HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Tổng quát về hướng dẫn thiết lập mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Mục tiêu an toàn chất lượng là một cách chủ yếu để tổ chức chuyển đổi Chính sách an toàn chất lượng thành các ý tưởng để cải tiến. Các mục tiêu chất lượng này, như một khái niệm, là nền tảng trong Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS), đặc biệt đối với an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF:2016. Vì mục tiêu chính là những yêu cầu cụ thể được chuyển đổi từ sự chung chung của chính sách chất lượng thành các hành động và mục tiêu hữu hình, “có thể làm được”. Vậy làm sao để thiết lập mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016? Hôm nay chúng ta cùng SIS CERT tìm hiểu nhé.

Làm thế nào để thiết lập mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

1. Tại sao phải thiết lập mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Mục đích của việc thiết lập mục tiêu theo IATF 16949:2016:

Thứ nhất, yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016, thiết lập được mục tiêu giúp hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô đạt được thành công và cải tiến liên tục.

Thứ hai, giúp công ty đạt được nhu cầu khách hàng, tăng lợi nhuận và cải tiến chất lượng sản phẩm. Bởi mục tiêu an toàn chất lượng được xây dựng dựa trên chính sách và chính sách lại dựa trên yêu cầu của khách hàng. Lợi ích của công ty lại bắt nguồn từ chính việc đáp ứng những nhu cầu của khách hàng.

Thứ ba, nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên. Bởi mục tiêu phải được phát triển cho mọi cấp độ, tổ chức, và mọi nhân viên đều phải nhận thức được tầm quan trọng công việc của mình đối với đạt được mục tiêu tổng thể của tổ chức. Từ đó, nâng cao ý thức, tinh thần làm việc tốt hơn. Đồng thời có những góp ý, xây dựng cùng công ty phát triển.

2. Các nội dung chính cần phải có trong mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Điều khoản 6.2 của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 về Các mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được chúng quy định:

6.2.1 và 6.2.2 Xem các yêu cầu của ISO 9001: 2015.

6.2.1 Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu chất lượng tại các cấp, bộ phận chức năng và các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng.

Mục tiêu chất lượng phải:

a) nhất quán với chính sách chất lượng;

b) đo lường được;

c) có tính đến các yêu cầu có thể áp dụng;

d) liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;

e) được giám sát;

f) được truyền đạt;

g) được cập nhật khi thích hợp.

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về các mục tiêu chất lượng.

6.2.2 Khi hoạch định cách thức đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức, tổ chức phải xác định:

a) cái gì sẽ được thực hiện;

b) những nguồn lực nào sẽ được yêu cầu;

c) ai sẽ chịu trách nhiệm;

d) khi nào chúng sẽ được hoàn thành;

e) kết quả sẽ được đánh giá như thế nào.

6.2.2.1 Các mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được chúng-bổ sung

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng được xác định, thiết lập và duy trì cho các chức năng, quá trình và cấp có liên quan trong toàn tổ chức.

Kết quả xem xét của tổ chức liên quan đến các bên quan tâm và các yêu cầu liên quan của họ sẽ được xem xét khi tổ chức thiết lập các mục tiêu chất lượng hàng năm (ở mức tối thiểu) và các mục tiêu hoạt động liên quan (nội bộ và bên ngoài).

3. Làm thế nào để soạn thảo mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô phù hợp theo IATF 16949:2016

Khi công ty đã xác định được những yếu tố nào là quan trọng để theo dõi, đo lường và cải tiến, đã đến lúc thiết lập những mục tiêu chất lượng thực sự đề cập đến những cải tiến cần thiết. Mục tiêu phải thông minh (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Thực tế và Giới hạn thời gian) và phải phù hợp với tất cả nhân viên ở mọi cấp độ. Mỗi nhân viên cần phải biết và đánh giá cao tầm quan trọng công việc của họ đối với việc đáp ứng các mục tiêu chất lượng tổng thể của công ty. Đây là cách thiết lập mục tiêu phù hợp theo IATF 16949:2016:

Mục tiêu phải cụ thể

Các mục tiêu mơ hồ rất khó nhắm tới và không thể đo lường được. Các mục tiêu chất lượng phải rõ ràng và chính xác: thay vì “cải thiện sự không phù hợp”, hãy cố gắng “giảm các khuyết tật được báo cáo tại hiện trường trong lốp xe chở khách”, nếu dữ liệu từ lốp xe chở khách cho thấy đây là nguồn gốc của hầu hết các sự không phù hợp.

