HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013|QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISMS NHƯ THẾ NÀO?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013|QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISMS NHƯ THẾ NÀO?

Hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các đặc điểm kỹ thuật để triển khai hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). Một ISMS có thể được đánh giá bởi một CB độc lập (tổ chức chứng nhận) để đánh giá xem nó có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hay không.

Áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý, khách hàng và công chúng để có sự đảm bảo tốt hơn về cách các tổ chức quản lý dữ liệu cá nhân đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của chứng nhận ISO 27001

Tổng quan chung về hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013?

ẢNH MINH HỌA XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISMS
 • ISO / IEC 27001: 2013 (còn được gọi là ISO27001) là tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin. Nó đưa ra đặc điểm kỹ thuật cho một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) .
 • Cách tiếp cận thực tiễn tốt nhất của tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thông tin giúp các tổ chức quản lý an ninh thông tin của họ bằng cách giải quyết con người, quy trình và công nghệ.
 • Chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 27001 được công nhận trên toàn thế giới như một dấu hiệu cho thấy ISMS của bạn phù hợp với thực tiễn tốt nhất về bảo mật thông tin.
 • Là một phần của chuỗi tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27000 , ISO 27001 là một khuôn khổ giúp các tổ chức “thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến ISMS”.
 • Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001 được xuất bản vào tháng 9 năm 2013, thay thế cho phiên bản năm 2005.
 • Các điều khoản và kiểm soát của ISO 27001
 • Tiêu chuẩn có mười điều khoản về hệ thống quản lý.
  • Phạm vi 
  • Tài liệu tham khảo quy chuẩn 
  • Thuật ngữ và định nghĩa 
  • Bối cảnh 
  • Khả năng lãnh đạo
  • Lập kế hoạch và quản lý rủi ro 
  • Ủng hộ 
  • Hoạt động 
  • Đánh giá hiệu suất
  • Cải tiến

Quy trình xây dựng hệ thống ISMS như thế nào?

Tập hợp một nhóm thực hiện ISO 27001(ISMS)

 • Dự án nên bắt đầu bằng cách chỉ định một trưởng dự án, người này sẽ làm việc với các thành viên khác của nhân viên để tạo ra một nhiệm vụ dự án. 
 • Về cơ bản, đây là một tập hợp các câu trả lời cho những câu hỏi này: 
  • Chúng ta đang hy vọng đạt được điều gì? 
  • Làm cái đó mất bao lâu? 
  • Nó sẽ có giá bao nhiêu? 
  • Nó có hỗ trợ quản lý không?

Xây dựng kế hoạch triển khai ISO 27001

 • Bước tiếp theo là sử dụng nhiệm vụ dự án của bạn để tạo một phác thảo chi tiết hơn về các mục tiêu, kế hoạch và sổ đăng ký rủi ro an toàn thông tin của bạn. 
 • Điều này bao gồm việc thiết lập các chính sách cấp cao cho ISMS thiết lập: 
  • Vai trò và trách nhiệm; 
  • Quy tắc cải tiến liên tục của nó; và 
  • Làm thế nào để nâng cao nhận thức về dự án thông qua truyền thông nội bộ và bên ngoài. 

Khởi tạo ISMS

 • Bây giờ đã đến lúc áp dụng một phương pháp để triển khai ISMS. 
 • Tiêu chuẩn thừa nhận rằng “phương pháp tiếp cận theo quy trình” để cải tiến liên tục là mô hình hiệu quả nhất để quản lý an toàn thông tin.
 • Tuy nhiên, nó không chỉ định một phương pháp cụ thể và thay vào đó cho phép các tổ chức sử dụng bất kỳ phương pháp nào họ chọn hoặc tiếp tục với một mô hình mà họ đã có sẵn. 
 • Một phần của quá trình này liên quan đến việc phát triển phần còn lại của cấu trúc tài liệu của bạn. 
 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chiến lược bốn cấp: 
  • Các chính sách ở trên cùng, xác định vị trí của tổ chức về các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như sử dụng được chấp nhận và quản lý mật khẩu. 
  • Các thủ tục để ban hành các yêu cầu của chính sách. 
  • Hướng dẫn công việc mô tả cách nhân viên đáp ứng các chính sách đó. 
  • Hồ sơ theo dõi các thủ tục và hướng dẫn công việc 

