Tiêu chuẩn  ISO 20000 | SIS CERT chứng nhận ISO 20000 được công nhận IAS, IAF

Tiêu chuẩn ISO 20000 | SIS CERT chứng nhận ISO 20000 được công nhận IAS, IAF

Nếu bạn muốn cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất về Quản lý Dịch vụ CNTT nội bộ hoặc thuê ngoài (ITSM), bạn cần có chứng chỉ ISO 20000. Tiêu chuẩn quốc tế này đã được công nhận rộng rãi bởi ngành CNTT như là bằng chứng về sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT. Tuân theo khuôn khổ ISO 20000 sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh bằng cách đảm bảo các dịch vụ ITSM của bạn mạnh mẽ, hiệu quả và đáp ứng.

TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 20000

ISO 20000 là gì?

Tiêu chuân ISO 20000
Tiêu chuẩn ISO 20000

ISO 20000 là tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM), được xuất bản bởi ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) và ICE (Ủy ban Bầu cử Quốc tế). Để trở thành tiêu chuẩn quốc tế, ISO 20000 phải được đa số các nước thành viên đồng ý, có nghĩa là nó được đa số các nước trên toàn thế giới chấp nhận.

Tiêu chuẩn mô tả một tập hợp các quy trình quản lý được thiết kế để giúp bạn cung cấp các dịch vụ CNTT hiệu quả hơn (cho cả những người trong doanh nghiệp và cho khách hàng của bạn). ISO 20000 cung cấp cho bạn phương pháp luận và khuôn khổ để giúp bạn quản lý ITSM của mình, đồng thời cho phép bạn chứng minh rằng công ty của bạn tuân theo thông lệ tốt nhất. Với các yêu cầu của tiêu chuẩn, bạn sẽ đạt được thực tiễn tốt nhất, giúp cải thiện việc cung cấp các dịch vụ CNTT của bạn. Và ISO 20000 có thể áp dụng cho mọi quy mô công ty và bất kỳ ngành nào

Tiêu chuẩn ISO 20000 gồm những phần nào?

Có hai phần được sử dụng nhiều nhất cho  ISO 20000 đó là:

ISO 20000-1:2018  tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức cho Quản lý Dịch vụ CNTT.Nó xác định rõ ràng tất cả các yêu cầu bạn cần để cung cấp các dịch vụ CNTT được quản lý với chất lượng có thể chấp nhận được cho khách hàng của bạn. Nó bao gồm:

  • Yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ
  • Thiết kế và chuyển đổi các dịch vụ mới hoặc đã thay đổi
  • Quy trình cung cấp dịch vụ
  • Các quy trình quan hệ
  • Quy trình giải quyết
  • Kiểm soát các quy trình

Phần thứ hai:  ISO 20000-2: 2018  là quy tắc thực hành quản lý dịch vụ CNTT ;  nó là hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý dịch vụ Nói cách khác, nó giúp bạn diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó xác định các quy trình quản lý thực hành tốt nhất và rất hữu ích nếu bạn chuẩn bị được đánh giá theo ISO 20000 hoặc lập kế hoạch cải tiến dịch vụ

ISO20000 sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy trình để cải tiến liên tục. Các tổ chức có thể có hệ thống quản lý dịch vụ CNTT của họ được chứng nhận độc lập là phù hợp với các yêu cầu của ISO / IEC 20000-1: 2018.

Hai phần chính của ISO 20000 không rõ ràng về phạm vi. Họ nói một cách đơn giản rằng ‘các yêu cầu đối với một nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp các dịch vụ được quản lý với chất lượng chấp nhận được cho khách hàng của mình.’

Đây là lúc Tiêu chuẩn ISO 20000-3 ra đời. 

ISO 20000-3 cung cấp thông tin quan trọng về cách viết phạm vi cho hệ thống quản lý dịch vụ (SMS), cũng như cung cấp thông tin về việc triển khai ISO / IEC 20000-1 SMS. 

ISO 20000-4 sẽ giúp bạn phát triển mô hình đánh giá quá trình theo các nguyên tắc đánh giá quá trình ISO / IEC 15504.

Phần cuối cùng của tiêu chuẩn ISO 20000, 

ISO 20000-5 , cung cấp kế hoạch triển khai cho một SMS đáp ứng các yêu cầu của ISO / IEC 20000-1.