Có thể đo lường được

Bây giờ hãy lấy mục tiêu cụ thể và làm cho nó có thể đo lường được – nếu không, bạn sẽ không biết được khi nào bạn đạt được mục tiêu? Vì vậy, hãy phát triển mục tiêu để giảm các khuyết tật được báo cáo tại hiện trường trong lốp xe chở khách để “giảm 5% các khuyết tật được báo cáo tại hiện trường trong lốp xe chở khách”. Bạn có thể đo lường số lượng lỗi được báo cáo hiện tại của mình, lập kế hoạch để giảm chúng và đo lường bất kỳ sự cải thiện nào.

Có thể đạt được

Lãnh đạo cao nhất cần phê duyệt bất kỳ mục tiêu chất lượng nào, sau đó mục tiêu này phải được chia sẻ với tất cả các cấp của tổ chức. Nhân sự ở tất cả các cấp, họ sẽ là một phần của kế hoạch và để đạt được mục tiêu thì chắc chắn rằng họ đồng ý mục tiêu đó có thể đạt được. Nếu bạn không thu hút được nhân viên ngay từ đầu, bạn không thể mong đợi nhân viên nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu – chính nó là nguyên nhân dẫn đến thất bại ngay từ ban đầu.

Thực tế

Để được coi là có thể đạt được, mục tiêu chất lượng của bạn phải thực tế. Nếu bạn yêu cầu nhân viên đạt được một mục tiêu rõ ràng không thể, ngoài tầm với, họ sẽ không quá quan tâm đến việc hướng tới mục tiêu đó. Đặt ra các mục tiêu thiết thực, thay vì tạo ra các mục tiêu không thực tế dẫn đến thất bại của nhân viên.

Giới hạn thời gian

Bây giờ bạn có một mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được và thực tế – nhưng làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng nó thực sự đạt được? Kế hoạch của bạn phải có khung thời gian để đạt được mục tiêu; nếu không, mọi người đều có thể hướng tới mục tiêu một cách từ từ, chậm rãi và có khi mãi mãi cũng không hoàn thành được. Một ví dụ có thể là: “giảm 5% các khuyết tật được báo cáo tại hiện trường trong lốp xe chở khách trong vòng một năm.” Bây giờ mọi người đều biết họ phải đạt được mục tiêu trong bao lâu, điều này giúp ích cho việc lập kế hoạch hoàn thành mục tiêu.

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô

Trách nhiệm soạn thảo mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô sẽ do thư ký ISO soạn thảo. Trưởng ban ISO sẽ xem xét, rà lại. Lãnh đạo cao nhất sẽ phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thiết lập mục tiêu an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Cuối cùng, để thực hiện các mục tiêu chất lượng đã thiết lập, nhân viên không chỉ cần nhận thức mà còn phải hiểu mình sẽ đóng góp thế nào để đạt được mục tiêu đặt ra. Để đạt được mục tiêu ngoài việc nắm rõ mục tiêu, nhân viên phải hiểu được tiến độ sẽ được đo lường như thế nào, kế hoạch đã được xây dựng và công việc của họ ảnh hưởng trực tiếp như thế nào.

Cách duy nhất thực sự để đạt được mục tiêu, đó chính là trao quyền cho tất cả nhân viên ở các cấp để cải thiện chất lượng công việc của chính họ. Điều này không chỉ giúp cải thiện quy trình mà còn giúp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page