Khung quản lý

 • Ở giai đoạn này, bạn cần hiểu rộng hơn về khuôn khổ của ISMS. 
 • Phần quan trọng là xác định phạm vi ISMS của bạn-là những phần nào trong tổ chức sẽ bảo vệ. 
 • Tạo một phạm vi thích hợp là một phần thiết yếu của dự án triển khai ISMS của bạn.
 • Phạm vi quá nhỏ, thì bạn sẽ để lộ thông tin, gây nguy hiểm cho an ninh của tổ chức
 • Nhưng nếu nó quá lớn, ISMS của bạn sẽ trở nên quá phức tạp để quản lý. 

Kiểm soát bảo mật cơ sở

 • Đường cơ sở bảo mật là mức hoạt động tối thiểu cần thiết để tiến hành kinh doanh an toàn. 
 • Bạn nên xác định đường cơ sở bảo mật của mình bằng cách sử dụng thông tin thu thập được trong quá trình đánh giá rủi ro ISO 27001 của bạn  . 

Quản lý rủi ro

 • Quản lý rủi ro là một phần cốt lõi của bất kỳ ISMS nào. 
 • Giai đoạn này không phải là quản lý rủi ro mà là thiết lập cách bạn tiếp cận nhiệm vụ.
 • Các phương pháp xem xét rủi ro đối với tài sản cụ thể/rủi ro trong tình huống cụ thể. 
 • Bạn nên lấy những thứ đó và xác định xem có nên: 
  • Xử lý rủi ro, áp dụng biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin được quy định trong ISO 27001 
  • Chấm dứt rủi ro bằng cách tránh hoàn toàn 
  • Chia sẻ rủi ro (với hợp đồng bảo hiểm hoặc thông qua thỏa thuận với các bên khác) 
  • Chấp nhận rủi ro (nếu nó không gây ra mối đe dọa đáng kể) 
  • Rủi ro nào xử lý phải được ghi lại trong SoA (Tuyên bố về khả năng áp dụng). 
  • Điều này giải thích đã chọn và bỏ qua những kiểm soát nào của Chuẩn cũng như lý do bạn thực hiện những lựa chọn đó. 

Thực hiện kế hoạch xử lý rủi ro

 • Bây giờ là lúc để thực hiện kế hoạch xử lý rủi ro của bạn. 
 • Để đảm bảo các biện pháp kiểm soát này có hiệu quả:
  • Bạn sẽ cần kiểm tra xem nhân viên có thể vận hành
  • Hoặc tương tác với các biện pháp kiểm soát
  • Và họ có nhận thức được các nghĩa vụ bảo mật thông tin của mình hay không. 
 • Bạn cần phát triển một quy trình để xác định, xem xét và duy trì các năng lực cần thiết
 • Điều này liên quan đến việc tiến hành phân tích nhu cầu và xác định mức năng lực mong muốn. 

Đo lường, giám sát và xem xét

 • Bạn sẽ không thể biết ISMS của mình có hoạt động hay không trừ khi bạn xem lại nó. 
 • Chúng tôi khuyên nên thực hiện việc này ít nhất hàng năm
 • Để bạn có thể theo dõi cách các rủi ro phát triển và xác định các mối đe dọa mới. 
 • Mục tiêu chính của quá trình xem xét là để xem liệu ISMS của bạn có thực sự ngăn chặn các sự cố bảo mật hay không, nhưng quá trình này mang nhiều sắc thái hơn thế.

