CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025 – YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN?

CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025 – YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN?

ISO/IEC 17025 là hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn chính cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. ISO/IEC 17025 có nhiều điểm chung với ISO 9001 nhưng ISO/IEC 17025 đánh giá năng lực kỹ thuật trong các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm và nó áp dụng cho các tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn.

ISO / IEC 17025 là gì?

ISO / IEC 17025 quy định các yêu cầu đối với năng lực của thực thể để thực hiện các thử nghiệm và / hoặc hiệu chuẩn, bao gồm cả việc lấy mẫu. Nó bao gồm việc thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp phi tiêu chuẩn và các phương pháp do phòng thí nghiệm phát triển. Nó đảm bảo các phòng thí nghiệm được công nhận có thể chứng minh rằng họ thành thạo về mặt kỹ thuật và dữ liệu được tạo ra vừa chính xác vừa chính xác. Mặc dù là yêu cầu tự nguyện nhưng các yêu cầu công nhận được bên thứ ba xem xét để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo năng lực kỹ thuật liên tục và tuân thủ ISO/IEC 17025.

Các cơ quan công nhận phòng thí nghiệm sử dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đặc biệt để đánh giá các yếu tố liên quan đến khả năng của phòng thí nghiệm trong việc tạo ra dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn chính xác, chính xác. Điêu nay bao gôm:

Truy xuất nguồn gốc các phép đo và hiệu chuẩn theo cả tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

Năng lực kỹ thuật của nhân viên phòng thí nghiệm

Kiểm tra bảo trì thiết bị

Đảm bảo chất lượng của dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn

Hiệu lực và tính thích hợp của các phương pháp thử nghiệm

Xử lý và vận chuyển thích hợp các vật phẩm thử nghiệm

Các tổ chức công nhận thường xuyên đánh giá lại các phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 để tiếp tục tuân thủ tiêu chuẩn. Hơn nữa, các phòng thử nghiệm được yêu cầu tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo thường xuyên, để chứng minh năng lực liên tục của họ để thực hiện thử nghiệm.

Công nhận nghĩa là gì?

Để đạt được chứng nhận ISO 17025, hệ thống quản lý chất lượng và năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm được bên thứ ba đánh giá kỹ lưỡng. Các cuộc đánh giá được thực hiện một cách thường xuyên để duy trì sự công nhận. Công nhận ISO/IEC 17025 chỉ có thể được cấp bởi cơ quan công nhận có thẩm quyền. Công nhận có nghĩa là phòng thử nghiệm đã đáp ứng các  Yêu cầu Quản lý và Yêu cầu Kỹ thuật của ISO/IEC 17025 và được  coi là có đủ năng lực về mặt kỹ thuật để đưa ra các kết quả hiệu chuẩn và thử nghiệm. 

Hiện tại ở Việt Nam có 3 tổ chức thực hiện công nhận ISO/IEC 17025

Tên tổ chứcphạm vi công nhậnNăng lực
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BAO) Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM (VILAS) •    Cơ 
•    Hoá 
•    Sinh 
•    Dược phẩm
•    Điện – Điện tử
•    Vật liệu xây dựng
•    Không phá huỷ
•    Đo lường hiệu chuẩn
•    An toàn sinh học
•    Y tế
Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
•    Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
•    Là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với: o    Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)
o    Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CUẨN CHẤT LƯỢNG (AOSC) Số 15 nhà vườn, Khu nhà ở Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà NộiCHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM •    Cơ 
•    Hoá 
•    Sinh 
•    Dược phẩm
•    Điện – Điện tử
•    Vật liệu xây dựng
•    Không phá huỷ
•    Đo lường hiệu chuẩn

Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
•    Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
•    Là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với: o    Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)
o    Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)
Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện Công nhận VACI) Số 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà NộiCHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM •    Cơ 
•    Hoá 
•    Sinh 
•    Dược phẩm
•    Điện – Điện tử
•    Vật liệu xây dựng
•    Không phá huỷ
•    Đo lường hiệu chuẩn
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động về đủ điều kiện hoạt động công nhận số: 3128/TĐC-HCHQ; 3272/TĐC-HCHQ; 3128/TĐC-HCHQ; 3688/TĐC-HCHQ và 652/TĐC-HCHQ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp. * chưa ký thỏa thuận với APAC; ILAC

Tại sao việc hiệu chuẩn các thiết bị của bạn trong phòng thí nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025lại quan trọng?

Công nhận ISO/IEC 17025 chứng minh một phòng thí nghiệm có hệ thống quản lý chất lượng được chấp nhận và có khả năng và năng lực cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn. Các phòng thí nghiệm được công nhận thực hiện các thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC 17025) và kết quả được các tổ chức chính phủ và cơ quan quản lý khác nhau chấp nhận được. Sự sắp xếp giữa các tổ chức công nhận là kết quả thử nghiệm của các thành viên được công nhận sẽ đáp ứng cùng một tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu bất kể tổ chức công nhận nào và kết quả hiệu chuẩn sẽ được công nhận như thể họ đã tự thực hiện hiệu chuẩn. 

