Hướng dẫn thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 cho các công ty sản xuất

Hướng dẫn thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 cho các công ty sản xuất

Đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe và nghề nghiệp- tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 là tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu để rủi ro địa chỉ trong hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp (OHSMS), nhưng làm thế nào thực hiện điều này ảnh hưởng đến công ty của bạn? Để làm cho mọi thứ phức tạp hơn, có hai loại rủi ro cần xem xét trong tiêu chuẩn, vậy phương pháp quản lý rủi ro tốt nhất để giải quyết vấn đề này là gì?

Tổng quan về việc thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 cho các công ty sản xuất?

ẢNH MINH HỌA
 • Nhiều người coi ISO 45001 là “tiêu chuẩn vàng” trong quản lý rủi ro sức khỏe và an toàn. Được phát triển bởi các chuyên gia an toàn và sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới hợp tác làm việc, ISO 45001 là một tiêu chuẩn đồng thuận và chứng nhận quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng được công nhận bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.
 • Được hoàn thiện vào tháng 3 năm 2018, tiêu chuẩn mới cung cấp một khuôn khổ có thể giúp các tổ chức tăng cường đáng kể các chương trình an toàn và sức khỏe, giảm chấn thương và bệnh tật tại nơi làm việc, cải thiện năng suất và chất lượng công việc của nhân viên cũng như tăng lợi nhuận.
 • Tiêu chuẩn này tăng cường sự chú trọng đến sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp từ các tiêu chuẩn trước đây, giao nhiệm vụ cho các nhóm quản lý trong việc tạo, tạo điều kiện thuận lợi, duy trì, đánh giá và thúc đẩy hệ thống quản lý rủi ro an toàn. Nó cũng đòi hỏi sự tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định và đánh giá. Ngoài ra, tiêu chuẩn yêu cầu các doanh nghiệp phải xem xét các rủi ro an toàn tại địa điểm làm việc ảnh hưởng đến “các bên quan tâm khác”, chẳng hạn như nhà thầu, hàng xóm, người qua đường, nhà cung cấp và đại lý.
 • ISO 45001 đưa ra các thông số kỹ thuật và hướng dẫn để giúp các nhà quản lý rủi ro nâng cao hiệu suất của chương trình an toàn tại nơi làm việc của họ. Các nhà phát triển tiêu chuẩn muốn nó có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, loại hình hoặc ngành nghề, vì vậy các yêu cầu được thiết kế để đảm bảo rằng chúng có thể được tích hợp vào bất kỳ quy trình quản lý kinh doanh nào.

Nội dung

Tại sao phải đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Đánh giá rủi ro giúp các cá nhân đáp ứng các lựa chọn của họ theo những cách an toàn nhất có thể. Đánh giá rủi ro không chỉ là một yêu cầu pháp lý, chúng còn cung cấp hướng dẫn và thông tin rõ ràng về cách giữ an toàn cho mọi người và ngăn ngừa nguy hiểm, tổn hại và tai nạn. Họ xác định các mối nguy tại nơi làm việc, đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra các biện pháp hoặc thủ tục để giảm thiểu rủi ro. Hoàn cảnh riêng của những người đã thực hiện đánh giá rủi ro có ý nghĩa quan trọng đối với cách thức quản lý rủi ro.
 • Mục đích chung của quá trình đánh giá rủi ro là để đánh giá các mối nguy phát sinh hoặc có thể nảy sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức và đảm bảo rằng các rủi ro đối với những người phát sinh từ các mối nguy này được đánh giá, ưu tiên và kiểm soát để loại bỏ các mối nguy hoặc giảm rủi ro để mức chấp nhận được.

Các nội dung chính cần phải có trong thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

Nhận dạng mối nguy

 • Điều khoản 6.1.2, xác định mối nguy và đánh giá rủi ro và cơ hội, nói về hai loại rủi ro khác nhau cần được xem xét trong OHSMS. Điều khoản đầu tiên, 6.1.2.1 Nhận dạng mối nguy, yêu cầu bạn xem xét các mối nguy và rủi ro hiện diện trong các quá trình của tổ chức của bạn. Điều này bao gồm việc xem xét không chỉ các điều kiện thường xuyên, mà còn cả các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn và các yếu tố khác như những thay đổi trong OHSMS.
 • Việc xác định mối nguy phải nhằm mục đích xác định một cách chủ động tất cả các nguồn, tình huống hoặc hành vi (hoặc sự kết hợp của những nguồn này), phát sinh từ các hoạt động của tổ chức, có khả năng gây hại về thương tật hoặc sức khỏe. Những ví dụ bao gồm:
  • Nguồn (ví dụ: máy móc di chuyển, bức xạ hoặc nguồn năng lượng);
  • Các tình huống (ví dụ: làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao);
  • Các hành vi (ví dụ: xử lý thủ công, đeo PPE).
 • Việc xác định mối nguy cần xem xét các loại mối nguy khác nhau tại nơi làm việc, bao gồm:
  • Thể chất (ví dụ như trượt, đi và ngã, vướng víu, tiếng ồn, độ rung, các nguồn năng lượng có hại);
  • Hóa chất (ví dụ: hít phải, tiếp xúc hoặc nuốt phải hóa chất);
  • Sinh học (ví dụ: tiếp xúc với chất gây dị ứng hoặc mầm bệnh như vi khuẩn hoặc vi rút);
  • Tâm lý xã hội (ví dụ như đe dọa bạo lực thể chất, bắt nạt hoặc đe dọa);