Chứng nhận

 • Khi ISMS được áp dụng, các tổ chức nên xem xét  việc tìm kiếm chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận được công nhận .
 • Điều này chứng minh cho các bên liên quan thấy rằng ISMS có hiệu quả và tổ chức hiểu được tầm quan trọng của bảo mật thông tin. 
 • Quá trình chứng nhận sẽ bao gồm việc xem xét tài liệu hệ thống quản lý của tổ chức để kiểm tra xem các biện pháp kiểm soát thích hợp đã được thực hiện hay chưa. Tổ chức chứng nhận cũng sẽ tiến hành đánh giá hiện trường để kiểm tra các thủ tục trên thực tế. 

Tổ chức, doanh nghiệp cần đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 không?

 • Giống như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, chứng nhận ISO / IEC 27001 là có thể nhưng không bắt buộc. 
 • Một số tổ chức chọn thực hiện tiêu chuẩn để hưởng lợi từ thực tiễn tốt nhất mà tiêu chuẩn có trong khi những tổ chức khác quyết định họ cũng muốn được chứng nhận để trấn an khách hàng và khách hàng rằng các khuyến nghị của tiêu chuẩn đã được tuân thủ.

Lợi ích khi xây dựng hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO 27001?

Bảo mật thông tin của bạn dưới mọi hình thức

ISMS giúp bảo vệ tất cả các dạng thông tin, bao gồm kỹ thuật số, trên giấy, tài sản trí tuệ, bí mật công ty, dữ liệu trên thiết bị và trong Đám mây, bản in ra giấy và thông tin cá nhân.

Tăng khả năng phục hồi cuộc tấn công của bạn

Việc triển khai và duy trì ISMS sẽ làm tăng đáng kể khả năng phục hồi của tổ chức của bạn trước các cuộc tấn công mạng.

Giảm chi phí bảo mật thông tin

Nhờ cách tiếp cận đánh giá và phân tích rủi ro của ISMS, các tổ chức có thể giảm chi phí chi cho việc bổ sung bừa bãi các lớp công nghệ phòng thủ có thể không hoạt động

Ứng phó với các mối đe dọa bảo mật đang phát triển

Không ngừng thích ứng với những thay đổi cả về môi trường và bên trong tổ chức, ISMS làm giảm nguy cơ rủi ro liên tục phát triển.

Cải thiện văn hóa công ty

Cách tiếp cận toàn diện của Tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ tổ chức, không chỉ CNTT và bao gồm con người, quy trình và công nghệ. Điều này cho phép nhân viên dễ dàng hiểu các rủi ro và nắm bắt các biện pháp kiểm soát an ninh như một phần của thực tiễn làm việc hàng ngày của họ.

Cung cấp sự bảo vệ trên toàn tổ chức

Hệ thống ISMS bảo vệ toàn bộ tổ chức của bạn khỏi các rủi ro dựa trên công nghệ và các mối đe dọa khác, phổ biến hơn, chẳng hạn như đội ngũ nhân viên được thông báo kém hoặc các quy trình không hiệu quả.

Cung cấp một khuôn khổ trung tâm

ISMS cung cấp một khuôn khổ để giữ cho thông tin của tổ chức của bạn an toàn và quản lý tất cả ở một nơi.

Bảo vệ tính bí mật của dữ liệu

ISMS cung cấp một tập hợp các chính sách, thủ tục, kiểm soát kỹ thuật và vật lý để bảo vệ tính bí mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của thông tin.

Chứng nhận hệ thống quản lý ATTT theo ISO 27001:2013 có hiệu lực trong thời gian bao lâu?

Sau khi đạt được chứng nhận, nó có giá trị trong ba năm. Tuy nhiên, ISMS sẽ cần được quản lý và duy trì trong suốt thời gian đó. Các đánh giá viên từ CB sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến giám sát hàng năm khi chứng nhận còn hiệu lực.

Tại sao chọn SISCERT làm tổ chức chứng nhận cho doanh nghiệp bạn?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 27001:2013 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý. Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 27001:2013. Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page