Hướng dẫn thực hiện cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Hướng dẫn thực hiện cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Cải tiến về hệ thống-ISO 45001: 2018 yêu cầu các công ty liên tục cải thiện tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quản lý của họ để ngăn ngừa các sự cố và sự không phù hợp cũng như nâng cao hiệu suất. Họ phải liên tục đánh giá OH & SMS của mình và sử dụng kết quả để xác định các cơ hội cải tiến. Tiêu chuẩn khuyến khích một tư duy hướng tới sự thay đổi văn hóa tích cực trên diện rộng. Và đối với những người có con mắt đại bàng đối với ngôn ngữ – vâng, nó là “liên tục”, không phải “liên tục”. Định nghĩa? Cải tiến trong ISO 45001 cho phép gián đoạn.

Tổng quan về việc thực hiện cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018?

ẢNH MINH HỌA
 • Cải tiến liên tục đề cập đến nỗ lực không ngừng để cải tiến quy trình, dịch vụ hoặc sản phẩm.
 • Các phương pháp tiếp cận hiện đại đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHS) hoạt động theo mô hình cải tiến liên tục, trong đó các điều kiện an toàn tại nơi làm việc liên tục được đánh giá để có cơ hội cải thiện an toàn.
 • Tổ chức phải chủ động tìm kiếm và, nếu có thể, nhận ra các cơ hội cải tiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý OH&S.
 • Tổ chức cần xem xét các kết quả từ việc phân tích và đánh giá việc thực hiện OH&S, đánh giá sự tuân thủ, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo khi thực hiện các hành động để cải thiện kết quả hoạt động của mình.
 • Cải tiến có thể phát sinh từ hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi đột phá, đổi mới và tổ chức lại.
 • ISO 45001: 2018 – Điều khoản 10: Cải tiến
 • Điều khoản này cung cấp hướng dẫn về việc cải tiến hệ thống quản lý OH&S.
 • Điều khoản này bao gồm những điều sau:

Nội dung

Tại sao phải thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Phát triển và thực hiện các chính sách và mục tiêu thông qua OH&S
 • Thiết các lập các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác đối vối doanh nghiệp để giảm thiểu các tác động tiềm tàng
 • Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật
 • Giảm thời gian và chi phí do gián đoạn hoạt động
 • Đánh giá các hoạt động OH&S và tìm cách cải thiện liên tục các hoạt động đó nhằm tạo ra tính liên tục

Các nội dung chính cần phải có trong thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Khái niệm cải tiến liên tục được thể hiện trong tất cả các hệ thống quản lý dựa trên SL phụ lục như ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301 và tất nhiên là ISO 45001.
 • Các hành động mà một tổ chức có thể thực hiện nhằm đạt được sự cải tiến liên tục về tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quản lý OH&S của mình bao gồm:
  • Tăng cường hiệu suất OH&S;
  • Thúc đẩy một nền văn hóa cung cấp hỗ trợ cho OHSMS;
  • Thúc đẩy sự tham gia của người lao động trong việc xác định và thực hiện các hành động để cải tiến liên tục OHSMS;
  • Truyền đạt các kết quả có liên quan của việc cải tiến liên tục cho người lao động, và nơi họ tồn tại, đại diện của người lao động;
  • Duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về sự cải tiến liên tục
 • Ví dụ về các cơ hội cải tiến liên tục bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • Công nghệ mới;
  • Các thông lệ tốt nảy sinh trong nội bộ tổ chức và bên ngoài tổ chức;
  • Các đề xuất và khuyến nghị từ các bên quan tâm;
  • Kiến thức và hiểu biết mới về các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
  • Vật liệu mới hoặc cải tiến;
  • Những thay đổi về khả năng hoặc năng lực của người lao động;
  • Đạt được hiệu suất được cải thiện với ít tài nguyên hơn

Làm thế nào để có quy trình thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với ISO 45001:2018?

Chỉ đường

 • Bạn sẽ không lên xe mà không biết mình sẽ đi đâu. Tương tự như vậy, trong kinh doanh, bạn cần thiết lập một lộ trình để đến đích đã định. Để bắt đầu, hãy biết môi trường của bạn và hiểu những rủi ro liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động của nó. Các thực hành về EH&S cần phải tương xứng với rủi ro liên quan đến ngành và khả năng tiếp xúc với các mối nguy, các hình phạt không tuân thủ và các yêu cầu quy định hiện hành.
 • Làm việc với doanh nghiệp để đặt mục tiêu của bạn theo tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu mà không cản trở sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Có chính sách OH&S.

 • Chính sách OH&S chuyên dụng sẽ giúp đưa ra phương pháp tiếp cận và cam kết chung của công ty, cùng với các thỏa thuận cần thiết để quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Tài liệu này phác thảo thời điểm và cách thức, và nên được thực hiện bằng ba phần cốt lõi:
 • Một tuyên bố về ý định (hoặc những gì công ty dự định làm). Một tuyên bố chính sách bằng văn bản thể hiện cam kết của bạn đối với người lao động và bất kỳ bên quan tâm nào đối với OH&S.
 • Thông tin chi tiết về công ty (hoặc những người sẽ tham gia). Những người chịu trách nhiệm về các vấn đề sức khỏe và an toàn trong doanh nghiệp.
 • Các thỏa thuận (hoặc cách thức thực hiện chính sách). Giải thích về cách bạn sẽ kiểm soát các nguy cơ chính được xác định trong đánh giá rủi ro.
 • Chính sách EH&S chỉ có hiệu lực nếu nó được thực hiện và tuân theo bởi tất cả nhân viên và cần được xem xét và sửa đổi hàng năm hoặc khi các yêu cầu quy định hoặc điều kiện môi trường thay đổi

Phát triển văn hóa an toàn, cân bằng với ngành và mức độ rủi ro của nó.

