HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO IATF 16949:2016

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO IATF 16949:2016

Tổng quát về thực hiện đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Tư duy rủi ro được trình bày trong phần giới thiệu của IATF 16949:2016, dựa trên ISO 9001:2015. Hệ thống quản lý chất lượng đang ủng hộ việc giảm thiểu và tránh rủi ro cũng như giải quyết các vấn đề thông qua “các hành động phòng ngừa” trong các bản sửa đổi trước.

Rủi ro được định nghĩa là độ lệch tích cực hoặc tiêu cực so với dự kiến. Giải quyết một rủi ro có thể đòi hỏi phải theo đuổi một cơ hội mới. Các tổ chức được yêu cầu trong quá trình lập kế hoạch QMS (hệ thống quản lý chất lượng) của họ để giải quyết cả rủi ro và cơ hội. Cơ hội có thể bao gồm việc chấp nhận khách hàng, sản phẩm, công nghệ hoặc thông lệ mới.

Vậy chúng ta phải thực hiện đánh giá rủi ro như thế nào để đưa ra hành động giải quyết? Các bạn cùng theo chân SIS CERT nhé.

Làm thế nào để thực hiện đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

1. Tại sao phải thực hiện đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Chúng ta phải thực hiện đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016 bởi:

Thứ nhất, yêu cầu của tiêu chuẩn, để tổ chức đạt được chứng nhận thì phải có quy trình đánh giá rủi ro.

Thứ hai, bất kể một tiêu chuẩn nào cũng lồng ghép tư tưởng rủi ro vào. Mục đích phát hiện sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục hiệu quả, ghi chép lại để tránh sự cố không mong muốn xảy ra lặp lại giúp hệ thống chất lượng được cải tiến.

2. Các nội dung chính cần phải có trong đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Điều khoản 6.1 của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 về hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội quy định:

6.1.1 và 6.1.2 Xem các yêu cầu của ISO 9001:2015.

6.1.1 Khi hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức phải xem xét các vấn đề được đề cập tại điểm 4.1 và các yêu cầu nêu trong mục 4.2 và xác định các rủi ro và cơ hội cần phải được giải quyết để:

a) cung cấp sự bảo đảm rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được (các) kết quả như dự kiến;

b) nâng cao các tác động mong muốn;

c) ngăn ngừa, hoặc giảm các tác động không mong muốn;

d) đạt được sự cải tiến.

6.1.2 Tổ chức phải hoạch định:

a) các hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội;

b) làm thế nào để:

1] tích hợp và thực hiện các hành động vào trong các quá trình của hệ thống quản lý chất

lượng của tổ chức (xem 4.4);

2] đánh giá hiệu lực của các hành động này.

Các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội phải tương xứng với tác động tiềm ẩn đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Bổ sung:

6.1.2.1 Phân tích rủi ro

Tổ chức phải đưa vào phân tích rủi ro, ít nhất, các bài học kinh nghiệm từ việc thu hồi sản phẩm, đánh giá sản phẩm, trả lại và sửa chữa tại hiện trường, khiếu nại, phế liệu và làm lại.

Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả phân tích rủi ro.

3. Làm thế nào để soạn thảo đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô phù hợp theo IATF 16949:2016

Các yêu cầu của IATF 16949 dựa trên rủi ro và cơ hội, và chúng không yêu cầu một hệ thống quản lý rủi ro chính thức. Tuy nhiên, IATF 16949, dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, yêu cầu các tổ chức phải quyết định những rủi ro là gì và chúng sẽ được giải quyết như thế nào. Khi tổ chức của bạn đang đánh giá rủi ro, sẽ hữu ích khi sử dụng hai số liệu:

 • Mức độ nghiêm trọng (Nếu rủi ro xảy ra, mức độ nghiêm trọng như thế nào?)
 • Xác suất (Xác suất rủi ro xảy ra là bao nhiêu?)

Các phương pháp phổ biến để xác định và giải quyết rủi ro trong một tổ chức bao gồm duy trì sổ đăng ký rủi ro, thực hiện FMEA (Phân tích ảnh hưởng của chế độ lỗi) hoặc FTA (Phân tích cây lỗi), sử dụng Ma trận xác suất và tác động hoặc các bài tập quản lý rủi ro khác.

Khi giải quyết rủi ro và cơ hội, hãy cân nhắc đặt những câu hỏi chính sau:

 • Tổ chức sẽ xác định các mối đe dọa tiềm ẩn như thế nào?
 • Họ là những cách nào để ngăn ngừa, hoặc giảm bớt những tác động không mong muốn?
 • Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng nó có thể đạt được các kết quả dự kiến?
 • Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quy trình này hoạt động chính xác?
 • Các hành động quản lý rủi ro sẽ được thực hiện khi nào và như thế nào?
 • Các ưu tiên và tác động chi phí của mỗi mối đe dọa là gì?
 • Những mối đe dọa này có thể đến từ đâu?
 • Tất cả những người chơi tiềm năng có thể giúp xác định và đối phó với những rủi ro này là ai?
 • Làm thế nào để một hệ thống đối phó với những rủi ro này có thể được đánh giá, kiểm tra và cập nhật để đảm bảo nó sẽ hoạt động khi cần thiết?

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô

Trách nhiệm soạn thảo quy trình đánh giá rủi ro sẽ do thư ký ISO soạn thảo. Trưởng ban ISO sẽ xem xét, rà lại. Lãnh đạo cao nhất sẽ phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện đánh giá rủi ro an toàn chất lượng ngành ô tô theo IATF 16949:2016

Việc thực hiện đánh giá rủi ro rất quan trọng. Khi rủi ro liên quan đến các vấn đề được xác định trong kế hoạch dự phòng IATF 16949, thì bạn phải lập hồ sơ các kế hoạch dự phòng cho rủi ro đó. Mở rộng cách tiếp cận này đối với các rủi ro có mức độ rủi ro cao và xác định các kế hoạch dự phòng cho chúng. Lập kế hoạch cho các hành động phòng ngừa, theo dõi việc thực hiện và kiểm tra tính hiệu quả của chúng dựa trên chu trình PDCA.

Cuối cùng, đừng quên cập nhật mức độ rủi ro (giữ lịch sử cho tất cả các mức độ rủi ro và lý do thay đổi của chúng) và lưu lại thông tin dưới dạng văn bản.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com; Facebook: SIS CERT

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page