Tổ chức SIS CERT có cấp chứng nhận ISO 20000 không? 

Tổ chức chứng nhận SISCERT được công nhận bởi IAS (Mỹ) cho cung cấp chứng nhận ISO 20000 được chấp nhận bởi các thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF. Chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chứng nhận ISO 20000 cho doanh nghiệp của bạn.

Sự khác biệt giữa Tiêu chuẩn ISO 20000 và ITIL là gì?

Sự khác biệt cơ bản giữa ISO 20000 và ITIL(Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là ISO 20000 cung casp cho bạn phương pháp luận và khuôn khổ(cung cấp cho bạn các phần để tạo ra trò chơi ghép hình ITSM),trong khi ITIL cung cấp cho bạn chi tiết(các phương pháp hay nhất) về cách quản lý và mọi quy trình CNTT trong tổ chức của bạn(tức là cách ghép các trò chơi lại với nhau).

Một cách hay để nghĩ về nó là  ISO 20000 cho biết bạn cần làm gì , trong khi  ITIL cho bạn biết cách thực hiện.

ISO 20000 không hoạt động hoàn toàn riêng biệt. Nó có thể được triển khai độc lập với ITIL, nhưng chúng hoạt động rất tốt với nhau.

Trái ngược với một tiêu chuẩn, ITIL là một khuôn khổ thực tiễn của các  phương pháp hay nhất  tập trung vào việc điều chỉnh các dịch vụ CNTT của bạn với các nhu cầu rộng lớn hơn của doanh nghiệp bạn. Là một công ty, bạn không thể trở thành ITIL được chứng nhận; bạn chỉ có thể tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt nhất.

ISO 20000 dựa trên các nguyên tắc cơ bản của ITIL và là tiêu chuẩn mà công ty của bạn có thể chứng nhận.

Những cá nhân tìm kiếm sự xuất sắc trong ITSM và chứng chỉ được quốc tế công nhận có thể được chứng nhận theo ITIL và ISO 20000 (ví dụ: khóa học nền tảng được thảo luận thêm bên dưới).

Chứng nhận ISO 20000 cho các tổ chức về cơ bản là bằng chứng cho thấy các thông lệ tốt nhất đã được thực hiện. ITIL không bắt buộc phải đạt được chứng chỉ ISO 20000, nhưng sẽ dễ dàng đạt được hơn nếu bạn đang theo cách tiếp cận ITIL để quản lý dịch vụ CNTT

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 20000

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 20000 cần thực hiện:

1. Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết

Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 20000, SIS CERT sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 20000, không mất chi phí tư vấn soạn thảo tài liệu.

2. Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.  

3. Đánh giá, kiểm tra nội bộ ít nhất 1 năm một lần và khắc phục các điểm không phù hợp.

4. Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lí

5. Mời tổ chức SIS CERT đánh giá cấp chứng nhận ISO 20000

Tại sao Tiêu chuẩn ISO 20000 lại quan trọng?

Để hiểu tầm quan trọng của ISO 20000, điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ giữa CNTT và sự thành công chung của tổ chức của bạn. Bạn dựa vào CNTT để giúp bạn đạt được các mục tiêu tổ chức của mình. Nó ảnh hưởng đến cách bạn hoạt động và cách bạn giao tiếp – đó là yếu tố cơ bản của cách bạn kinh doanh.

Bạn sử dụng CNTT để vượt qua đối thủ cạnh tranh của mình, tiếp cận lượng khán giả lớn hơn, trở nên năng suất hơn và hiệu quả hơn. Theo vô số cách, CNTT rất quan trọng để cải thiện doanh thu, giảm chi phí và nâng cao danh tiếng của bạn.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải tận dụng tối đa các khoản đầu tư vào CNTT của mình – nghĩa là các dịch vụ CNTT phải được lập kế hoạch, thiết kế, quản lý và cung cấp tốt. Nếu không có quản lý dịch vụ CNTT chất lượng cao, các dự án CNTT thường thất bại hoặc vượt quá ngân sách. Các chi phí liên tục trở nên khó quản lý và bạn thường thấy các doanh nghiệp thất bại trước khi đạt được bất kỳ lợi tức đầu tư nào của họ.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, các tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT chất lượng cao là nền tảng cho sự thành công của bạn. Và đạt được tiêu chuẩn ISO 20000 là một cách để đảm bảo chất lượng đó

