HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 14001:2015

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 14001:2015

Tổng quát về thực hiện đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015

Để xác nhận rằng hệ thống quản lý môi trường (EMS) phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các tiêu chuẩn của tổ chức, các cuộc đánh giá nội bộ phải được thực hiện trong khoảng thời gian theo kế hoạch. Một hình thức đánh giá nội bộ cần phải được lên kế hoạch trong đó xác định các phương pháp sử dụng, phạm vi và tần số cũng như phân công trách nhiệm để khách quan và không thiên vị đánh giá viên. Kết quả đánh giá nội bộ được sử dụng để khắc phục và cải tiến EMS.

Đánh giá là công việc quan trọng của Hệ thống quản lý môi trường. Các phát hiện đánh giá dẫn đến sự cải thiện lớn về hiệu lực của hệ thống. Bạn có thể thực hiện chương trình đánh giá nội bộ hoạt động cho tổ chức của mình như thế nào? Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn thực hiện.

Làm thế nào để thực hiện đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015

1. Tại sao phải thực hiện đánh giá nội bộ?

Thứ nhất, khám phá cơ hội cải tiến cho hệ thống quản lý môi trường

Để xây dựng hệ thống quản lý môi trường phải trải qua các bước từ xác định mục tiêu, chính sách đến rủi ro,…Điều khoản 9.2 đề cập đến đánh giá nội bộ là để xác định những lĩnh vực cần được cải thiện và những khía cạnh có thể không được xem xét. Từ đó, cung cấp các đề xuất mang tính xây dựng để cải tiến cho hệ thống ngày một tốt lên.

Thứ hai, đánh giá hiệu lực được toàn bộ quá trình xây dựng EMS

Để xác định hiệu quả của hệ thống đã thực hiện trong việc đáp ứng các mục tiêu cụ thể của EMS

Thứ ba, chuẩn bị cho tổ chức của bạn các cuộc đánh giá bên ngoài để đạt được chứng nhận

ISO 14001 có hai hạng mục đánh giá chính: nội bộ và bên ngoài. Đánh giá là một phần quan trọng để được chứng nhận ISO 14001 và bạn phải vượt qua đánh giá chứng nhận 2 giai đoạn của tổ chức bên ngoài để được chứng nhận ISO 14001.

Khi bạn thực hiện đánh giá nội bộ, bạn sẽ có thể so sánh hệ thống quản lý môi trường của mình với các yêu cầu và hiểu nếu có bất kỳ sự không phù hợp nào. Điều này sẽ cho phép bạn khắc phục các điểm không phù hợp trong EMS của mình và đảm bảo rằng tổ chức của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu đối với đánh giá viên bên ngoài và cho phép chứng nhận.

2. Các nội dung chính cần phải có trong thực hiện đánh giá nội bộ

Nội dung chính cần phải có:

Thứ nhất, phải có đánh giá viên. Đánh giá viên phải độc lập với hoạt động được đánh giá, bất cứ khi nào có thể, và trong mọi trường hợp phải là bên thứ ba không thiên vị, không có xung đột lợi ích.

Thứ hai, câu hỏi đánh giá đối với từng quy trình phù hợp với các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Thứ ba, bảng báo cáo đánh giá nội bộ, lưu dưới dạng văn bản.

3. Làm thế nào để thực hiện đánh giá nội bộ

5 bước để thực hiện đánh giá nội bộ trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015:

Bước 1: Lịch trình đánh giá

Đầu tiên phải có một lịch trình tổng thể về thời điểm doanh nghiệp định đánh giá từng quá trình về sự tuân thủ của hệ thống quản lý môi trường. Chu kỳ cho việc này thường là một năm. Hoặc nếu bạn có một quy trình quan trọng và bạn muốn xem xét quy trình này thường xuyên vẫn được.

Lịch trình đánh giá nên có sẵn cho nhân viên và người quản lý, để tránh có những cuộc đánh giá bất ngờ.