Các bước để công nhận ISO/IEC 17025?

 1. Khảo sát và lập kế hoạch xây dựng, áp dụng  hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2005
 2. Xem xét mặt bằng PTN vi sinh, hóa lý, lên danh sách tất cả các tài liệu cần xây dựng, dụng cụ, hóa chất, chất chuẩn cần trang bị thêm
 3. Đào tạo ISO/IEC 17025:2005 cho các thành viên chủ chốt
 4. Hướng dẫn xây dựng tài liệu dựa trên các yêu cầu của ISO/IEC 17025
 5. Sửa chữa mặt bằng PTN (nếu có), mua đầy đủ các hóa chất, chất chuẩn, dụng cụ bổ sung
 6. Hướng dẫn phê duyệt phương pháp thử và tính toán độ không đảm bảo đo, kiểm soát tiện nghi môi trường
 7. Thực hiện phê duyệt phương pháp thử và tính toán độ không đảm bảo đo
 8. Hướng dẫn áp dụng thử hệ thống tài liệu ISO/IEC 17025
 9. Xem xét và chỉnh sửa hệ thống ISO/IEC 17025
 10. Đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025
 11. Áp dụng đánh giá nội bộ, khắc phục và  cải tiến
 12. Theo dõi sau đánh giá nội bộ bao gồm hướng dẫn     
 13. Xem xét của lãnh đạo
 14. Tham gia so sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo
 15. Đăng ký đánh giá chứng nhận theo phạm vi đã chọn
 16. Rà soát lại tài liệu và hệ thống quản lý chất lượng trước khi công nhận
 17. Đánh giá công nhận của tổ chức công nhận
 18. Theo dõi và hướng dẫn việc sửa chữa các thiếu sót do tổ chức công nhận đánh giá.
 19. Nhận giấy ISO/IEC 17025

Lợi ích của ISO/IEC17025 cho doanh nghiệp là gì?

Nâng cao danh tiếng của bạn

ISO/IEC 17025 là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn quốc và quốc tế. Việc công nhận rất được giới khoa học đánh giá cao, vì đây là một sự công nhận cực kỳ cụ thể, chỉ liên quan đến năng lực kỹ thuật trong môi trường phòng thí nghiệm. Do đó, tiêu chuẩn này mang lại cho các tổ chức sự tín nhiệm hơn và thể hiện độ tin cậy của quá trình thử nghiệm, đo lường và hiệu chuẩn của họ đối với khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan. Đây không chỉ là sự công nhận chính thức đối với các phòng thí nghiệm mà còn là sự thể hiện cam kết của phòng thí nghiệm đối với một hệ thống chất lượng an toàn và được thiết lập.

Đảm bảo tuân thủ

Chứng nhận ISO/IEC 17025 có sẵn cho tất cả các phòng thí nghiệm, bất kể quy mô của nó hay số lượng nhân viên của nó. Do đó, đạt được nó là một cách tuyệt vời cho tất cả các tổ chức để đảm bảo rằng họ vẫn phù hợp với các yêu cầu quản lý và luật pháp. Nó chứng minh rõ ràng việc tuân thủ các yêu cầu an toàn, do đó làm hài lòng các cơ quan có thẩm quyền cũng như khách hàng và khách hàng.

Nguyên tắc hoạt động

Tuy nhiên, đạt được chứng nhận ISO/IEC 17025 không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và vì lý do chính đáng. Nó được khao khát, cũng như được duy trì. Việc xem xét lại tiêu chuẩn một cách nhất quán có nghĩa là các phòng thí nghiệm phải luôn dẫn đầu trò chơi của họ và đảm bảo năng lực và chất lượng dữ liệu liên tục. Bằng cách này, khách hàng, các bên liên quan và bản thân nhân viên có thể chắc chắn rằng dữ liệu được tạo ra trong phòng thí nghiệm là chính xác và đáng tin cậy, do đó chứng minh thêm chất lượng và chuyên môn của tổ chức.

Tăng doanh nghiệp

Với hình ảnh thương hiệu tốt hơn, đảm bảo tuân thủ và các nguyên tắc để đảm bảo hiệu suất tổ chức cao hơn, bạn chắc chắn sẽ tăng nguồn khách hàng của mình. Khách hàng có thể yên tâm rằng quy trình này là đáng tin cậy và được tiến hành theo đúng cách thức. Do đó, ISO/IEC 17025 cũng mang lại cho bạn lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, cũng như các cơ hội đấu thầu quốc tế, do được công nhận trên toàn cầu.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Mặc dù việc công nhận có thể được coi là tốn kém để thực hiện, nhưng điều này vượt trội hơn đáng kể bởi lợi ích tiết kiệm thời gian và chi phí. Nó không chỉ loại bỏ nhu cầu kiểm tra lại sản phẩm mà còn không còn yêu cầu kiểm tra nhà cung cấp bởi các bên độc lập.

