HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001 LÀ GÌ?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001 LÀ GÌ?

DAGTC : Home

Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 50001 dựa trên tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu sử dụng hệ thống quản lý năng lượng với mục đích chính là sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Tiêu chuẩn dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục, tương tự như một số tiêu chuẩn ISO thông thường khác. Chứng nhận kêu gọi một công ty phát triển chính sách năng lượng, thiết lập các mục tiêu để đáp ứng chính sách, sử dụng dữ liệu để đáp ứng các mục tiêu, đo lường hiệu quả của chính sách và liên tục cải tiến chính sách.

ISO 50001 không dành riêng cho ngành và dành cho bất kỳ tổ chức nào muốn thực hiện và duy trì hệ thống quản lý năng lượng.

Các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001 dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục cũng được sử dụng cho các tiêu chuẩn nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001. Điều này giúp các tổ chức dễ dàng tích hợp quản lý năng lượng vào nỗ lực chung của họ để cải thiện chất lượng và quản lý môi trường.

ISO 50001 cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu cho các tổ chức để:

 • Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
 • Xác định các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách
 • Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về việc sử dụng năng lượng
 • Đo lường kết quả
 • Xem lại chính sách hoạt động tốt như thế nào và
 • Liên tục cải tiến quản lý năng lượng.

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001

Tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm mục đích:

 1. Hỗ trợ các tổ chức trong việc cải thiện hiệu quả năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng
 2. Tạo sự minh bạch và tạo thuận lợi cho việc truyền thông về quản lý các nguồn năng lượng
 3. Thúc đẩy các thực hành và hành vi quản lý năng lượng tốt nhất
 4. Hỗ trợ các cơ sở trong việc đánh giá và ưu tiên triển khai các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng
 5. Cung cấp một khuôn khổ để thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng
 6. Tạo điều kiện cải thiện quản lý năng lượng cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính
 7. Cho phép tích hợp với các hệ thống quản lý tổ chức khác như môi trường, sức khỏe và an toàn

Quy trình chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001

Một khi tiêu chuẩn đã được thực hiện thành công, nó có thể được xác nhận bởi một tổ chức độc lập. Chứng nhận ISO 50001 có giá trị quốc tế và do đó mang lại lợi thế cạnh tranh ở hầu hết các nơi trên thế giới.

Ngoài ra, phân tích của tổ chức chứng nhận có thể cung cấp sự chắc chắn cho một công ty. Chứng minh rằng công ty đã thiết lập một hệ thống hiệu quả. Và do đó có thể mong đợi những tác động tích cực.

Bước 1: Đánh giá nội bộ

Tuy nhiên, trước khi tìm kiếm đánh giá của nhà cung cấp bên ngoài, bạn nên tiến hành đánh giá nội bộ. Hỗ trợ cho việc này có thể nhận được từ các bên thứ ba chuyên gia (bao gồm cả các tổ chức chứng nhận). Tuy nhiên, đánh giá nội bộ không phải là một phần của quá trình chứng nhận thực tế.

Những lần kiểm tra ban đầu này nhằm mục đích tìm ra bất kỳ sai sót nào và do đó làm giảm nguy cơ thất bại của cuộc đánh giá bên ngoài. Một chuyên gia cũng có thể được tư vấn để cung cấp các mẹo thực hiện ISO 50001.

Chỉ khi hệ thống đã được xem xét nội bộ, bạn mới nên ủy quyền cho người xác nhận. Mỗi công ty có thể tự do lựa chọn tổ chức chứng nhận. Trong giai đoạn đầu tiên của quy trình, đánh giá viên xem xét tài liệu. Tại đây, họ tìm cách xác nhận rằng tất cả các bước để thực hiện ISO 50001 đã được lập thành văn bản đầy đủ.

Lưu ý

Khi giai đoạn này được thông qua thành công, việc đánh giá sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Nhưng nếu đánh giá viên phát hiện ra những thiếu sót, thì việc tiếp tục quá trình phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề. Nếu quá nhiều lỗi được phát hiện, quá trình chứng nhận sẽ bị dừng lại. Tuy nhiên, nếu các khoản thâm hụt chỉ tồn tại ở một mức độ hạn chế, thì công ty được đánh giá có thời gian để giải quyết các sai sót trước phần thứ hai của cuộc đánh giá.

Bước 2: Chứng nhận chính thức

Trong phần thứ hai, người chứng nhận xem xét việc thực hiện tiêu chuẩn trên thực tế. Điều này có nghĩa là, người chứng nhận đến thăm cơ sở, nói chuyện với một mẫu nhân viên ngẫu nhiên và kiểm tra việc sử dụng hệ thống quản lý năng lượng trong công ty.