Lợi ích của chứng nhận ISO 20000

Những lợi ích của ISO 20000 không thể được phóng đại,các công ty lớn và nhỏ đã sử dụng tiêu chuẩn này để đạt được hiệu quả to lớn, phát hiện và đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả to lớn. Dưới đây là một số lợi ích sau:

Cải thiện hình ảnh và uy tín của bạn  –  ISO 20000 là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất được công nhận về quản lý dịch vụ CNTT. Sự chấp nhận quốc tế của nó đã nhanh chóng trong những năm gần đây, vì các tổ chức coi nó như một yếu tố khác biệt chính trên thị trường. Và, là một tiêu chuẩn phổ biến và đã được chứng minh, bạn có thể chắc chắn về hiệu quả và khả năng mở rộng của các quy trình.

Trở nên năng suất hơn  – Đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng hiệu suất và hiệu quả do các dịch vụ CNTT đáng tin cậy hơn. Với việc mọi người đều rõ ai làm gì và khi nào, bạn sẽ giảm cả số lượng sự cố và khả năng xử lý chúng.

Tăng sự hài lòng của khách hàng  – Cho dù đó là khách hàng nội bộ hay bên ngoài của bạn, bạn có thể cung cấp các dịch vụ CNTT được cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ – đồng thời bảo vệ công ty, tài sản, cổ đông và giám đốc tốt hơn.

Benchmark và nâng cao  – Bạn có thể so sánh các quá trình và các hoạt động của tổ chức của bạn chống lại  các tiêu chuẩn quốc tế cho ITSM (bạn có thể sau đó dễ dàng xác định và thực hiện bất kỳ cải tiến cần thiết). Và, bởi vì một tổ chức chứng nhận độc lập kiểm tra công ty của bạn, bạn (và bất kỳ ai tương tác với tổ chức của bạn) có thể chắc chắn rằng bạn đang đáp ứng mức độ yêu cầu.

Các quy trình được tích hợp đầy đủ  –  ISO 20000 giúp bạn điều chỉnh các dịch vụ CNTT với chiến lược kinh doanh rộng lớn hơn. Bạn có thể đảm bảo công ty của mình tập trung vào các giải pháp quản lý dịch vụ CNTT phù hợp nhất để phục vụ khách hàng và nhu cầu của doanh nghiệp.

Giảm chi phí CNTT  – Hiểu và quản lý chi phí CNTT tốt hơn. Lập kế hoạch chi phí tài chính trong tương lai với độ chính xác và rõ ràng hơn. Với các quy trình đơn giản hơn và trách nhiệm rõ ràng, bạn có thể vận hành một dịch vụ gọn gàng hơn, hiệu quả hơn.

Tạo ra một nền văn hóa cải tiến liên tục  – môi trường kinh doanh không đứng yên, đặc biệt là trong thời đại đổi mới công nghệ và kỹ thuật số của chúng ta. Đảm bảo tổ chức của bạn luôn cải tiến các quy trình để phản ứng với phản hồi của khách hàng không chỉ là điều tốt để có; nó cần thiết cho sự trường tồn của một công ty. Và điều này cũng mở rộng đến các cải tiến được xác định trong nội bộ, thay đổi công nghệ và phát triển các định mức kinh doanh.

Trở nên nhanh nhẹn hơn và thay đổi nhanh chóng  –  ISO 20000 tạo ra khuôn khổ vững chắc về thực tiễn tốt nhất giúp hỗ trợ đổi mới. Thay đổi trong tổ chức của bạn có thể được xử lý khéo léo hơn và với tốc độ nhanh hơn, có nghĩa là bạn giảm mức độ rủi ro bên trong và bên ngoài và  có nhiều khả năng đạt được các mục tiêu của tổ chức hơn.

Đạt được lợi thế cạnh tranh  – Thông qua việc cung cấp các dịch vụ CNTT hiệu quả và hiệu quả hơn, bạn có thể mang lại cho tổ chức của mình những lợi thế hữu hình so với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: bạn có thể giảm các vấn đề CNTT và phản hồi chúng nhanh hơn, giải phóng nhiều thời gian hơn cho việc phát triển CNTT chiến lược trong tổ chức của bạn

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 20000 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 20000:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 20000:2018

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page