Hiệu quả cao hơn

Tương tự, tuân theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn là một cách tuyệt vời để tăng hiệu quả hoạt động và năng suất. Với khả năng đánh giá liên tục các quy trình, phương pháp và thiết bị của nhân viên, bạn có thể đảm bảo rằng quy trình trong phòng thí nghiệm của bạn đang tạo ra kết quả chính xác nhất, theo cách hiệu quả nhất. Bằng cách thiết lập vai trò nhân viên được xác định rõ ràng và trách nhiệm giải trình cao hơn, cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy trình của tiêu chuẩn, bạn có thể chắc chắn về một môi trường phòng thí nghiệm đáng tin cậy hơn.

Chuyên gia của chúnng tôi

Full name: HỒ CÔNG MẬN   Date of birth:  01/01/1978 Address:      62/2/6A Nguyen Lam Street, Ward 7, Phu nhuan District, Hochiminh City  Full name: LÊ VĂN TAM   Date of birth:  06/08/1987 Address:      Conic Riverside apartment, District 9, Hochiminh City
2009Trung tâm kỹ thuật quan trắc và môi trường Đồng ThápConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm ETCConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm Y Tế Dự Phòng Bà Rịa Vũng TàuConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm kỹ thuật công nghệ và ứng dụng Kiên GiangConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005& tư vấn đầu tư trang thiết bị PTN
Công  ty sản xuất thương mại Thuận AnConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty cổ phẩn sản xuất  Thương mại Thiên PhúcConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005& ISO9001:2008
Trường cao đẳng tài nguyên môi trường Tp. Hồ Chí MinhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH trang thiết bị mẫu giáo TitiConsulting on building and applying 2005ISO9001:2008
Trường cao đẳng tài nguyên môi trường Tp. Hồ Chí MinhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty cổ phần thực phẩm Hồng PhúConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm phân tích và môi trường-Viện Gia DàyConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Viện vệ sinh dịch tễ Tây NguyênConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Viện vệ sinh dịch tễ Tây NguyênConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH Đa PhươngConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty cổ phần bao bì nhựa sài gòn –SaplasticConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH Bách Việt Đồng NaiConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH Nút áo Tôn VănConsulting on building and applying ISO 9001:2008
Phòng thí nghiệm môi trường –Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên-Tp.Hồ Chí MinhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Phòng thí nghiệm –Khoa Hoá –Trường Đại Học Trà VinhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Ninh ThuậnConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty cổ phần Thực Phẩm Gia Đình AncoConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty cổ phần Sài Gòn V.E.TConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP Chăn nuôi CP VNConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh Ninh ThuậnConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP DV Đầu tư Phát triển Liên MinhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
2010Bộ phận Kỹ thuật và Chăm Sóc Thú Y Công ty CP Chăn nuôi CP VNConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Cty Cao su Tây NinhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm (COSHEPS)Consulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Cty TNHH Hóa Nông Hợp tríConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty Lâm Nghiệp Sài GònTư vấn ISO9001:2008
Công ty CP Thủy Điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa MiConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP Thủy  Điện Thác MơConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP Hóa dầu Dầu khí VidamoConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Hợp tác xã nông nghiệp Bình MinhVietGap
PerstimaConsulting on building and applying ISO 14001:2007
Toyota Phú Mỹ HưngConsulting on building and applying ISO 14001:2007
2012Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm CNHH & Dầu khíConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình ĐịnhConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP Chăm Nuôi C.P VN – NM Thức ăn Thủy sản bàu XéoConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty PT Thủy Điện Sê SanConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm Y tế Dự Phòng Tỉnh Đồng NaiConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP XNK Bến TreConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty CP TUICOConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Trung tâm UD Tiến bộ KHCN Bình DươngConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
2013Công ty CP Thuỷ Sản GentracoConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH MTV Cao su Bình ThuậnConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH Wonderful Agriculture (VN)Consulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Cty CP Hữu hạn Vedan Việt NamConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH Kim TínConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty TNHH Harris Freeman Việt NamConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
2014Trung Tâm Truyền Máu Bệnh Viện Chợ RẫyConsulting on building and applying  ISO 15189:2012 khoa vi sinh-miễn dịch
2015Bệnh Viện Chợ RẫyConsulting on building and applying ISO 15189:2012 khoa Vi sinh-Huyết học-Sinh Hóa
Công ty TNHH Môi trường Liên Á ÂuConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Bệnh Viện Huyết Học Truyền MáuConsulting on building and applying ISO 15189:2012 khoa Huyết Sinh Học-Sàng Lọc, Miễn Dịch, Giải Phẫu Bệnh, Di truyền học phân tử
2016Bệnh Viện Đại Học Y DượcConsulting on building and applying ISO 15189:2012 tại khoa xét nghiệm (lầu 6, cơ sở 1) lĩnh vực Huyết Học, Sinh Hóa, Vi sinh miễn dịch
Công ty TMDV Thuốc thú y Tân TiếnISO 9001:2015
2016-2017Bệnh Viện Huyết Học Truyền MáuConsulting on building and applying ISO 15189:2012 tại khoa vi sinh
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu LongConsulting on building and applying ISO 15189:2012
Bệnh viện đa Khoa Vimec CentralparkConsulting on building and applying ISO 15189:2012
Bệnh viện quốc tế Phương ChâuConsulting on building and applying ISO 15189:2012
NedSpice CompanyConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005 lĩnh vực vi sinh
Công ty cổ phần Nông Dược 2Consulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Amway Việt NamConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
DeheuseConsulting on building and applying ISO / IEC 17025: 2005
Công ty kiểm định 6Consulting on building and applying ISO17021
2018-2021Công ty TNHH Môi trường Dương QuỳnhConsulting on building and applying ISO/IEC 17025:2017
Trung Tâm Chẩn Đoán và Cố Vấn Thú Y. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt NamConsulting on updated to  ISO/IEC 17025:2017
Phòng Thí Nghiệm-Nhà Máy Cám. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt NamConsulting on updated to  ISO/IEC 17025:2017
Phòng Thí Nghiệm-Nhà máy chế biến Thuỷ sản. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt NamConsulting on updated to  ISO/IEC 17025:2017
Phòng thí nghiệm FOOD-Trung Tâm Chẩn Đoán và Cố Vấn Thú Y. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt NamConsulting on updated to  ISO/IEC 17025:2017
Bệnh viện từ Dũ Khoa xét nghiệm, Khoa xét nghiệm di truyền y họcConsulting on building and applying ISO 15189:2012  
Bệnh viện Nhi Đồng Thành PhốConsulting on building and applying ISO 15189:2012  
Xi Măng Chipmons-CampodiaConsulting on building and applying ISO/IEC 17025:2017  
Công ty cổ phần dầu nhớt và Hoá chất miền namConsulting on building and applying ISO/IEC 17025:2017
Công ty TNHH Đại PhátConsulting on building and applying ISO/IEC 17025:2017
Công ty cổ phần vận chuyển xăng dầu PVOILConsulting on building and applying Quality System ISO9001:2015

