TIÊU CHUẨN ISO 22000 MỚI NHẤT – TIÊU CHUẨN ISO VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TIÊU CHUẨN ISO 22000 MỚI NHẤT – TIÊU CHUẨN ISO VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Sản xuất thực phẩm cần thực hành vệ sinh nghiêm ngặt và sử dụng nguyên liệu không độc hại. Việc ô nhiễm các sản phẩm thực phẩm công nghiệp có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhiều quốc gia thực hiện khung pháp lý về quản lý rủi ro để đảm bảo an toàn thực phẩm. Bài viết hôm nay sẽ khái quát cho ta biết: Tiêu chuẩn ISO về an toàn thực phẩm là gì? Tiêu chuẩn ISO 22000 mới nhất là gì? Tại sao doanh nghiệp cần phải có tiêu chuẩn này? Quy trình thực hiện tại SIS CERT ra sa o?

Khái quát về tiêu chuẩn ISO 22000 mới nhất – Hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm

1.Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

Ảnh minh họa tiêu chuẩn ISO 22000 mới nhất – tiêu chuẩn ISO về an toàn thực phẩm

ISO 22000 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận kết hợp giữa phương pháp ISO 9001 để quản lý an toàn thực phẩm và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi cấp độ. Tiêu chuẩn này phác thảo cách một tổ chức có thể chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 phiên bản mới nhất?

ISO 22000: 2018 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế mới được sửa đổi nhằm điều phối các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm của các công ty chuỗi thực phẩm trên phạm vi toàn cầu.

3. Hệ thống an toàn thực phẩm là gì?

Hệ thống an toàn thực phẩm [FSMS (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm)] là một phương pháp có hệ thống để kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong các công ty thực phẩm nhằm đảm bảo rằng thực phẩm được an toàn để tiêu dùng. Tất cả các công ty phải thiết lập, thực hiện và duy trì FSMS phù hợp với các nguyên tắc của “Điểm kiểm soát tới hạn của phân tích mối nguy” (HACCP).

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018 phiên bản mới nhất – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Các tổ chức này có thể là nhà sản xuất thực phẩm, thành phần và phụ gia, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, các tổ chức liên quan đến vận chuyển hoặc lưu trữ thực phẩm hoặc các tổ chức ký hợp đồng phụ với các công ty liên quan đến thực phẩm. Nó cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức liên quan nhưng không liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ, các tổ chức sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói hoặc chất làm sạch được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Lợi ích của ISO 22000:2018 phiên bản mới nhất

ISO 22000 có thể giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro về thực phẩm và cải thiện hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm. Nó thực hiện FSMS bằng cách cung cấp một khuôn khổ, là một cách tiếp cận có hệ thống đối với các vấn đề an toàn thực phẩm. Tuân thủ ISO 22000 có những ưu điểm sau:

 • Cải thiện sức khỏe và an toàn, giảm rủi ro thực phẩm có thể dẫn đến kết quả tốt hơn về sức khỏe và an toàn cho khách hàng, người dùng khác, nhân viên và những người có thể tiếp xúc với thực phẩm.
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng – giúp bạn cung cấp các sản phẩm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng một cách đáng tin cậy.
 • Giúp đáp ứng các yêu cầu quy định – phải tuân thủ các yêu cầu quy định để đạt được chứng nhận ISO 22000. Việc có FSMS có thể giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu này và hiểu cách chúng ảnh hưởng đến tổ chức, tổ chức và khách hàng của tổ chức đó.
 • Giúp đáp ứng các tiêu chuẩn khác- ISO 22000 liên kết với nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác để giúp các tổ chức đáp ứng các yêu cầu của các hệ thống này.
 • Nâng cao tính minh bạch – ISO 22000 giúp các tổ chức cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm và đạt được sự minh bạch hơn trong các hoạt động sản xuất.
 • Cải thiện khả năng ứng phó với các rủi ro – Có FSMS có thể giúp các tổ chức phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn đối với các vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, giúp họ ngăn chặn khả năng ô nhiễm trước khi nó xảy ra.
 • Giảm thời gian điều tra – Nếu xảy ra ô nhiễm, FSMS giúp các tổ chức giảm thời gian điều tra bất kỳ vi phạm an toàn thực phẩm nào, giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Tóm tắt ngắn về tiêu chuẩn ISO 22000:2018

ISO 22000 sử dụng định dạng Phụ lục SL, một cấu trúc cấp cao hiện nay phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn quản lý ISO. Thông qua việc sử dụng cấu trúc chia sẻ này, ISO đang hướng tới việc giảm số lượng các quy trình cần phải lặp lại, cải thiện khả năng tương tác và giảm sự nhầm lẫn về thuật ngữ và các yếu tố khác.

