của mình
 • Nhưng cũng để đảm bảo bạn có thể chứng minh với khách hàng
 • Rằng bạn đang đạt được các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm của mình.
 • Một số lợi ích của thiết lập mục tiêu ATTP là:
  • Giảm chi phí sản phẩm hư hỏng của bạn
  • Nhân viên được đào tạo
  • Nâng cao danh tiếng công ty
You cannot copy content of this page