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU BẮT BUỘC THEO YÊU CẦU CỦA ISO/IEC 17025:2017?

Có nhiều loại chứng nhận ISO khác nhau được cung cấp bởi các chuyên gia tư vấn ISO, nhưng chứng chỉ ISO/IEC 17025đã đạt được một số thích hợp duy nhất trong số các phòng thí nghiệm kiểm tra và hiệu chuẩn. Công nhận ISO/IEC 17025được thực hiện bởi nhiều phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và thử nghiệm dụng cụ cũng như các phòng thử nghiệm vật liệu. Nhóm quản lý toàn cầu đang đối phó với quy trình công nhận ISO / IEC 17025 như vậy và cung cấp tất cả các loại hướng dẫn để thực hiện hệ thống chất lượng cũng như quy trình tài liệu.

Giới thiệu?

Phiên bản mới nhất của ISO 17025: 2017 đã được sửa đổi để hài hòa với ISO 9001: 2015. Bất cứ khi nào các thay đổi được áp dụng cho các tiêu chuẩn, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là: “Tài liệu nào được yêu cầu?” và “Cần bao nhiêu tài liệu?” Đối với các hệ thống hiện đã được công nhận, câu hỏi của bạn có thể là: “Những thay đổi nào được yêu cầu đối với các tài liệu hiện tại của chúng tôi?” hoặc “Chúng tôi cần tạo những tài liệu mới nào để đảm bảo tuân thủ?” Tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 thực sự yêu cầu ít tài liệu hơn so với bản sửa đổi năm 2005. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy ảnh chụp nhanh về những tài liệu bạn cần phải tuân thủ với bản sửa đổi năm 2017 của ISO 17025.

Các tài liệu bắt buộc đối với ISO 17025: 2017?

Các tài liệu được liệt kê dưới đây là những tài liệu cần có theo ISO 17025: 2017. Hãy nhớ rằng nếu bạn loại trừ một số điều khoản khỏi phạm vi triển khai của mình, thì tài liệu cho những điều khoản đó sẽ không bắt buộc đối với phòng thí nghiệm của bạn.