Đánh giá rủi ro OH&S

 • Loại rủi ro thứ hai nằm trong điều khoản 6.1.2.2, Đánh giá rủi ro OH&S và các rủi ro khác đối với hệ thống quản lý OH&S, và nói về không chỉ rủi ro từ các mối nguy hiểm mà còn cả các rủi ro khác liên quan đến OHSMS. Những rủi ro khác này là mới đối với OHSMS và có thể đến từ các vấn đề bên trong và bên ngoài được xác định trước đó trong tiêu chuẩn, từ những thay đổi trong các yêu cầu pháp lý hoặc từ nhu cầu của các bên quan tâm
 • Rủi ro đối với hệ thống quản lý OH&S bao gồm:
  • Không hiểu bối cảnh của tổ chức;
  • Không đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan;
  • Sự tham vấn và tham gia của người lao động không đầy đủ;
  • Lập kế hoạch hoặc phân bổ nguồn lực không đầy đủ;
  • Một chương trình kiểm toán không hiệu quả;
  • Một đánh giá quản lý không đầy đủ;
  • Lập kế hoạch kế nhiệm kém cho các vai trò quan trọng;
  • Sự tham gia kém của ban lãnh đạo cao nhất.

Làm thế nào để soạn thảo bảng thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với ISO 45001:2018?

Lập kế hoạch hành động. 

 • Nếu xác định bạn cần phải làm gì đó đối với những rủi ro để giảm bớt/ loại bỏ chúng
 • Thì bạn sẽ cần phải lập kế hoạch cho các hành động. 
 • Bạn định làm gì? 
 • Các bước sẽ được thực hiện? 
 • Ai sẽ làm chúng, và khi nào?

Chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. 

 • Nếu bạn không thể loại bỏ rủi ro
 • Bằng cách thay đổi những gì bạn đang làm
 • Chẳng hạn loại bỏ quy trình rủi ro khỏi công ty/ loại bỏ hóa chất độc hại khỏi quy trình
 • Thì cần có kế hoạch để đối phó với các tình huống có thể phát sinh. 
 • Bạn cần tạo những kế hoạch khẩn cấp nào? 
 • Nhân viên cần đào tạo gì để ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong tổ chức? 
 • Ai sẽ báo cáo các trường hợp khẩn cấp?

Tích hợp các hành động vào quy trình của bạn. 

 • Khi bạn xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết như một phần trong kế hoạch của mình
 • Bạn sẽ cần phải tích hợp các kiểm soát này vào các quy trình của mình. 
 • Các biện pháp kiểm soát sẽ không hiệu quả
 • Nếu chúng chỉ là một suy nghĩ muộn màng đối với nhân viên
 • Thay vì trở thành một phần không thể thiếu của quá trình họ đang thực hiện
 • Bất kỳ quá trình nào đáng làm đều đáng được thực hiện một cách an toàn.
 • Các kiểm soát tích hợp này phải tuân theo hệ thống phân cấp của các điều khiển sau:
  • Tốt nhất là loại bỏ mối nguy;
  • Cách tốt nhất tiếp theo là thay thế các quy trình ít nguy hiểm hơn;
  • Sau đó, cố gắng đưa vào các kiểm soát kỹ thuật;
  • Tiếp theo là kiểm soát hành chính và đào tạo;
  • Và cuối cùng, sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (ppe).

Trách nhiệm soạn thảo và phê duyệt đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng các trách nhiệm và quyền hạn đối với vịệc phê duyệt
 • Phân công cho các bộ phận liên quan như quản lý, nhân viên ban ISO, thư ký ISO,…
 • Trong việc soạn thảo việc đánh giá rủi ro, lập bảng đánh giá rủi ro
 • Liệt những vấn đề đã và sắp xảy ra lập thành văn bản
 • Và giám đốc bàn bạc phê duyệt những giải pháp để đánh bại những rủi ro sắp xảy ra,….

Thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Việc đánh giá cả hai loại rủi ro cần phải được xác định
 • Chủ động thay vì phản ứng
 • Được sử dụng một cách có hệ thống và được lập thành văn bản.
 • Có một quy trình đảm bảo các nguồn lực thích hợp
 • Được áp dụng cho các khu vực có rủi ro cao nhất
 • Không chỉ tốt cho sức khỏe và an toàn trong tổ chức của bạn
 • Mà còn tốt cho hoạt động kinh doanh. 
 • Quản lý tốt rủi ro là một trong những cải tiến tốt nhất
 • Mà bạn có thể thực hiện để cải thiện sức khỏe an toàn nghề nghiệp tại nơi làm việc. 
 • Xét cho cùng, hiệu suất OH&S được cải thiện
 • Là lý do để triển khai Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp ngay từ đầu.

Mẫu đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tham khảo?

Mẫu ví dụ tham khảo về bảng đánh giá rủi ro

VÍ DỤ MINH HỌA

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Phần quan trọng nhất của quản lý rủi ro đảm bảo bạn kiểm soát đúng rủi ro đúng cách.
 • Thực hiện các bước quá mức để loại bỏ một rủi ro rất nhỏ, trong khi:
  • Chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát thiết bị bảo vệ cá nhân với mối nguy lớn hơn
  • Không chỉ là việc sử dụng kém các nguồn lực
  • Mà còn không làm giảm mức độ nguy hiểm tổng thể của công ty bạn.
 • Lý do chúng tôi đánh giá rủi ro là để xác định điều hợp lý
 • Để áp dụng các nguồn lực nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong công ty.