Bước 2: Lập kế hoạch đánh giá quy trình

Sau khi xác nhận cuộc đánh giá với chủ sở hữu quá trình, đánh giá viên có thể bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đánh giá đó. Việc xem xét lại quá trình là rất quan trọng đối với việc này – đặc biệt là hiểu các khía cạnh môi trường liên quan đến quá trình. Một kế hoạch đánh giá tốt sẽ đảm bảo bạn tìm kiếm tất cả các dữ liệu phù hợp để hỗ trợ các kế hoạch quy trình này.

Bước 3: Thực hiện Đánh giá

Đầu tiên, bạn nên nhớ không sử dụng đánh giá nội bộ để đánh giá tính tuân thủ pháp luật của quy trình bởi nó không phải mục tiêu của chương trình đánh giá.

Đánh giá nội bộ đang xem xét quy trình so với các kế hoạch môi trường mà công ty đã thiết lập.

  • Các khía cạnh môi trường có được giám sát khi áp dụng không?
  • Có bất kỳ biện pháp kiểm soát vận hành môi trường bắt buộc nào được áp dụng và duy trì không?
  • Sự không phù hợp, các hành động khắc phục và các hành động phòng ngừa chống lại quá trình có được giải quyết không?

Tóm lại, bạn đang đánh giá xem quy trình có đáp ứng các điều kiện đã lập kế hoạch về cách nó có thể tương tác với môi trường hay không.

Bước 4: Báo cáo Đánh giá

Cuộc đánh giá nội bộ EMS hầu như không có giá trị nếu nó không được báo cáo đúng cách. Nếu các nhân viên tham gia vào quá trình này đang hoạt động tốt, họ cần biết điều này. Ngược lại, nếu có vấn đề, nhân viên cần hiểu đó là những vấn đề gì để có thể giải quyết và sửa chữa. Các cơ hội cải tiến đã được xác định trong cuộc đánh giá cần được trình bày cho nhân viên của quá trình xem xét giá trị của họ để giúp cải thiện hệ thống tốt hơn. Đây là những cách chính mà một công ty có thể đạt được giá trị từ quá trình đánh giá và ngược lại chúng không được báo cáo tốt, bạn có thể mất giá trị này.

Bước 5: Theo dõi các vấn đề và cải tiến đánh giá

Cũng giống như hành động khắc phục và phòng ngừa, theo dõi là một trong những phần được thực hiện ít nhất của quy trình đánh giá nội bộ. Nếu không có vòng lặp khép kín để theo dõi các hành động và báo cáo bởi cuộc đánh giá, thì giá trị của việc xác định chúng ngay từ đầu sẽ bị mất. Đảm bảo rằng một vấn đề đã được xác định trước đó thực sự đã được khắc phục có thể ngăn việc báo cáo lặp đi lặp lại cùng một vấn đề vô ích. Sử dụng thông tin theo dõi để cải thiện hoạt động đánh giá của bạn.

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt quá trình đánh giá nội bộ

Trách nhiệm soạn thảo tài liệu, quy trình đánh giá nội bộ sẽ do thư ký ISO soạn, trưởng ban ISO sẽ kiểm tra. Đánh giá viên sẽ là được chọn một cách công tâm và là người đánh giá, sau đó báo cáo kết quả và lãnh đạo cao nhất sẽ là người phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

5. Mẫu checklist đánh giá nội bộ tham khảo

Mẫu đánh giá nội bộ tham khảo

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện đánh giá nội bộ

Điều khoản 9.2 của ISO 14001: 2015 nêu rõ rằng mọi tổ chức tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc phải thực hiện đánh giá nội bộ tại một thời điểm xác định trước để đảm bảo rằng cả các điều khoản và kết quả của các mục tiêu của hệ thống môi trường đều được đáp ứng và ghi lại.

Thủ tục này phải đề cập đến trách nhiệm thực hiện các cuộc đánh giá, đảm bảo tính độc lập, ghi chép kết quả và báo cáo cho ban giám đốc. Các cuộc đánh giá thu được bằng chứng khách quan về sự phù hợp với các yêu cầu. Bằng chứng phải dựa trên thực tế và có thể thu được thông qua quan sát, đo lường, thử nghiệm hoặc bằng các phương tiện khác.

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com; Facebook: SIS CERT

  • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
  • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
  • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
  • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 14001:2015 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
  • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14001:2015
  • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
  • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page