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ (Điều 8.2.1, 8.3 & 8.4)

Chính sách chất lượng (Điều 8.2.1 & 8.2.2)

Quy trình nâng cao năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức (Điều khoản 6.2.5)

Quy trình Sản phẩm và Dịch vụ được Cung cấp Bên ngoài (Điều khoản 6.6.2)

Quy trình Cơ sở vật chất và Môi trường (Điều khoản 6.3)

Thiết bị và Quy trình Hiệu chuẩn (Điều 6.4.3 & 6.5)

Quy trình Dịch vụ Khách hàng (Điều 7.1.1 & 8.6)

Quy trình Phương pháp Kiểm tra và Hiệu chuẩn (Điều 7.2.1 & 7.2.2)

Quy trình đảm bảo chất lượng (Điều 7.7.1 – 7.7.3)

Quy trình lấy mẫu (Điều 7.3, 7.5 & 7.8.5, chỉ áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện lấy mẫu)

Quy trình xử lý các hạng mục thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm (Điều 7.4)

Quy trình Khiếu nại, Sự không phù hợp và Hành động Khắc phục (Điều 7.9 – 7.10 & 8.7)

Quy trình báo cáo thử nghiệm (Điều 7.8.2 & 7.8.3, áp dụng cho các phòng thử nghiệm viết báo cáo thử nghiệm)

Báo cáo Hiệu chuẩn và Thủ tục Yêu cầu Chứng chỉ (Điều 7.8.2 và 7.8.4, áp dụng cho các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn viết chứng chỉ hiệu chuẩn)

Hồ sơ bắt buộc đối với ISO 17025: 2017?

Hồ sơ được tạo ra để chứng minh sự tuân thủ tiêu chuẩn và các thủ tục nội bộ liên quan và dùng làm bằng chứng trong quá trình đánh giá. Dưới đây là tất cả các hồ sơ bắt buộc theo ISO 17025: 2017:

Danh sách các tài liệu bên trong và bên ngoài (khoản 8.2.4 & 8.3.1)

Danh sách các loại hồ sơ (Khoản 8.4)

Sổ đăng ký Hồ sơ giam giữ / Lưu trữ Trung tâm (Điều 8.3.2f & 8.4.1)

Mục tiêu chất lượng (Điều 8.2.1 & 8.2.2)

Chương trình đào tạo (Khoản 6.2.3)

Hồ sơ đào tạo và giám sát hiệu suất (Điều khoản 6.2.2)

Hồ sơ chuyên cần (Khoản 6.2.2)

Biên bản phê duyệt và ủy quyền năng lực (Khoản 5.6 & 6.2.5e)

Biên bản Đánh giá và Phê duyệt của Nhà cung cấp (Điều 6.6.2a)

Danh sách các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ được chấp thuận (Điều khoản 6.6.2a)

Hồ sơ Kiểm soát Môi trường Phòng thí nghiệm (Điều 6.3.3)

Danh sách thiết bị phòng thí nghiệm (Khoản 6.4.13a)

Hồ sơ thiết bị đã hiệu chuẩn (Điều 6.4.13a)

Biên bản hiệu chuẩn (Điều 6.4.13e)

Biên bản Bảo trì Thiết bị (Khoản 6.4.13g)

Xem xét đơn đặt hàng của khách hàng (Điều khoản 7.1.1a)

Hồ sơ xác minh, xác thực và phát triển phương pháp (Điều 7.2.1 & 7.2.2)

Kế hoạch lấy mẫu (Điều 7.3.1) (nếu có)

Báo cáo lấy mẫu (Điều 7.3.3) (nếu có)

Báo cáo hành động khắc phục (Điều 8.7.3)

Nhật ký Báo cáo Khiếu nại, Sự không phù hợp và Hành động Khắc phục (Điều 8.7.3)

Bản ghi độ không đảm bảo đo (Điều 7.6.3)

Báo cáo đánh giá sự không phù hợp (Điều 8.8.2d)

Báo cáo Kiểm toán nội bộ (Khoản 8.8.2e)

Biên bản Đánh giá của Ban Giám đốc (Điều 8.9.2)

Các tài liệu và hồ sơ ISO/IEC 17025không bắt buộc được sử dụng phổ biến?

Bạn cũng nên duy trì bất kỳ tài liệu và hồ sơ nào khác mà bạn đã xác định là cần thiết để đảm bảo hệ thống quản lý của bạn có thể được duy trì hiệu quả và cải tiến theo thời gian, chẳng hạn như:

Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội (Điều 8.5.2 & 8.5.3)

Báo cáo về sự hài lòng của khách hàng (Điều 8.6.2)

Quy trình kiểm toán nội bộ (Khoản 8.8.2)

Quy trình Rà soát của Ban Giám đốc (Điều 8.9)

