HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 CHO CÔNG TY SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 CHO CÔNG TY SẢN XUẤT

Tổng quát về hướng dẫn thiết lập chính sách an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho công ty sản xuất

Chính sách an toàn thực phẩm (chính sách ATTP) là điểm đặc biệt quan trọng trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo tiêu chuẩn ISO 22000, hầu hết chính sách sẽ thiết lập phạm vi hoạt động và đây là tài liệu đầu tiên mà bất kỳ chuyên gia đánh giá nào cũng xem xét. Mục tiêu của chính sách phải nêu rõ sự cam kết của tổ chức đối với an toàn thực phẩm và cải tiến liên tục trong hoạt động khi áp dụng ISO 22000.

Với một tài liệu quan trọng như vậy, hôm nay SIS CERT sẽ hướng dẫn bạn thiết lập chính sách theo tiêu chuẩn ISO 22000.

Làm thế nào để thực hiện hướng dẫn thiết lập chính sách an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho công ty sản xuất

1. Tại sao phải thiết lập chính sách ATTP

Chính sách là văn bản chung nhất về sự cam kết bảo đảm hệ thống an toàn thực phẩm được vận hành tốt và cải tiến. Nhờ có chính sách, mới có thể lập được mục tiêu cụ thể bằng con số. Điều đó, giúp công ty liên tục phấn đấu để đạt được mục tiêu, nó chính là đường hướng khi xây dựng FSMS vận hành tốt theo ISO 22000.

Cải tiến là bước để duy trì hệ thống FSMS mà ở đó chính sách phải thể hiện bằng văn bản. Giúp cho việc xác định, đo lường và đáp ứng các điều khoản theo ISO 22000 ngày càng tốt hơn. Đồng thời phát hiện điểm không không phù hợp, kịp thời khắc phục, sửa đổi.

Mọi nhân viên trong công ty phải hiểu chính sách ATTP để hiểu rõ được tầm quan trọng và tiêu chí hoạt động của công ty. Từ đó nhận thức được vai trò của bản thân trong việc đảm bảo rằng Chính sách này được đáp ứng.

2. Các nội dung chính cần phải có trong chính sách ATTP

Theo điều khoản 5.2.1 tiêu chuẩn ISO 22000, lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, áp dụng, duy trì chính sách ATTP:

  • Thích hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức;
  • Đưa ra khuôn khổ để thiết lập và xem xét đánh giá các mục tiêu của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
  • Bao gồm cam kết đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm hiện hành, bao gồm yêu cầu luật định, chế định và yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm;
  • Giải quyết trao đổi thông tin nội bộ và trao đổi thông tin với bên ngoài;
  • Bao gồm cam kết cải tiến liên tục hệ thống FSMS;
  • Giải quyết nhu cầu đảm bảo năng lực liên quan đến an toàn thực phẩm.

3. Làm thế nào để soạn thảo chính sách ATTP phù hợp theo ISO 22000:2018

Đầu tiên: Xây dựng nhóm phát triển chính sách phản ánh quan điểm của các nhân viên khác nhau trong công ty (ví dụ: công nhân dây chuyền, chủ sở hữu, nhà điều hành nước thải, thanh tra chất lượng, giám đốc pháp chế, giám đốc sản xuất).

Thứ hai: Phải truyền thông, tuyên bố chính sách theo quan điểm của tất cả nhân viên; chính sách phải được cung cấp cho công ty của họ và khách hàng nếu được yêu cầu và bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nếu hợp tác.

Thứ ba: Phê duyệt của lãnh đạo cao nhất vào chính sách để thể hiện sự cam kết.

Và để chính sách ATTP phù hợp theo ISO 22000:2018 ngày càng được phát triển thì chúng ta sẽ sử dụng quy trình dưới đây.

Quy trình được sử dụng để phát triển chính sách ATTP của công ty.

Bước 1:

Trưởng nhóm an toàn thực phẩm sẽ thành lập một nhóm phát triển chính sách chịu trách nhiệm phát triển và hoàn thành chính sách ATTP. Chính sách sẽ giải quyết tối thiểu sự tuân thủ, an toàn thực phẩm và cải tiến liên tục.

Bước 2:

Nhóm phát triển chính sách sẽ xem xét các tài liệu liên quan khác để đảm bảo tính nhất quán với các chính sách khác của công ty và hướng dẫn nội dung và cách diễn đạt của chính sách. Các tài liệu mẫu bao gồm tuyên bố sứ mệnh của công ty có liên quan đến các yếu tố an toàn thực phẩm.

Bước 3:

Chính sách này sẽ được hiển thị cho tất cả nhân viên và giới thiệu cho nhân viên mới; chính sách sẽ có sẵn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nếu thích hợp, và cho công chúng (theo yêu cầu) và khách hàng (nếu thích hợp).

Bước 4:

Trưởng nhóm an toàn thực phẩm sẽ xem xét chính sách an toàn thực phẩm ít nhất hàng năm và cập nhật chính sách này nếu cần.

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt chính sách

Trách nhiệm soạn thảo chính sách ATTP sẽ do thư ký ISO soạn thảo. Lãnh đạo cao nhất sẽ là người thiết lập, áp dụng, duy trì, phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

5. Mẫu chính sách ATTP tham khảo

Mẫu chính sách ATTP (tham khảo)

Mẫu chính sách an toàn thực phẩm tham khảo

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thiết lập chính sách ATTP

Chính sách ATTP chính thống rõ ràng, mạnh mẽ có thể vừa là điểm khởi đầu để phát triển FSMS vừa là điểm tham chiếu để duy trì cải tiến liên tục.

Chính sách nên được đánh giá thường xuyên và sửa đổi, nếu cần. Chính sách nên hoạt động theo hai cách:

(1) Trong phạm vi công ty, sách chính cần tập trung chú ý vào các vấn đề an toàn thực phẩm gắn với hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của công ty;

(2) Bên ngoài công ty, chính sách cam kết công khai nhằm giải quyết các vấn đề ATTP và không ngừng cải tiến công việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…