QUY TRÌNH TƯ VẤN IATF 16949–CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN IATF 16949 NHƯ THẾ NÀO?

QUY TRÌNH TƯ VẤN IATF 16949–CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN IATF 16949 NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều tổ chức nhận thấy rằng họ phải được chứng nhận IATF 16949 để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Lập hồ sơ các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo hệ thống cải tiến liên tục, chất lượng và an toàn sản phẩm là chìa khóa của hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 (QMS). Nhưng làm thế nào khi họ không có kinh nghiệm, cũng như để tránh tốn thời gian và tiền bạc, đó chính là chọn một đơn vị tư vấn IATF phù hợp thiết kế một quy trình tư vấn phù hợp. Vậy quy trình tư vấn IATF 16949 như thế nào, mọi người hãy cùng SIS CERT tìm hiểu nhé.

Tổng quan chung về IATF 16949? Tư vấn IATF 16949 quy trình như thế nào?

IATF 16949: 2016 là thông số kỹ thuật của hệ thống quản lý chất lượng được quốc tế công nhận cho ngành công nghiệp ô tô. Tiêu chuẩn này kết hợp cấu trúc và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 với các yêu cầu bổ sung dành riêng cho khách hàng về ô tô. Tiêu chuẩn này yêu cầu chứng nhận của đánh giá viên bên thứ ba.

Tiêu chuẩn IATF 16949: 2016 được thiết kế để sử dụng bởi tất cả các tổ chức trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhưng chủ yếu dành cho các nhà cung cấp cấp một và cấp hai theo yêu cầu của OEM. Kể từ khi phát hành phiên bản cập nhật 2016, các nhà máy lắp ráp xe sẽ được khuyến khích tìm kiếm chứng nhận.

Chọn đơn vị tư vấn IATF 16949 như thế nào?

Ảnh minh họa Tư vấn IATF 16949

Khi chọn một đơn vị tư vấn IATF 16949 bạn cần phải nắm tám mẹo này:

 • Biết tại sao bạn cần một nhà tư vấn IATF 16949
 • Xác định chuyên môn của họ trong ngành công nghiệp ô tô và doanh nghiệp của bạn
 • Hiểu rõ phương pháp luận của nhà tư vấn IATF 16949.
 • Xem xét mối quan hệ chi phí – lợi ích
 • Kiểm tra tài liệu tham khảo của họ
 • Biết tính khả thi của dự án
 • Nhận phản hồi
 • Chú ý đến rủi ro khi thuê tư vấn IATF 16949.

Tham khảo thêm: https://www.isosig.com/tam-loi-khuyen-de-chon-chuyen-gia-tu-van-iatf-16949/

Các câu hỏi cần đặt ra cho đơn vị tư vấn IATF 16949?

 • Họ có kinh nghiệm gì trong ngành của bạn
 • Họ sẽ mất bao lâu để triển khai IATF 16949
 • Cách họ giải quyết các vấn đề tiềm ẩn
 • Các chi phí liên quan

Quy trình tư vấn IATF 16949?

• Đánh giá hiện trạng

• Đào tạo nâng cao nhận thức về IATF 16949

• Nhận dạng và định nghĩa quy trình

• Thiết kế và hoàn thiện tài liệu

• Thực hiện áp dụng các tài liệu đã ban hành

• Đào tạo đánh giá viên nội bộ IATF 16949 và thực hiện đánh giá nội bộ

• Họp xem xét của lãnh đạo

• Đánh giá việc thực hiện

• Đánh giá thử (tùy chọn)

• Giai đoạn 1 – đánh giá chứng nhận

• Giai đoạn 2 – đánh giá chứng nhận

• Nhận chứng nhận IATF 16949

• Cải tiến liên tục hệ thống thông qua các dịch vụ tư vấn và đào tạo giá trị gia tăng

Thời gian thực hiện cho dự án tư vấn IATF 16949?

Khi hệ thống quản lý của bạn đã sẵn sàng, việc chứng nhận sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Thông thường, tổ chức chứng nhận xác định thời gian cần thiết, là từ ba đến sáu tháng sau khi hệ thống được triển khai (phê duyệt và phát hành tài liệu cuối cùng). Trước khi chứng nhận, bạn phải chạy toàn bộ qua trình QMS, bao gồm việc thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo.

Tài liệu cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949?

 • Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng (điều 4.3)
 • Quy trình được lập thành văn bản để quản lý các sản phẩm liên quan đến an toàn sản phẩm và quy trình sản xuất (điều 4.4.1.2)
 • Chính sách chất lượng (điều khoản 5.2)
 • Trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng (điều 5.3.1)
 • Kết quả phân tích rủi ro (điều 6.1.2.1)
 • Hồ sơ hành động phòng ngừa (điều 6.1.2.2)
 • Kế hoạch dự phòng (khoản 6.1.2.3)
 • Mục tiêu chất lượng (điều 6.2)
 • Hồ sơ về sự chấp nhận của khách hàng đối với các phương pháp đo thay thế (điều 7.1.5.1.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để quản lý hồ sơ hiệu chuẩn / kiểm định (điều 7.1.5.2.1)
 • Hồ sơ bảo dưỡng và hiệu chuẩn (điều 7.1.5.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác định nhu cầu đào tạo bao gồm nhận thức và đạt được nhận thức (điều 7.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác minh năng lực của đánh giá viên nội bộ (khoản 7.2.3)
 • Danh sách đánh giá viên nội bộ đủ năng lực (khoản 7.2.3)
 • Thông tin dạng văn bản về năng lực của giảng viên (khoản 7.2.3)
 • Thông tin dạng văn bản về nhận thức của nhân viên (điều khoản 7.3.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để tạo động lực cho nhân viên (điều khoản 7.3.2)
 • Sổ tay chất lượng (điều 7.5.1.1)
 • Chính sách lưu giữ hồ sơ (điều 7.5.3.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xem xét, phân phối và thực hiện các tiêu chuẩn / thông số kỹ thuật của khách hàng (điều 7.5.3.2.2)
 • Đăng ký các khiếu nại của khách hàng (điều khoản 8.2)
 • Hồ sơ xem xét các yêu cầu về sản phẩm / dịch vụ (điều 8.2.3.2)
 • Quy trình thiết kế và phát triển (điều 8.3.1.1)
 • Ghi lại về việc xem xét kết quả đầu ra của thiết kế và phát triển (điều 8.3.2)
 • Thông tin dạng văn bản về tự đánh giá năng lực phát triển phần mềm (điều 8.3.2.3)
 • Hồ sơ về thiết kế và phát triển sản phẩm đầu vào (điều 8.3.3.1)
 • Hồ sơ về các yêu cầu đầu vào của thiết kế quy trình sản xuất (điều 8.3.3.2)
 • Lập hồ sơ quy trình để xác định các đặc tính đặc biệt (điều 8.3.3.3)
 • Hồ sơ kiểm soát thiết kế và phát triển (điều 8.3.4)
 • Phê duyệt sản phẩm được lập thành văn bản (khoản 8.3.4.4)
 • Hồ sơ đầu ra của thiết kế và phát triển (điều 8.3.5)
 • Đầu ra của thiết kế quy trình sản xuất (điều 8.3.5.2)
 • Hồ sơ thay đổi thiết kế và phát triển (điều 8.3.6)
 • Văn bản chấp thuận hoặc từ bỏ của khách hàng về những thay đổi trong thiết kế (khoản 8.3.6.1)
 • Mức sửa đổi được lập thành văn bản của phần mềm và phần cứng như một phần của hồ sơ thay đổi (điều 8.3.6.1)
 • Quy trình lựa chọn nhà cung cấp được lập thành văn bản (điều 8.4.1.2)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác định và kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài (điều 8.4.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định của các quy trình, sản phẩm và dịch vụ đã mua (điều 8.4.2.2)
 • Quy trình và tiêu chí đánh giá nhà cung cấp được lập thành văn bản (điều 8.4.2.4)
 • Hồ sơ báo cáo đánh giá của bên thứ hai (điều 8.4.2.4.1)
 • Đặc điểm của sản phẩm được sản xuất và dịch vụ được cung cấp (điều 8.5.1)
 • Kế hoạch kiểm soát (8.5.1.1)
 • Hệ thống bảo trì tổng thể năng suất (điều 8.5.1.5)
 • Hồ sơ xác định nguồn gốc (điều 8.5.2.1)
 • Hồ sơ về tài sản của khách hàng (điều 8.5.3)
 • Hồ sơ kiểm soát thay đổi sản xuất / cung cấp dịch vụ (điều 8.5.6)
 • Quy trình được lập thành văn bản để kiểm soát và phản ứng với những thay đổi trong quá trình hình thành sản phẩm (điều 8.5.6.1)
 • Được khách hàng chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thay đổi (điều 8.5.6.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để quản lý việc sử dụng các phương pháp kiểm soát thay thế (điều 8.5.6.1.1)
 • Hồ sơ về sự phù hợp của sản phẩm / dịch vụ với các tiêu chí chấp nhận (điều 8.6)
 • Hồ sơ về ngày hết hạn hoặc số lượng được phép theo nhượng quyền (điều 8.7.1.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác nhận làm lại (điều 8.7.1.4)
 • Hồ sơ về việc xử lý sản phẩm làm lại (điều 8.7.1.4)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác nhận sửa chữa (điều 8.7.1.5)
 • Biên bản cho phép khách hàng nhượng quyền sửa chữa sản phẩm (điều 8.7.1.5)
 • Thông báo cho khách hàng về sự không phù hợp (điều 8.7.1.6)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xử lý sản phẩm không phù hợp (điều 8.7.1.7)
 • Hồ sơ về kết quả đầu ra không phù hợp (điều 8.7.2)
 • Kết quả theo dõi và đo lường (điều 9.1.1)
 • Chương trình đánh giá nội bộ (điều 9.2)
 • Kết quả đánh giá nội bộ (điều 9.2)
 • Quy trình đánh giá nội bộ được lập thành văn bản (điều 9.2.2.1)
 • Kết quả xem xét của lãnh đạo (điều 9.3)
 • Kế hoạch hành động khi các mục tiêu hoạt động của khách hàng không được đáp ứng (điều 9.3.3.1)
 • Kết quả của các hành động khắc phục (điều 10.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để giải quyết vấn đề (khoản 10.2.3)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác định việc sử dụng các phương pháp chống lỗi (điều 10.2.4)
 • Quy trình được lập thành văn bản để cải tiến liên tục (điều 10.3.1)

Tại sao phải thực hiện chứng nhận IATF 16949? Lợi ích kinh doanh là gì?

Thực hiện chứng nhận IATF 16949 mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích:

 • Giảm số lượng khiếu nại của khách hàng
 • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về An toàn Sản phẩm
 • Giảm số lượng lỗi trong quá trình vận hành
 • Vượt qua các mục tiêu của Tổ chức và tăng cơ hội kinh doanh
 • Giảm thời gian phát triển và thực hiện QMS
 • Hệ thống quản lý chất lượng được thiết kế để phù hợp với tổ chức và yêu cầu của khách hàng của bạn
 • Các phương pháp hay nhất cũng như kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên sâu tác động đáng kể đến việc thiết kế QMS và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của tổ chức

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận IATF 16949?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu IATF 16949 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về IATF 16949
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…