10 yếu tố chính của cấu trúc Phụ lục SL là:

 1. Phạm vi mô tả các kết quả dự kiến ​​của FSMS. Những kết quả này là cụ thể theo ngành và phải có ý nghĩa trong bối cảnh của tổ chức.
 2. Tài liệu viện dẫn quy chuẩn xác định các tiêu chuẩn và ấn phẩm khác có liên quan đến tiêu chuẩn được đề cập.
 3. Thuật ngữ và định nghĩa xác định các thuật ngữ có liên quan.
 4. Bối cảnh của tổ chức bao gồm các thông tin chi tiết về tổ chức và bối cảnh của nó, kỳ vọng của các bên quan tâm, phạm vi của FSMS và bản thân FSMS.
 5. Lãnh đạo mô tả cam kết từ lãnh đạo của tổ chức, các chính sách của tổ chức và vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của những người khác trong tổ chức. Lập kế hoạch hỗ trợ các khía cạnh của việc lập kế hoạch FSMS, bao gồm cách giải quyết các rủi ro và cơ hội cũng như đạt được các mục tiêu.
 6. Hỗ trợ giải quyết các nguồn lực, năng lực, nhận thức, giao tiếp và thông tin dạng văn bản cần thiết cho FSMS.
 7. Hoạt động giải quyết các khía cạnh hoạt động của FSMS và có một điều khoản phụ: lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động.
 8. Đánh giá hiệu suất mô tả việc giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá vì nó liên quan đến FSMS, bao gồm đánh giá nội bộ và đánh giá của ban quản lý.
 9. Cải tiến mô tả các quy trình để cải thiện FSMS, bao gồm khắc phục sự không phù hợp và cho phép cải tiến liên tục.

Những phiên bản trước

ISO đã công bố tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sửa đổi, ISO 22000: 2018, vào ngày 19 tháng 6 năm 2018. Phiên bản trước là ISO 22000: 2005. ISO thường xuyên xem xét và cập nhật các tiêu chuẩn của mình.

ISO 22000: 2018 thay thế ISO 22000: 2005 và bất kỳ tổ chức nào hiện được chứng nhận ISO 22000: 2005 sẽ có ba năm để chuyển đổi sang phiên bản mới.

Tất cả các chứng chỉ hiện có sang ISO 22000: 2005 sẽ hết hạn sau ba năm kể từ khi phát hành và công bố ISO 22000: 2018 (ngày 19 tháng 6 năm 2018), với thời hạn chuyển đổi không muộn hơn ngày 29 tháng 6 năm 2021. Ngày hết hạn của chứng chỉ được đăng ký lại này sẽ là ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 22000 phiên bản mới nhất

Tổ chức của bạn cần thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Những yêu cầu này vượt ra ngoài PRP và HACCP và được đưa vào quá trình quản lý hệ thống trong toàn tổ chức. Điều này có nghĩa là lập kế hoạch, thiết kế, lập hồ sơ và thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện.

Có thể mất 3-9 tháng hoặc hơn để một tổ chức hoàn thành việc triển khai trong tổ chức của mình. Sau khi hệ thống bắt đầu hoạt động và được sử dụng như một phần của công việc kinh doanh hàng ngày của bạn, bạn sẽ liên quan đến tổ chức đăng ký tên miền và tiến hành đánh giá chứng nhận. Nếu đánh giá viên nhận thấy rằng hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn và được tuân thủ trong toàn tổ chức, họ sẽ đề xuất nhà máy của bạn để được chứng nhận.

Vậy, công ty lập kế hoạch, thiết kế, lập tài liệu và triển khai hệ thống sẵn sàng chứng nhận như thế nào? Nếu bạn chưa áp dụng hệ thống quản lý trước đây, bạn có thể khó biết cách lập kế hoạch và quản lý tất cả các bộ phận.

Các bước cấp chứng nhận ISO 22000:2018 phiên bản mới nhất tại SIS CERT

Các bước chính của quy trình chứng nhận:

1. Đăng ký

Liên hệ SIS CERT tại đây, điền form đăng ký để nhận báo giá.

Thông qua đơn đăng ký, bên SIS CERT sẽ hỗ trợ liên lạc và cung cấp cho công ty báo giá chứng nhận.

2. Đánh giá

Tiếp theo, sẽ trải qua nhiều vòng đánh giá để xác nhận tổ chức của bạn tuân thủ tiêu chuẩn. Trước khi lên lịch đánh giá đầu tiên, bạn phải chứng minh FSMS của mình đã hoạt động đầy đủ trong ít nhất ba tháng và hoàn thành đánh giá nội bộ chu kỳ đầy đủ của FSMS.

Nếu đánh giá viên phát hiện thấy bất kỳ sự không tuân thủ nghiêm trọng nào, tổ chức phải khắc phục các vấn đề trước khi họ có thể nhận được chứng nhận.

Nếu tổ chức không khắc phục được các vấn đề chính trong vòng 14 ngày sau cuộc đánh giá, tổ chức phải trải qua một cuộc đánh giá ở giai đoạn hai khác.

3. Chứng nhận

Nếu xác định rằng FSMS của tổ chức bạn đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000, SIS CERT sẽ cấp chứng chỉ. Để duy trì chứng nhận này, tổ chức phải trải qua các đợt đánh giá giám sát hàng năm. Đánh giá giám sát hàng năm đảm bảo rằng tổ chức duy trì sự tuân thủ và liên tục cải tiến FSMS phù hợp với các yêu cầu của ISO 22000. Sau ba năm, tổ chức phải trải qua một cuộc đánh giá đầy đủ trước khi có thể được chứng nhận lại. Nếu tổ chức thay đổi trong ba năm này thông qua việc mở rộng, di chuyển, thâm nhập thị trường mới hoặc các thay đổi khác, miễn là tổ chức vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn, tổ chức có thể điều chỉnh FSMS của mình và duy trì chứng nhận.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 Chung cư SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, P. Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 22000:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 22000:2018
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page