VÍ DỤ DANH MỤC TÀI LIỆU ISO/IEC 17025

TTHạng mụcNội dung công việc
 5.1 ; 5.5 & 6.2Hồ sơ tổ chức và pháp lý (Thành lập PTN & bổ nhiệm các chức danh)
 4.1Quy định/ Chính sách Bảo mật thông tin và đảm bảo tính khách quan
 5.1 ; 5.5 & 6.2.2Sơ đồ công ty (trình bày trong STCL) Cơ cấu và trách nhiệm quyền hạn các vị trí chủ chốt của PTN
 (5.3, 8.2.4)Sổ tay chất lượng thí nghiệm
 6.2Quy trình quản lý nhân sự (TĐ & Đào tạo)
 6.3Quy trình kiểm soát tiện nghi và môi trường
 6.4Quy trình quản lý thiết bị
 6.5Quy trình quản lý hoá chất/chất chuẩn
 6.6Quy trình đánh giá nhà cung cấp, mua sắm sản phẩm và dịch vụ bên ngoài (chia ra 3 phụ lục chuẩn mực đánh giá)
 6.6Quy trình mua sắm
 7.1Quy trình xem xét yêu cầu, đề nghị và hợp đồng
 7.2Quy trình lựa chọn và phê duyệt phương pháp
  Hướng dẫn phê duyệt PPT
 7.3.1Quy trình/quy định lấy mẫu
 7.4Quy trình quản lý mẫu Các hướng dẫn bảo quản và thanh lý mẫu
 7.6Quy trình đánh giá độ không đảm bảo đo
  Hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo
 7.7Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
 7.8Quy trình báo cáo kết quả
  Hướng dẫn quy tắc ra quyết định/ Hướng dẫn báo cáo thí nghiệm
 7.9Quá trình giải quyết khiếu nại
 7.10Quy trình kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp
 8.4; 7.5Quy trình kiểm soát hồ sơ
 8.2Chính sách chất lượng & Mục tiêu chất lượng
 8.2Quy trình kiểm soát tài liệu
 8.5Quy trình đánh giá rủi ro
 8.6.2Quy trình đo lường sự hài lòng của khách hàng
 8.7Quy trình hành động khắc phục
 8.8Quy trình đánh giá nội bộ
 8.9Quy trình xem xét của lãnh đạo

HIỂU SỰ KHÁC BIỆT VÀ ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025VÀ TIÊU CHUẨN ISO 9001?

Bạn có thể tự hỏi các tiêu chuẩn ISO là gì và quan trọng hơn là phòng thí nghiệm của bạn cần gì và bạn cần tìm kiếm những gì ở một công ty cung cấp giải pháp hiệu chuẩn. Cả ISO / IEC 17025 và ISO 9001 đều có các yêu cầu và đáp ứng nhu cầu cụ thể của các ngành trên diện rộng. Chúng ta hãy xem xét những điểm giống và khác nhau giữa hai.

ISO 9001 là gì?

Họ định nghĩa ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Vì lý do này, ISO 9001 là tiêu chuẩn mà một công ty được chứng nhận.

ISO/IEC 17025là gì?

ISO / IEC 17025 là hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn cao nhất và là tiêu chuẩn chính cho các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn. Họ dự định tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng như các yêu cầu về năng lực, tính công bằng và hoạt động nhất quán của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn thuộc mọi quy mô hoặc số lượng nhân viên, bất kể ngành nghề nào.

Nó chỉ áp dụng cho các cơ quan triển khai dịch vụ chứng nhận. Đây có thể là ISO/IEC 17025cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm được công nhận.

Chi tiết Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001?

Chứng nhận ISO 9001 áp dụng cho toàn bộ tổ chức. Đây là một công cụ hiệu quả để quản lý nhưng không bao gồm các nội dung kỹ thuật cần thiết để chứng tỏ rằng dữ liệu thử nghiệm / kiểm tra / hiệu chuẩn là đáng tin cậy.

Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong bộ ISO 9000 và đặc biệt là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ mà các tổ chức có thể chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 9001 giúp: (loại bỏ với)

 • Cụ thể, tổ chức các quy trình
 • Nâng cao hiệu quả của các quy trình
 • Cải tiến liên tục

Bộ yêu cầu QMS tối thiểu cho tiêu chuẩn ISO 17025?

Có một bộ yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) tối thiểu cần thiết cho tiêu chuẩn ISO 17025: 2017, tương tự như các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Như là:

 • Sự cải tiến
 • Đánh giá quản lý
 • Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý
 • Tài liệu về hệ thống quản lý
 • Hành động sửa chữa
 • Xử lý rủi ro và cơ hội
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Kiểm toán nội bộ

Sự khác biệt cơ bản giữa tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và tiêu chuẩn ISO 9001?

ISO/IEC 17025chỉ dành cho các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và thử nghiệm trong khi họ có thể áp dụng ISO 9001 cho bất kỳ tổ chức nào.

Ai Cần Chứng nhận?

Các phòng thí nghiệm thực hiện hiệu chuẩn và không tạo ra các sản phẩm cần đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025và không nhất thiết phải đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001.

Các nhà cung cấp đặc biệt cần hiệu chuẩn đáng tin cậy được hỗ trợ bởi hệ thống chất lượng nên tìm đến các phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025.

Cách họ có thể mang lại lợi ích cho trải nghiệm phòng thí nghiệm của bạn?

Nếu phòng thí nghiệm của bạn đang muốn làm việc với một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được công nhận thì việc tìm kiếm một công ty là công ty đã đăng ký với phòng thí nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025hiện đại nhất sẽ có lợi cho bạn . Họ sẽ có thể áp dụng tư duy dựa trên rủi ro và cách tiếp cận theo quy trình đối với các yêu cầu của ISO 17025, để quản lý rủi ro và thúc đẩy cải tiến hiệu quả hơn cho phòng thí nghiệm của bạn.