 • Một công ty có thể có tất cả các hệ thống quản lý an toàn và liên tục đánh giá các rủi ro, cả rủi ro cố hữu và tồn đọng, nhưng vẫn có mức độ rủi ro cao. Trừ khi chúng ta tác động đến sự thay đổi và phát triển văn hóa an toàn, nhân viên sẽ sớm quay trở lại với những thói quen cũ, không an toàn.
 • Một nền văn hóa an toàn tích cực chỉ có thể thực hiện được khi an toàn được coi là một phần không thể thiếu đối với doanh nghiệp và được dệt thành nền văn hóa chung của công ty.

Xem xét tiến độ và các kiểm soát.

 • Chúng ta cần phải lùi lại một bước thường xuyên để đánh giá sự tiến bộ. Chúng tôi có thể cần phải điều chỉnh lộ trình theo mục tiêu dự kiến ​​của mình do các trường hợp không lường trước được, các thay đổi về quy định, điều kiện môi trường hoặc các lý do khác.
 • Đánh giá tiến độ và kiểm soát EH&S của doanh nghiệp nên là một phần của đánh giá giám sát tuân thủ liên tục được thực hiện mỗi quý. Mục đích là để đánh giá tiến độ và cải tiến các chiến lược hiện có và phát triển những chiến lược mới phù hợp với kỳ vọng của doanh nghiệp và chính sách. Đồng thời, đánh giá này giúp đảm bảo rằng chính sách được tuân thủ. Các nhà lãnh đạo EH&S nên làm việc với doanh nghiệp để phát triển một quy trình kiểm tra, kiểm soát và lặp lại để tận dụng cơ hội để nhân viên gắn kết hơn nữa

Đổi mới và cải tiến.

 • Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. 
 • Công nghệ luôn cải tiến và thay đổi, và chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau!
 • Không có lý do gì khiến EH&S không thể cải tiến
 • Hoặc giới thiệu các phương pháp mới cho cách chúng ta thực hiện công việc. 
 • Thay vào đó, điều này nên được đặt lên hàng đầu
 • Trong cách chúng tôi hoạt động để duy trì sự phát triển
 • Và tăng trưởng của doanh nghiệp. 
 • Trước khi giới thiệu một cái gì đó mới cho doanh nghiệp
 • Tôi có ba câu hỏi vàng mà tôi tự hỏi:
  • Nhân viên muốn gì?
  • Điều gì có thể với công nghệ hiện có?
  • Điều gì khả thi trong doanh nghiệp?
 • Khi chúng ta đã xác định được cơ hội
 • Chúng ta nên xác định, phát triển
 • Và thực hiện một chiến lược, sau đó chứng minh sự thành công của chúng ta.
 • Chúng ta chỉ làm tốt điều cuối cùng chúng ta đã hoàn thành
 • Vì vậy chúng ta không thể trở nên tự mãn hoặc lặp lại.

Trách nhiệm soạn thảo và phê duyệt thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Trách nhiệm soạn thảo tài liệu, quy trình cải tiến liên tục
 • Sẽ do thư ký ISO soạn, thảo luận cùng nhân viên ISO trưởng ban ISO sẽ kiểm tra
 • Và lãnh đạo cao nhất sẽ là người phê duyệt, đóng dấu

Thực hiện thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Tài liệu đã được thiết lập trong quá trình cải tiến
 • Cần được phổ biến cho các cá nhân liên quan để hiểu rõ
 • Và thực hiện trong thực tế, việc này có thể thực hiện tập trung
 • Hoặc phân quyền cho tới từng bộ phận triển khai cho toàn nhân viên
 • Cũng có thể áp dụng các hình thức kiểm tra thích hợp
 • Để đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức
 • Hiểu đúng các yêu cầu liên quan đến hoạt động cải tiến

Mẫu ví dụ thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tham khảo?

 • Ví dụ về các cơ hội để cải tiến:
  • Chức năng đánh giá và kiểm tra
  • Phân tích nguy cơ công việc và đánh giá công việc
  • Cải tiến kết quả thực hiện bằng cách giảm bớt các công việc đơn điệu
  • Hoặc công việc có nguy cơ đã xác định trước
  • Cấp phép làm việc và thừa nhận khác và phương pháp kiểm soát
  • Điều tra sự cố hay sự không phù hợp và hành động khắc phục
  • Sử dụng công nghệ mới để cải tiến

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện cải tiến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Các hành động mà một tổ chức có thể thực hiện
 • Nhằm đạt được sự cải tiến liên tục về tính phù hợp, đầy đủ
 • Và hiệu quả của hệ thống quản lý OH&S của mình bao gồm:
  • Tăng cường hiệu suất OH&S;
  • Thúc đẩy một nền văn hóa cung cấp hỗ trợ cho OHSMS;
  • Thúc đẩy sự tham gia của người lao động trong việc xác định
  • Và thực hiện các hành động để cải tiến liên tục OHSMS;
  • Truyền đạt các kết quả có liên quan của việc cải tiến liên tục cho người lao động
  • Và nơi họ tồn tại, đại diện của người lao động;
  • Duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về sự cải tiến liên tục

You cannot copy content of this page