Ngoài ra, một cuộc xem xét tài liệu khác được tiến hành – mặc dù lần này chi tiết hơn. Cuối cùng, một cuộc thảo luận sâu rộng được tổ chức trong đó đánh giá viên trình bày những phát hiện của họ và chỉ ra bất kỳ vấn đề nào. Nếu bước thứ hai của quá trình đánh giá phát hiện ra bất kỳ sai sót nào, thì ở đây cũng có cơ hội sửa chữa hồi tố cho bất kỳ thiếu sót nào theo tiêu chuẩn. Sau đó, một cuộc đánh giá tiếp theo được thực hiện để xem xét các biện pháp cải tiến.

Bước 3: Kiểm tra Giám sát hàng năm và Chứng nhận lại

Nếu công ty nhận được chứng nhận, nó có giá trị trong ba năm. Trong khung thời gian này, tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát hàng năm. Mục đích của việc đánh giá ít toàn diện này là để kiểm tra việc sử dụng liên tục của Hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận. Cải tiến liên tục cũng được xem xét ở đây. Sau khi hết ba năm, chứng chỉ không còn giá trị. Sau đó phải thực hiện chứng nhận lại, bao gồm việc lặp lại toàn bộ quá trình đánh giá.

Tại sao phải thực hiện chứng nhận ISO 50001 ? Lợi ích kinh doanh là gì?

Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của bạn theo tiêu chuẩn ISO 50001 có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn theo nhiều cách. Hệ thống quản lý được chứng nhận xác nhận rằng bạn đang làm việc có cấu trúc và chiến lược. Từ đó, giảm thiểu tác động đến môi trường của tổ chức. Và bạn cam kết cải thiện hơn nữa công tác quản lý môi trường.

Chứng nhận tiêu chuẩn có thể góp phần vào:

 • Cải thiện hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng
 • Giảm tác động môi trường, bao gồm phát thải khí nhà kính mà không ảnh hưởng đến hoạt động
 • Đồng thời tăng lợi nhuận
 • Cải tiến liên tục hệ thống quản lý năng lượng
 • Đảm bảo đo lường, lập tài liệu, báo cáo và đánh giá tiêu chuẩn năng lượng
 • Truyền thông thị trường đáng tin cậy về các nỗ lực hiệu suất năng lượng

Các tài liệu mà doanh nghiệp cần cho việc chứng nhận ISO 50001?

Dưới đây là danh sách các tài liệu cần thiết trong ISO 50001: 2018 – chúng cũng là những tài liệu có sẵn trong kế hoạch “Hệ thống quản lý hoàn chỉnh” của chúng tôi. Bao gồm:

 •  Tài liệu kỹ thuật
 • Hướng dẫn Mẫu Sổ tay Năng lượng Đăng ký Tài liệu ISO 50001
 • Hướng dẫn về Sức khỏe & An toàn
 • Quy trình và Hướng dẫn Công việc
 • Biểu mẫu và Tài liệu đính kèm được tham chiếu bởi Quy trình và Sổ tay Năng lượng
 • Mẫu để tạo các Thủ tục, Biểu mẫu và Hướng dẫn Công việc bổ sung

Chứng nhận ISO 50001 có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng nhận ISO 50001 có hiệu lực trong ba năm miễn là các cuộc đánh giá giám sát hàng năm. Điều này được hoàn thành bởi Tổ chức chứng nhận được lựa chọn bởi nhà máy/ công ty đạt được chứng nhận. Ngoài ra, nhà máy phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Để đảm bảo rằng chứng nhận ISO 50001 tiếp tục sau thời hạn chứng nhận ba năm, các nhà máy phải nộp đơn xin chứng nhận lại cho Quản trị viên SIS CERT. Thời hạn là ít nhất một tháng trước khi chứng nhận hiện có hết hạn.

Liên hệ SIS CERT để biết thêm chi tiết về thời gian thực hiện! Liên hệ ngay!

Vì sao chọn SIS CERT là đơn vị chứng nhận ISO 22301 cho doanh nghiệp?

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo và chứng nhận liên quan cho hệ thống quản lý năng lượng của bạn trên toàn thế giới. Như trong tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý, việc thực hiện thành công phụ thuộc vào cam kết từ tất cả các cấp và chức năng của tổ chức.

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu IATF 16949 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về IATF 16949
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA.
 • Hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com;

Website: www.isosig.com

Digiprove seal  Copyright secured by Digiprove © 2021 SISCERT © 2021 Le Van Tam