Cái nào Quan trọng hơn: tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hay tiêu chuẩn ISO 9001?

Đối với người quan sát thông thường, các thuật ngữ “công nhận” và “chứng nhận” có thể nghe như thể chúng có nghĩa giống nhau.
Nhưng ISO – Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và là nhóm công nhận / chứng nhận lớn nhất thế giới – lại định nghĩa chúng theo cách khác.

 • Công nhận – “Chứng nhận của bên thứ ba liên quan đến cơ quan đánh giá sự phù hợp truyền đạt chứng minh chính thức về năng lực của họ để thực hiện các nhiệm vụ đánh giá sự phù hợp cụ thể.”

 • Chứng nhận – “ Chứng nhận của bên thứ ba liên quan đến sản phẩm, quy trình, hệ thống hoặc con người.”

Như Tạp chí Chất lượng đã lưu ý một vài năm trước, hệ thống phân cấp của ISO được thiết lập để việc công nhận đánh giá cao hơn chứng nhận về tầm quan trọng.

Công nhận chỉ áp dụng cho các cơ quan thực hiện dịch vụ chứng nhận. Đây có thể là ISO/IEC 17025cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm được công nhận.

Một cách khác để nghĩ về nó: Bạn đã nhận được bằng cấp từ trường cao đẳng hoặc đại học của mình. Đó là một chứng nhận rằng bạn đã thành thạo trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Nhưng trường của bạn cần được công nhận để chứng tỏ rằng trường có thẩm quyền cho rằng sinh viên của mình thành thạo.

Hai Nhóm Khác nhau Giám sát Các Cơ quan Công nhận của Thế giới.

 1. IAF, hoặc Diễn đàn Công nhận Quốc tế, đánh giá các nhóm công nhận các tổ chức chứng nhận các hệ thống, sản phẩm hoặc con người quản lý.

 2. Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), tổ chức đánh giá các nhóm công nhận các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và thử nghiệm.

Sự nhầm lẫn giữa chứng nhận và công nhận một phần xuất hiện khi một số tổ chức chứng nhận bắt đầu đánh giá các phòng thí nghiệm theo ISO 17025, một tiêu chuẩn dùng để quyết định trình độ của các phòng thí nghiệm / hiệu chuẩn và do đó là lãnh thổ của ILAC.

Hệ thống chất lượng ISO 9001 khác với ISO/IEC 17025về mục đích, sự nhấn mạnh và tiêu chí. Các tiêu chuẩn phù hợp với một số lĩnh vực, nhưng chúng riêng biệt và đạt được một tiêu chuẩn không có nghĩa là bạn đã tuân thủ các tiêu chuẩn khác.

Chúng ta cần ISO 9001 hay ISO 17025?

IAF và ILAC đều nói rằng ISO/IEC 17025có nghĩa là công nhận hơn là chứng nhận. Tuy nhiên, bạn có thể đang đọc điều này và tự hỏi liệu một công ty có cần chứng nhận ISO 9001, công nhận ISO/IEC 17025hay cả hai.

Chứng nhận ISO 9001 áp dụng cho toàn bộ tổ chức. Đó là một công cụ hiệu quả để quản lý, nhưng không bao gồm các nội dung kỹ thuật cần thiết để chứng tỏ rằng dữ liệu thử nghiệm / kiểm tra / hiệu chuẩn là đáng tin cậy. Các phòng thí nghiệm thực hiện hiệu chuẩn – và không tạo ra sản phẩm – cần phải đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025và không nhất thiết phải đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001.

Các nhà cung cấp cần hiệu chuẩn đáng tin cậy được hỗ trợ bởi hệ thống chất lượng nên tìm đến các phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025. Và việc công nhận đó phải đến từ một cơ quan được công nhận theo thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC hoặc MRA. Các thỏa thuận này nhằm tạo ra một mạng lưới các cơ quan công nhận có công việc của họ được công nhận trên toàn cầu.

Đối với các công ty không chỉ làm dịch vụ phòng thí nghiệm, việc được chứng nhận ISO 9001 trở nên phổ biến trong khi có phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025.

10 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHỨNG NHẬN ISO 17025?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: đang áp dụng một hệ thống chất lượng; có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng

Tổng quan chung?

ISO/IEC 17025thường được các phòng thử nghiệm hiệu chuẩn sử dụng để phát triển và quản lý hệ thống quản lý chất lượng. Có rất nhiều điểm chung với tiêu chuẩn ISO 9001. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này bổ sung khái niệm năng lực và nó có thể được áp dụng trực tiếp cho các phòng thí nghiệm, nơi tạo ra các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn. Phiên bản cập nhật mới nhất của ISO/IEC 17025đã nhấn mạnh về vai trò và trách nhiệm của quản lý cấp cao cũng như các yêu cầu rõ ràng để cải tiến liên tục. Phần này được chia thành hai phần – yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật.

Bạn có thể có một số câu hỏi về chứng chỉ ISO/IEC 17025đang lởn vởn trong tâm trí bạn. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về mười câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn hiệu chuẩn này. Trước khi đi đến các câu hỏi, chúng ta hãy xem xét những lợi ích của tiêu chuẩn:

• Cải thiện chất lượng thử nghiệm hiệu chuẩn
• Đảm bảo độ chính xác của báo cáo hiệu chuẩn
• Đảm bảo sự chấp nhận của quốc tế đối với phòng thí nghiệm
• Nâng cao hiệu quả của phòng thí nghiệm
• Tăng giá trị cho hình ảnh thương hiệu
• Có lợi thế cạnh tranh
• Giúp giảm thiểu việc phát sinh báo cáo sai; do đó, giúp tránh bồi thường

10 câu hỏi thường gặp về ISO/IEC 17025?

1. Phiên bản mới nhất của ISO/IEC 17025được cập nhật khi nào?

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã cập nhật tiêu chuẩn vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.

2. Tiêu chuẩn được xem xét lần cuối khi nào?

Các tiêu chuẩn ISO, thường được xem xét lại một lần trong năm năm. Lần xem xét cuối cùng của ISO/IEC 17025diễn ra vào năm 2010. Lần này, một quyết định đã được đưa ra rằng tiêu chuẩn này không nên được sửa đổi. Trước phiên bản 2017, phiên bản 2005 đã diễn ra. Nếu bạn nhìn vào lịch sử của tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy rằng sửa đổi đáng chú ý nhất được thực hiện vào năm 1999 khi ISO / IEC Guide 25 được thay thế bằng ISO 17025.

3. Làm thế nào để tiến hành đánh giá so với phiên bản mới?

Theo Hướng dẫn công nhận chung của ISO 17025: 2017, phân tích khoảng cách và chính sách chuyển đổi tiêu chí công nhận chung là hai công cụ mà thông qua đó, đánh giá phải được thực hiện. Chính sách bao gồm một danh sách kiểm tra xác định các yêu cầu mới. Các yêu cầu này đã làm thay đổi đáng kể các cơ sở được công nhận để các cơ sở có thể giải quyết việc sửa đổi được thực hiện trong phiên bản cập nhật của tiêu chuẩn.

Các phòng thí nghiệm được công nhận phải hoàn thành danh sách kiểm tra việc thực hiện và cung cấp bằng chứng (chẳng hạn như các chính sách, thủ tục và hồ sơ) chứng minh sự tuân thủ với phiên bản mới được sửa đổi. Cách thức tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 yêu cầu tổ chức hoàn thành danh sách kiểm tra bao gồm mười điều khoản chính, việc thực hiện danh sách kiểm tra thực hiện này là một trong những yêu cầu chính của tiêu chuẩn ISO 17025.

4. Nếu các phòng thí nghiệm không được chuyển đổi trước ngày khóa sổ, hậu quả sẽ là gì?

Nếu một cơ sở không được công nhận theo phiên bản sửa đổi của ISO/IEC 17025trong vòng 29 tháng 11 năm 2020, cơ sở đó sẽ được phân loại theo ILAC MRA.

5. Phòng thí nghiệm nên làm gì để chuyển sang Tiêu chuẩn trước?

Nếu phòng thí nghiệm muốn chuyển sang phiên bản mới của tiêu chuẩn trước, thì có thể thực hiện bằng cách sắp xếp một chuyến thăm có tính phí như được nêu chi tiết trong Tiêu chí công nhận chung của chứng nhận ISO 17025.

6. Một tổ chức nên giải quyết vấn đề công nhận của công ty như thế nào?

Theo thông báo chính thức, mọi cơ sở được yêu cầu phải được đánh giá theo phiên bản mới của tiêu chuẩn sau ngày 1 tháng 8 năm 2018. Các phòng thí nghiệm được công nhận của công ty có thể được đánh giá ngay cả sau ngày 1 tháng 8 năm 2018.

7. Phòng thí nghiệm có nên viết lại sổ tay chất lượng để duy trì các cấu trúc giống như được nêu trong ISO 17025: 2017 không?

Không, điều này không bắt buộc. Tuy nhiên, một tổ chức có thể viết lại sổ tay chất lượng của họ nếu họ tin rằng nó cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ.

8. Phiên bản Mới cần tham gia vào các chương trình thông thạo bên ngoài, điều này không được nêu rõ ràng trong phiên bản 2005. Có khả năng thay đổi các yêu cầu chung của tiêu chuẩn này không?

Không, không có khả năng như vậy.

9. Các yêu cầu liên quan đến truy xuất nguồn gốc đo lường có thay đổi không?

Không. Các yêu cầu xác định nguồn gốc đo lường vẫn không thay đổi trong phiên bản ISO 17025: 2017.

10. Phiên bản mới của tiêu chuẩn có loại bỏ cách tiếp cận hàng đầu để xác định độ không đảm bảo đo không?

Không. Phiên bản mới không khuyến nghị cách thực hiện phép đo độ không đảm bảo đo.

SIS CERT  giúp tổ chức bạn như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

You cannot copy content of this page